دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلود مقاله نگاهی اجمالی به سیر هنر فلزکاری

از دوران کهن تا معاصر

 

 

 بررسی پیشینه هنر فلزکاری در ایران 3
مقدمه 3
فلزکاری دوران کهن 3
فلزکاری لرستان 6
فلز کاری در دوران هخامنشیان 8
فلزکاری در دوره سلوکیان 14
فلزکاری در دوره اشکانیان 15
فلزکاری دوره ساسانی 16
فلزکاری پس از ظهور اسلام 25
هنر فلزکاری در دوران سامانیان،  دیالمه و آل بویه 26
هنر فلزکاری در عصر سلجوقی 26
هنر فلزکاری دوره مغول 30
فلزکاری در دوره تیموری 31
هنر فلزکاری در دوره صفویه 33

برخی از عوامل تأثیر گذار بر هنر فلزکاری در گذشته 40
از انقلاب صنعتی تا تحولات معاصر 43

 

 

فلزکاری دوران کهن
استفاده از فلز در خاورمیانه و خاور نزدیک به چندهزارسال می رسد.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
هنوزماهیت و نژاد ساکنان پیشین فلات قاره ایران در پردۀ ابهام است ولی ازاکتشافات ومطالعات اخیر چنین برمی آید که این اقوام غارنشین بوده اند و تمدنی خام وابتدایی را داشته اند که مهاجران آریایی به تکامل وتوسعه آن پرداخته اند.

الف) مس
بر اساس مدارک موجود مس اولین فلزی بود که در فلزکاری مورد استفاده قرارگرفت.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
در دورۀ مس ساکنان بومی مس را بدون آنکه ذوب کنند چکش کاری می کردند و برای ساختن آلات مانند: درفش و سنجاق مورد استفاده قرار می دادند.  اما از3000سال ق.  م از مس ذوب شده در ساختن اشیاء بهره بردند و در وسایلی مانند: تیر،  خنجر،  کج بیل و ظروف استفاده کردند.  (احسانی؛ 1382؛ 3)
کهن ترین اشیاء بدست آمده از مس اشیایی هستند که با روش چکش کاری ساخته شده اند،  قدیمی ترین نمونه شئ مسی در ایران بین هزاره هفتم تا ششم ق. م از تپه علی کش (دوره علی کش) تپه سیلک(دوره اول) و زاغه(دوره چشمه علی) بدست آمده است.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
ب) مفرغ
پس از کشف ذوب مس و فلزات،  فلزکاران توانستند با افزودن قلع به مس آلیاژ سختی بدست آورند و به دنبال آن عصر مفرغ آغاز شد.  (لک پور؛ 1375؛ 8)
 برای اولین بار سومری ها در بین النهرین در حدود 3500 ق. م مفرغ را شناختند و مورد استفاده قرار دادند.  به دلیل نرم بودن مس این فلز نتوانست در ساخت بعضی از اشیاء فلزی مناسب افتد،  در نتیجه بشر آن دوران به فکر ترکیب دو فلز مس و قلع که خود به تنهایی نرم ولی از ترکیب آن دو مفرغ که فلزی سخت است افتد.  (احسانی؛ 1382؛ 52)
ج) آهن
پس از گذشت دوره های سنگ،  مس،  مفرغ در هزاره دوم ق. م عصر آهن شروع شد.  در آغاز با پالایش آن در کوره های کوچک دستی،  این فلز نایاب و گران بها را برای ساخت زیور آلات درردیف طلا و نقره مورد استفاده قرار می دادند.  ولی پس از شناخت خواص فیزیکی آن در قبال نرمش مس و شکنندگی مفرغ انسان پیش از تاریخ به مزایای مقاومت آهن و فواید بکار گرفتن آن در کشاورزی،  معماری و ساخت ابزار جنگی و سایر لوازم زندگی پی برد.  (احسانی؛ 1382؛ 54)
هر چند هیتیان در غرب ایران از 1500سال ق. م آهن را می شناختند ولی این فلز نایاب تا قرن هفتم ق. م عملا ً مورد استفاده نبود.  (احسانی؛ 1382؛ ص29)
استفاده از آهن از هزارۀ اول میلادی،  وضع اقتصادی و اجتماعی این عصر را دگرگون کرد اصولا ًکشف آهن که فلزی مقاوم تر از مفرغ ومس بود،  طلیعه ای بود برای تحول فرهنگ و تمدن بشری و طلوع تمدنی 4000 ساله که تا زمان ما با تحولات گوناگون ادامه یافت.  (احسانی؛ 1382؛ 26)
 نباید تصور کرد که پس از این عصر، آهن کاملا ً به جای مس و مفرغ مورد استفاده قرار گرفت.
زیرا مس و مفرغ تا چند قرن بعد هنوز مورد استفاده معمولی طبقات مختلف بوده است.  بعدها استعمال همگانی آهن در جنگ،  کشاورزی و معماری شناخته شده و بعدها مورد نیاز مبرم قرار گرفت.  (احسانی؛ 1382؛ 29)
د) طلا و نقره
طلا فلزی است که مانند مس و نقره بصورت خالص هم در طبیعت یافت می شود،  ولی هنوز مشخص نیست که بشر اولیه اول طلا را شناخت یا مس را.  (احسانی؛ 1382؛ 52)
بشر از 4000 سال ق. م پس از کشف طلا با کاربرد نقره آشنا بوده است.  نقره مانند طلا و مس در طبیعت بصورت خالص موجود است.  ولی بیشترین مقداراز آن از سنگ معدن سرب استخراج می شد، در اعصار پیش از تاریخ از طریق احیای سرب مذاب حل شده،  محلول نقره و طلا را از آن جدا می کردند.  آثار کشف شده در تپه های سیلک کاشان متعلق به هزاره چهارم ق. م یادآور این نکته است که مردم این ناحیه از ایران با کاربرد این فلز و پالایش و ساخت اشیاء سیمین آشنایی کافی داشته اند.  (احسانی؛ 1382؛ 53) (تصاویر 1-1-1 و 1-1-2)


