دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

 

 

 

مقـدمه

اهمیت و ضرورت

بیان مسئله و هدف

فرضیه پژوهش

تعاریف عملیاتی

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

مقدمه

تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی

ویژگیهای روانی افراد بر اثر ورزش تغییر می کنند

آثار و ورزش در سلامت و پیشگیری از بیماریـها

ورزش و تغذیـه

ورزش جسـمی

ورزش مـوازی

ورزش حرکتی

ورزش غیـر هوازی

ورزش هوازی

فواید جسمانی

فواید روانشناختی ورزش

ورزشها و بازیها صفات فردی را مورد ارزیابی قرار می دهند

فعالیت بدنی ، آمادگی و بهداشت روانی

فشار روانی و ورزش

نشانگان عمومی سازش سلیه ( GAS)

مرحلـه مقاومت

مرحله فرسودگی ( خستگی )

ارزیابی نشانگان عمومی سازش

شیوه های درمان

استرس و بیماری

نقش دستگاه ایمنی در استرس

درمان فشار روانی با ورزش

دستورات تنش زدایی

بازوها ( عضله دوسر )

پیشانی

چشمان

ناحیه صورت

سینـه

شکـم

سـاق و پـاها

راهنمائی های عــام

جامعه آمـاری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش پژوهش

روایی و اعتبـار پرسشنامـه

 

بحث و نتیجه گیـری

محدودیت هـا

پیشنهادات

منـابـع

 

 

 

مقدمه

بشر از بدو تولد مهم ترین عامل بقای خود را حرکت می دانست فراز از دست حیوانات قدرتمند و وحشی حمله به حیوانات دیگر برای شکار و مصرف گوشت و غذا به این شکل حرکت مهم ترین رکن زندگی بود با افزایش جمعیت بر روی زمین افرادی که دارای قدرت بدنی بالا بودند برای بدست آوردن آنچه نیاز و میل با مشکل کمتری مواجه بودن و براحتی هر مکان یا دشتی را که برای کشاورزی می خواستند بدست می آوردند .

سالها گذشت تا ورزش بعنوان عامل رقابت و نزدیکی قهرمانان ملل مختلف معرفی شد اولین مسابقات در المیپاد کشور یونان بود که قهرمانهای چند کشور در آنجا با هم و حریفان دیگرمبارزه می کردند. قدرت بدنی بالا کافی نبود بلکه باید با تکنیک و روحیه ی بالا با حریفان مقابله کرد آرامش قبل از مسابقه برای نمایش خوب یک ورزشکار لازم بود حضور علم روانشناسی امروزه فقط به برتری ورزشکار کمک بلکه برای داشتن جامعه ای که بتواند دارای آرامش نسبی باشد و بهداشت روانی آن در سطح بالا باشد و کمک به اعضای یک جامعه ورزش را به عنوان یک راه درمان برای برخی بیماریهای روانی معرفی می کند در این بحث سعی شده با استفاده از پرسشنامه و منابع علمی بهداشت روانی در ورزشکاران و افراد عادی مورد مقایسه قرار گیرد .

 تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی

ورزش عامل فرهنگی است که در روند اجتماعی شدن تاثیر گذار است اجتماعی شدن بخشی از تکامل شخصیت انسانهاست که طی آن فرد ارزشهای گروهی را در ارزشهای فردی خود مستحیل و نهایتا" آنها را جانشین ارزشهای فردی می کند در رقابتهای ورزشی شخص الزاما" ارزشهای خود را با ارزشهای دیگران هماهنگ می سازد که این خودگاهی به سوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است .توسعه فعالیتهای ورزشی در جامعه و سوق دادن افراد به شرکت در این گونه فعالیتها از راههای گوناگون ممکن است بر عاملهای اجتماعی آن جامعه اثرهای مثبتی باشد و تغییراتی در رفتار اجتماعی فرد در مقابل جامعه ایجاد کند (فراهانی1383) البته این تغییرات بستگی به فرهنگ و ارزشهای معمول جامعه و شخصیت اجتماعی افراد نیز دارد . بخشی از تغییر رفتارهای اجتماعی که در نتیجه شرکت در محیطهای ورزشی حاصل می شود به شرح زیر است .

