دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

 

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

 

 

 

 

 شناخت لوازم

سیم‌گیر 1

 زین تیر 5

 زین اهرمی 6

پنجه فولادی 7

گیره سیم خط گرم 8

سیم بر و ابزار پرس 9

سکوی عایق 10

جمپر موقت 11

بازوی موقت 12

جک کششی 13

تجهیزات ایمنی دست 14

تجهیزات ایمنی بازو 15

ابزار خط گرم 16

تیغه گردان 16

تیغه ثابت 17

شاخه گردان 17

دوشاخه ثابت 18

اشپیل کش متحرک 18

اشپیل‌کش گردان 19

اشپیل‌کش فشاری 19

اشپیل کش ثابت 20

پین نگهدار 20

تنظیم کننده توپی حفره 21

داسی 21

چنگال مقره قابل تنظیم 22

چکش 22

قلاب طناب 23

فیوزکش 23

چاقو پوست کن 24

آدابتور عمومی 24

پیچ‌گوشتی 25

اره چوب ‌بر 25

آچار جغجغه 25

اره آهن‌بر 26

برس پاک‌کننده 26

قطع‌کننده حلزونی 27

آینه برای دید بهتر 27

خط‌کش تاشو 28

برس تمیز کننده هادی 28

آچار با سری قابل انعطاف 28

گیره پتوی عایق 29

چوب رابط کششی 29

چوب رابط حلزونی 31

چوب رابط غلطکی 31

آچارعایقی قابل تنظیم 32

ست بکس شش گوش 33

آچار بکس زاویه دار 33

چوب‌های قطع‌کننده 34

روغن دان عایق 34

گیره ابزار روی کنسول 35

چوب عمومی 35

تخلیه شارژ الکتریکی به زمین 36

کاورینگ 37

کاور سیم 37

کاور مقره سوزنی 38

کاور کنسول 39

کاور تیر 40

پتوی عایق 40

کاور مقره انتهایی 41

عایق پلاستیکی لوله‌ای 42

سکوی فرعی ترانسفورماتور 44

چرخ طناب 45

چرخ طناب سرویس 46

قلاب چرخ طناب سرویس 46

گیره همه‌کاره 47

مدل یکپارچه 47

مدل تاشو 48

مدل تلسکوپی 49

آویزی عایق 49

چوب نگهدارنده سیم 50

آچار کلمپ خط گرم 52

آشکار کننده درجه حرارت 53

لوازم شاخه‌زنی 54

شاخه زن دستی 55

 دستورالعمل کار روی خطوط برقدار

 باز و بسته کردن سیم اصلی 57

توصیه‌های مهم جهت اصلی کردن در خط گرم 57

برداشتن سیم اصلی 58

اتصال سیم اصلی 63

اتصال سیم اصلی گرم دولا به یک مقره 64

اتصال دو سیم اصلی به دور مقره موجود روی دو کنسول 66

اتصال سیم اصلی بین مقره در حالت زاویه 67

نحوه انجام کار اشپیل‌کش‌ها 68

تعویض مقره و کنسول شبکه 71

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 72

مراحل تعویض مقره فاز A 72

ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز B 75

مراحل تعویض مقره فاز B 76

ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز C 76

مراحل تعویض مقره فاز C 76

تعویض مقره و کنسول روی شبکهkv20 عبوری 81

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C 81

مراحل تعویض مقره فاز C 82

ابزار اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 84

مراحل تعویض مقره فاز A 85

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 85

مراحل تعویض مقره فاز B 86

تعویض مقره فاز وسط با استفاده از پوشش عایقی 90

لوازم موردنیاز  جهت تعویض مقره فاز B 90

مراحل تعویض مقره فاز B 91

 

تعویض مقره فاز در پایه‌های انتهایی Kv20 94

لوازم مورد نیاز جهت تعویض مقره فاز B 94

نصب لوازم 95

باز کردن اتصال سیم از مقره 96

برداشتن مقره 97

نصب مقره جدید 97

اتصال سیم به مقره 97

تعویض مقره‌های بشقابی روی پایه‌های چوبی (نوع H) 100

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز Cدر پایه‌های نوع H 100

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فازA 104

مراحل تعویض مقره فاز A 104

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 104

مراحل تعویض مقره فاز B 104