1-2:  فلزکاری لرستان
ناحیه ای از ایران که به نام لرستان شناخته می شود،  بخشی ازدرّه های فرا دست سلسله جبال زاگرس است که از غرب به عراق،  از شرق به بروجرد و نهاوند و از جنوب به خوزستان (ایلام قدیم) و از شمال به کرمانشاه محدود می شود.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 2)
لرستان محل زندگی بازماندگان نژادهای گوناگون بوده است.  از میان این اقوام گوتی ها و لولوبی ها شناخته شده اند،  که کوه نشینان «شرقی» بوده اند که در هزاره سوم ق. م در این ناحیه سکونت گزیدند.
متون «آکاد»ی از حضور قوم «کاسیت» در آغاز هزاره دوم ق. م نام می برند.  این ها نیز اصلیتی شرقی داشته اند و اسب را به این سرزمین شناسانده اند.  اقوام گوناگون دیگری در پایان هزاره دوم ق. م در این منطقه سکنی گزیده اند.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 3)
درغرب ایران،  قبایل مهاجرهیتیت ها و میتانی ها و کاسی ها که از نژاد مردم قفقازبودند.  در هنرمفرغ ریزی که از2500سال ق. م که آهن هم بعدها در ردیف آن قرارگرفت،  مهارت زیادی داشتند. کاسی ها پس ازمهاجرت از سرزمین های شمال قفقاز،  در لرستان فعلی که دارای آب و هوایی گرم تر بوده در دره های سرسبز رشته کوه های زاگرس سکنی گزیدند.  (احسانی؛ 1382؛ 18)
هنر لرستان هنر سوارکاران و گله داران است،  که مردم درکوچ به سرمی بردند ازهمین رو تنها اشیاء کوچک حمل شدنی همچون اسلحه،  دهنه،  حلقه زین ویراق و ظروف را دربرمی گیرد که همه با ظرافت آراسته شده اند.  برنزهای لرستان به سال های 2500 و650 ق. م ساخته شده اند که مشخص ترین آنها به قرن 12 ق. م تعلق دارد.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 4)
در منطقه ای این چنین که مردم عرصه آمد و شد و تاخت و تاز اقوام و آداب و سنن گوناگون بوده است، دگرگونی های فرهنگی آهسته، اندیشه ها وباورهای دینی پایدار و هنر،  ناب و پاکیزه بوده اند.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 4)
باید دانست ویژگی هنر مفرغ لرستان،  درباورهای مذهبی مفرغ کاران این زمان بود که تحول و رونقی در این هنر عالی و ارزنده به وجود آورد،  به اعتقادات مردم این ناحیه متکی به قدرت آسمانی بودند و زندگی خود را صرف تهیه مقدمات مرگ و زندگی در جهان دیگر می کردند و به این باور بودند که وسایل زندگی انسان در این جهان در دنیای دیگر هم مورد نیاز او خواهد بود.
از خصوصیات جالب این هنر تزیینات بت های مفرغی است که برپایه این اعتقادات و با الهام از سحر خدایان اساطیری و نقش خلاقه آنها ممزوجی از تجسم اشکال جانوران و انسان بود که بصورت بتهای مختلف مورد پرستش قرار می گرفت یا برای مداوای روحی و جسمی بیماران بکار می رفت.  (احسانی؛ 1382؛ 19)
به استثناء چند اثر،  اغلب مفرغ ها از ترکیب خیالی سر جانوران با سایر بخش های اندام آنها ساخته شده اند.  شمار مهمی از این مفرغ ها را لوازم سوار کاری در بر می گیرد.  به سبب بسیاری این اشیاء و همچنین بسیاری اشیاء حمل شدنی دیگر به جای اشیاء بزرگ چنین می نماید که صنعت لرستان را جمعیتی کوچ نشین حمایت می کردند.  دهنه ها و تزیینات زین و یراق و نشانه ها بیشترین شکل هایی هستند که تا کنون شناخته شده اند.  یا از اندام انسانی که میان یک جفت حیوان جای داده شده است.  همچنین سنجاق هایی با نقش پرنده،  سر حیوان یا گیاه و انواع گوناگون آویز در میان این اشیاء وجود دارد.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 9)
عرضه بدن انسان به اشیاء معینی محدود می شود،  بتها،  با الویت بیشتر،  سنجاق ها با سر مدور،  کمربند،  لوحه،  تیردان و سپر.  نقش گل کوکب و انار در حاشیه های تزیینی اشیاء ساخته شده است از ورق فلز بکار رفته است.  نقش گل کوکب ویژه اوایل هزاره اول ق. م است.
از میان شکلهای حیوانی،  نقش بز کوهی و قوچ بیش از دیگر شکل ها به کار رفته است.  این نقشها روی دهنه،  نشانه،  فسان (سوهان چاقو) سر سنجاق،  انتهای دست بند و حلقه های زین و یراق دیده می شود.  اسب،  نقش نادری است که بیشتر روی دهنه بکار رفته است.  شیر و به ندرت پلنگ روی تبر،  نشانه ها،  سر سنجاق،  سر دست بند،  ورق فلز،  دسته فسان و گهگاه روی دهنه اسب دیده می شود.  نقش حیوانات خیالی از جمله ابوالهول،  کمتر به کار رفته است و اغلب تنها روی دهنه.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 10-9)
اشیاء مفرغی یافت شده در گورستان های این نواحی در هر زمان دارای خصوصیات مشخصی است که شاید حاکی از این باشد که برای اقوام مختلف صاحب عقاید مذهبی و اجتماعی گوناگون ساخته شده بودند.  (احسانی؛ 1382؛ 22)
هنرمندان مفرغ کار این ناحیه برای مردمی که در زمان های مختلف در این ناحیه حکومت می کرده اند،  مطابق میل واعتقاد مذهبی و اجتماعی آنها کار کرده اند.  (احسانی؛ 1382؛ 21)(تصاویر 1-2-1؛ 1-2-2؛ 1-2-3)


