دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

 

 

 

تعاریف و مفاهیم
 
مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن
 
شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس
 
وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی
 
تعریف مطالعه و روش های آن
 
 آیین کلاس داری
 
هدف از بررسی آیین کلاس داری
 
نقش انگیزه
 
نقش انضباط و کنترل
 
بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در کلاس داری
 
 روش های کلی تدریس در نظام آموزشی
 
روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه
 
هدف های آموزشی
 
مهایت های فرایند تدریس
 
الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم
 
ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان کافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- کیفیت بیان مطالب
 
بررسی فنون عرضه شده به کارآموز و بیان مطالب
 
ارجاع اطلاعات کافی برای کارآموز
 
انتظاراتی که کارآموز از مراکز فنی و حرفه ای دارد:
 
تقاضا و نیازهای عمومی و کلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران
 
طریق شناخت افکار و استعدادهای افراد
 
مهارت های پس از تدریس
 
 کلیات روش های تدریس
 
1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مکتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی
 
2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اکتشافی
 
3- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
 
4- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
 
بحث پایانی
 
منابع و مأخذ مورد استفاده
 


 

تعریف فرستنده یا مربی

مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

 حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.

 

روش حل مسائل 

این روش یک جریان منطقی فکری است که انسان در مراحل مختلف رشد از آن بر خوردار میشود و از طریق این جریان فکری روابط تازه ای بین پدیده ها بدست می آورد عامل مهم در این روش کار برد و استفاده از تجربه های قبلی فرد است و مهارت و تجربه پیش نیاز محسوب میشود و دارای انواع مختلف است .

الف ) حل مسئله از طریق آزمایش وخطاب

ب ) حل مسئله از طریق بینش و شناخت و شناخت اصول و منابع

ج ) حل مسئله از طریق تحلیلی 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 84