1- بروز شخصیت اجتماعی

شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است چنانچه تربیت بدنی در جامعه مطابق با اصول این علم در نظر باشد افراد ورزشکار از فرد گرایی و خود محوری بر کنار می مانند و رشد و حیات طبیعی در فرد بهبود می یابد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار می کند و در کنار آنها زندگی می کند .

2- احترام بر قوانین اجتماعی

از آنجا که انجام مهارتهای ورزشی طبق قوانین و مقررات خاص هر رشته اجرا می شود و رعایت مقررات بازی برای کلیه بازیکنان الزامی است بازی موقعیتی است برای آموزش رعایت مقررات و قراردادهای اجتماعی خصوصا" برای کودکان که در سنین اولیه با مقررات اجتماعی درگیر نیستند تاثیر کاربردی دارد .

3- قضاوت اجتماعی

ورزش پدیده ای است که در آن رقابت نقش مهمی ایفا می کند و دستیابی به نتیجه گاه با اختلاف نظر پراکندگی در تصمیم گیری و در نهایت قضاوتهای مختلف همراه است قضاوت یا از طرف بازیکنان و یا یک نفر دیگر به عنوان داور انجام می شود که در هر صورت رعایت آن برای کلیه افراد لازم اجرا است در ننتیجه شرکت در فعالیتهای ورزشی افراد برای قضاوت بهتر در جامعه آماده می شوند و به تصمیمات اتخاذ شده احترام می گذارند و بدان عمل می کنند .

4- بروز استعدادهای اجتماعی

تربیت بدنی و ورزش وقتی توسط گروههای سنی یکسان انجام پذیرد موجب می شود برخی استعدادهای نهفته و افراد که با فعالیتهای فردی بروز نمی کند در محیطهای ورزشی شکوفا شود کودکان و نوجوانان از طریق روابط ورزشی – اجتماعی درک ضعفهای اجتماعی خود کسب تجربیات جدید و تصحیح تجربیات گذشته و سایر خصوصیات اجتماعی را در خود پرورش می دهند (همان منبع )

5- توانایی برقراری روابط اجتماعی

حالت گوشه گیری و دوری جستن از اجتماع ممکن است در هر سنی خصوصا" در مراحل اولیه کودکی یا نوجوانی در بعضی از افراد ایجاد شود که در نتیجه توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگران ضعیف می شود . ورزش و تربیت بدنی و شرکت در مکانهای ورزشی موجب افزایش توانایی فرد در ایجاد ارتباط با دیگران می شود بازی با دیگران پروژه خجالت بی مورد را بر می دارد و فرد را برای ورود به اجتماع آماده می سازد فرد می تواند خصوصیات خود را در کنار ورزش به دیگران منتقل کند و حرفهای گفتنی خود را به زبان آورد کودک از راه بازی با دیگران روش همکاری داد وستد و ساختن شخصیت خود را در گروه می آموزد کودک به وسیله بازی یاد می گیرد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار سازد و مشکلات مربوط به روابط اجتماعی را حل کند و زندگی اجتماعی را بیاموزد و از همین طریق است که کودکان با دنیای بزرگسالان آشنا می شوند

6- احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی

میدان ورزشی کلاسی است برای تقویت احساس مسئولیت پذیری در صحنه اجتماع در این راستاست که هر کس در قبال دیگران خود را مسئول می داند

اجتماع بر اثر احساس مسئولیت فرد فرد خود می تواند پیروز سربلند باشد موانع ترقی و تعالی را از سر راه بر دارد وراحت تر در رسیدن به اهداف خود گام نهد .

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 59