1-3:  فلز کاری در دوران هخامنشیان:
امپراتوری هخامنشیان توسط سلسله پادشاهان هخامنشی ایران که سرزمین اصلی شان ایالات پارس،  واقع در جنوب غربی ایران است،  بنیان گذاری گردید.  وسعت امپراتوری هخامنشی از جنوب غربی اروپا و مصر تا آسیای مرکزی گسترش یافته بود.
اشیائی که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند به دو روش قالب گیری و چکش کاری ساخته شده اند.  (لک پور؛ 1375؛ 9)
جهت سهولت هر چه بیشتر در امر پژوهش،  هر کدام از این دسته آثار را،  بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) جام های هخامنشی
جام های زرین و سیمین هخامنشی به چهار گروه تقسیم می گردد:
1- جام هایی به شکل سر جانوران،  معروف به جام های شاخ دار
2- جام هایی مزین به دسته ای از تنه کشیده جانوران
3- جام های ساده بدون دسته
4- جام های لب تخت. 
جام هایی به شکل سر جانوران،  معروف به جام های شاخ دار:
قدمت این نوع جام ها بین 1000 تا 800 ق. م است و به شکل شاخ های تو خالی گوزن ساخته می شدند.  این سبک یادگاری از دوران بربریت است و آریایی ها به سرزمین ایران آوردند.  آنها براین باور بودند که با نوشیدن از ظروفی به شکل جانوران نیرومند،  نیروی جانور به انسان منتقل می شود.
انتهای این ظروف که ساغر نام دارند،  به کله جانورانی مانند شیر،  ببر،  گوزن،  اسب،  گاو نر و قوچ ختم می شود.  (احسانی؛ 1382؛ 66)(تصویر 1-3-3)


