دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

 

 

 

مقدمه1

کلیات

 تعریف4

 دلیل4

 اثبات5

 اثبات جرم از طریق خاص7

 دلایل فاقد ارزش اثباتی7

ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب8

تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم10

 تامین دلیل11

 تامین دلیل برای جرم واقع شده12

 تامین دلیل برای جرم احتمالی13

پرونده تامین دلایل در اثبات جرم13

 ادله اثبات دعوی کیفری

 معاینه محل15

 معاینه محل16

دلیل ضرورت معاینه محل16

 اشخاص مامور معاینه17

 نحوه حفظ صحنه جرم18

 نتایج حفظ صحنه جرم20

تحقیق محلی21

 شناسائی تحقیق محلی21

حضور ضروری افراد در تحقیق محلی22

کارشناس23

انجام تحقیق وسیله خبره23

 پرسشهای قاضی از اهل خبره23

 اختلاف نظر اهل خبره25

 تشخیص هویت متوفی و علت مرگ26

بند اول تشخیص هویت26

تشخیص علت مرگ27

 تشخیص جنون متهم27

 تکلیف متهم28

تکلیف مجنی علیه28

 تفتیش منازل و اماکن29

 تفتیش و بازرسی منزل29

بازرسی اماکن و اشیا30

 اقرار31

 تعریف اقرار32

 اخبار بودن32

 اخبار بودن بر وقوع جرم33

 صراحت و قاطعیت اقرار34

 اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری34

 انکار بعد از اقرار36

 توبه بعد از اقرار37

اسناد39

 موقعیت سند در دادرسی کیفری40

 استکتاب سند42

 اساس تطبیق43

 شهادت44

 تعریف شهادت44

 شرایط شاهد45

 شرط بلوغ46

 شرط عقل47

شرط ایمان48

طهارت مولد48

عدالت شاهد49

 عدم انتفاع مشخص50

عدم دشمنی دنیوی51

 عدم اشتغال به تکدی و لگردی51

 تشریفات استماع شهادت از شهود52

 احضار شهود52

جلب شهود52

 چگونگی اداء شهادت53

باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور53

 شهادت در حدود54

2 حد لواط لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55

 شهادت در قصاص57

 امارات60

 انواع اماره60

 تفاوت بین اماره قضائی و قانونی62

 قسامه63

 تعریف قسامه63

 تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری64

 تعریف لوث65

 آیا در قسامه لوث معتبر است؟65

 آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66

موانع حصول لوث67

 علم قاضی68

 دلیل بودن علم قاضی68

 حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70

 

 

مقدمه

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و .و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

نتیجه گیری ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است. در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.

در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود. شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای 50 گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد