دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله خلاصه ای از کشت و پرورش درخت سیب

 

 گزارش کار   2  

مقدمه  3

کلیاتی در مورد درخت سیب

درخت سیب و خواص بتانیکی آن 4

انواع واریته های سیب و پایه های پیوندی4

ازدیاد و تکثیر درخت سیب5

طرح و ایجاد باغ میوه7

 کاشت

طرح ریزی و تهیه نقشه درختکاری13

روش های کاشت درختان14

تهیه چاله جهت کاشت درخت15

عملیات انتقال نهال از خزانه به زمین اصلی15

داشت

آبیاری و طرق آن20

کود دادن22

شخم پای درختان24

مبارزه با علف های هرز24

هرس 25

پیوند34

آفات37

 بیماری ها40

 برداشت

روش های برداشت47

عملیات پس از برداشت48

انبار و نگهداری میوه ها50

 

 

 

شرح فعالیت های انجام شده در طول دوره کارآموزی

محل کارآموزی : بخش باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ابهر

 

1پاسخگویی به مراجعین مربوط به بخش باغبانی

2 تایپ نامه های اداری

3 تهیه لیست های مربوط به توزیع نهال و کود ریز مغذی

4 بازدید از نهالستان های اطراف ، باغات سیب وانگور به همراه کارشناسان بررسی کننده خسارت سرما

5  پیگیری فعالیت های مربوط به دبیرخانه

 

مقدمه

سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت کشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت کاشت سیب در دنیا و شناختی که در ایران زمین از این درخت داشته اند تا این اواخر به عنوان یک محصول تجاری تلقی نمی شد در واقع در سی سال اخیر سیب به صورت تجاری در ایران کشت شده است درخت سیب در بیشتر نواحی ایران می روید و بارور می شود و هر ناحیه ای سیب مخصوص دارد سیب گلاب ، سیب دماوند ، سیب شمیران ، سیب ترشی آش ، سیب خراسان ، سیب شیرین درشت و

گل درخت سیب در اوسط بهار در می آید بنابراین کمتر دچار سرمازدگی می شود درخت سیب در زمینی که خاکش رسی و کود داده شده است و قشر زیرینش قابل نفوذ به آب باشد تنومند می شود و میوه اش خوب و فراوان خواهد بود در زمینی که خاکش رسی و آهکش از ده درصد تجاوز نکند درخت سیب پرحاصل می شود درخت سیب را در تمام زمین هایی که خاکش متوسط باشد می توان کاشت

درخت سیب در آب و هوای مرطوب بهتر رشد می کند ولی در آب و هوای خشک رشدش قابل توجه نیست اکثرا درخت سیب در نقاط خنک و رو به شمال که برای درختان دیگر مناسب نیست کاشته می شود درخت سیب نیز مانند درختان دیگر نیاز به عملیات مناسب آبیاری ، هرس ، کوددهی و دارد که در بخش های بعدی بررسی شده اند

 کلیاتی در مورد درخت سیب

درخت سیب و خواص بتانیکی آن

درخت سیب از خانواده رزاسه ، جنس مالوس بوده و دارای ارقام مختلفی می باشد عدد پایه کروموزومی آن برابر 17،(x=17) بوده و تعداد کروموزوم های آن متفاوت (34،58،68) استدرخت سیب تابع آب و هوای سرد معتدل با نیاز سرمایی متوسط است ، خاک مناسب برای پرورش آن ، رسی شنی حاصلخیز با عمق کافی  و pHخنثی را می پسندد ریشه گیاه با توجه به نوع بافت خاک ، واریته و اثرات مختلف محیطی نبات ، می تواند تا چندین متر در خاک فرو رود بیشترین رشد ریشه ها ، در بهار از زمان باز شدن جوانه ها تا خرداد ماه است ریشه مطلوب در عمق و شعاع متعادل  و متناسبی منشعب و تمام حجم خاک در دسترس خود را برای بدست آوردن آب و مواد غذایی  مورد بهره برداری قرار می دهد

ساقه درخت به سبب حالت خاص ، قابلیت انعطاف پذیری و پرورش نهائی را به انواع فرم ها دارد جوانه ها در درخت به چند دسته " چوب ، گل و انتظار و خفته " تقسیم می شوند

گل ها در آن منظم و مجتمع  دارای‌:5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ به رنگ سفید یا صورتی ، 4-6 تخمک و تخمدان و پرچم های زردرنگ ، مضربی از 5 را دارند


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 94