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 72

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

 

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

 

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

 

 

 

چکیده      4

مقدمه       5    

تاریخچه      6    

 مسیر یابی و اینترنت      8

 غناصر اصلی در یک روتر      9  

اینترفیس     9   

پردازنده       11  

وظائف مسیر یابها      12 

 استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت        13

 استفاده از روتر در یک شبکه lan   14

 

 آشنائی با سخت افزار مسیر یابها  16     

سخت افزار خارجی مسیر یاب  17    

بدنه 17     

مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند  19      

پورت کنسول   20    

پورت های توسعهwan  21      

flash memory  21    

سخت افزار داخلی    22     

سخت افزار خاص و ویژه هر سری    24      

سری800    25        

مسیر یابهای سری1600    25       

مسیر یابهای سری2500   26      

مسیر یابهای سریenter price    27      

آشنائی با سیستم عامل مسیر یاب    28    

تهیه نسخه های ارتقاءIos    30     

معماری حافظه مسیر یابها  31          

مسیر یابهایRFF  32     

مسیر یابهایRFR 34      

ارتقاء سیستم عاملIOS  37      

ارتقاء سیستمهای عاملIOS در مسیر یابهایRFF37        

ارتقاء سیستمهای عاملIOSدر مسیر یابهایRFR 37        

آشنائی با مدها و فرمانها 39        

فراگیری واسط کاربری در سیستم عاملIOS  41       

 پیام های سیستم عامل IOS در هنگام راه اندازی مسیر یاب   44

مسیریابها و لایه شبکه 45

 protocol routing 47

بسته بندی داده ها 48

 روش های مسیر یابی 49

جداول مسیریابی 50

 کلید واژگان 53

منلبع 57

 

 

 

  

چکیده

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب راجع به روترها را بگوئیم باید به این نکته اشاره کنیم که روترها کامپیوترهای خاصی هستند که پیام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسیر موجود به مقاصد موردنظر هدایت می نمایند

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر  (اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور) در عصر حاضر است نام در نظر گرفته شده برای روترها ، متناسب با کاری است که آنان انجام می دهند : " ارسال داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر " مثلا" در صورتی که یک شرکت دارای شعبه ای در تهران و  یک دفتر دیگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از یک خط  leased( اختصاصی ) که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود بدین ترتیب ، هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق روتر محقق شده و تمامی ترافیک های غیرضروری دیگر فیلتر و در پهنای باند و هزینه های مربوطه ، صرفه جوئی می گردد

مقدمه

امروزه دنیا به نیروی متخصص و زبده در زمینه‌ی فناوری اطلاعات نیاز مبرم دارد واین نیاز در هیچ زمینه‌ای به اندازه‌ی تخصص در تکنولوژی شبکه و مسیریابی، بطور جدی احساس نمی‌شود

مسیریابی و هدایت اطلاعات همان عاملی است که جهان را به یک گردهمائی مردمی و دهکده کوچک تبد یل کرده است

