دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله راهکارهای قوه قضاییه در رابطه با

کاهش آمار زندانیان

 

 

 

بررسی‎راهکارهای‎تعدیل جمعیت‎کیفری در زندانها

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلیپژوهشی

روش پژوهش

مصاحبه

پیشنهادات مهم

گزارش همایش کاهش استفاده از مجازات زندان در استان اصفهان

لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود

آئین نامه نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴

تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح 

 

رییس کل دادگستری هرمزگان
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست

رای شماره ۴۲۹مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند

میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از ۴برابر شد

شرایط قوانین به گونه‌ای است که ورود افراد به زندان بسیار آسان است

بررسی‎راهکارهای‎تعدیل جمعیت‎کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروریاست. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی ازعواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده استآمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحتالشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان بهنحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیتجمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسیقرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر براساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودیدر زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیامعتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با درنظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح وتربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایشاعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی اینتحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌هاموجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 50