همیشه تکنولوژی مسیریابی با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود مواجه بوده و هست ابزارهای مسیریابی نسبتاً گران هستند و حیات بسیاری از شرکت ها و سازمانها  (بالاخص مؤسسات تجاری) به این ابزارها و ابسته‌اند، به همین دلیل اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها ترجیح می‌دهند مهندسین مجرب و متخصص را به خدمت بگیرند تا اولاً زمان و هزینه‌ی زیادی صرف کسب تجربه‌ی این افراد نشود؛ ثالثاً تحویل دادن یک مسیریاب مثلاً پنجاه هزار دلاری به یک فرد زبده و مجرب مخاطره‌ی کمتری دارد

لذا این مطالب به درد افرادی می‌خورند که تصمیم دارند معلومات تخصص خود را گسترش بدهند و به یک حرفه‌ای تبدیل شوند

تاریخچه

در دهه‌ی شصت و هفتاد فقدان ابزارهای مسیریابی هوشمند مشکل حادی نبود زیرا شبکه‌هائی که نیاز به ارتباط با یکدیگر داشتند می‌توانستند از تکنولوژی سوئیچ بسته (هر چند با سرعت و کارائی ناچیز) استفاده کنند در آن زمان کامپیوترهای شخصی وجود نداشت

پس از آنکه PCبعنوان یک کامپیوتر کوچک، کامل و همه‌ی منظوره در محیط‌های کاری (و حتی منزل افراد) پذیرفته شد و جا افتاد، متخصصین این رشته با مسائل جدیدی مواجه شدند

PCیک کامپیوتر مستقل محسوب می‌شود و همانند یک کامپیوتر Mainframeبه اتصال مستقیم با کانال اصلی شبکه احتیاج دارد بعنوان مثال اگر تکنولوژی برقراری ارتباط بین کامپیوتر مبتنی بر «توپولوژی حلقه» (Ring)باشد، اتصال 60کامپیوتر PC(و آن هم با پهنای باند 4Mbps) کارائی شبکه را بسیار کم خواهد کرد

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 56

دانلود مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی

دانلود مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی

دانلود مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی

دانلود مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی

 

دانلود مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران

 

 

 

 

 

پیشگفتار 1

بهزیستی 2

خدمات توانبخشی 2

معلولین روانی 2

مقدمه 5

تاریخچه مرکز توانبخشی باران مهر 7

ظرفیت پذیرش بیماران در مرکز توانبخشی باران مهر 8

فعالیت های اجرایی موردنظر 8

مقررات مرکز توانبخشی باران مهر 11

آشنایی کلی با مکان 12

ارگونومی محیط کار 13

روشنایی 15

صـدا 17

رنگ 19

درجه حرارت و رطوبت 20

نحوه گزینش و استخدام 21

آموزش کارکنان 22

نحوه مدیریت 22

منشور اخلاقی مرکز توانبخشی باران مهر 23

سیستم حقوق و مزایا 24

 

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن 27

عوامل متشکل بهره وری 30

فرمول بهره وری 31

مدیریت بهره وری 32

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری 36

شاخص های مؤثر بر بهره وری 40

راههای توسعه و افزایش بهره وری 41

عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی 42

آموزش و بهره وری 43

تأثیر مشارکت کارکنان در بهره وری 45

ارزیابی عملکرد بهره وری 46

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی 48

احترام به خود ناشی از سازمان 49

مراحل موفقیت 49

بهره وری 50

سطوح مختلف بهره وری 54

موانع موجود در بهره وری 55

فواید عمومی بهره وری 57

منافع و فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شرکت ها 57

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره وری 58

 

روش پژوهش 63

جامعه آماری 63

جامعه آماری پژوهش 64

نمونه آماری و روش نمونه گیری 64

متغیر پژوهش 64

هدف پژوهش 64

ابزار اندازه گیری و سنجش 64

ویژگی های پرسش نامه بهره وری شغلی 64

تحلیل آزمون 70

پرسش نامه بهره وری شغلی 71

پیشنهادات 76

محدودیت ها 76

منابع 77

پیوست 79

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

منابع علمی عدیده ای گزارش داده اند که بیماریها و مشکلات روانی در بین همه انواع بیماریها و امراض بار عاطفی، اقتصادی، خستگی، روانی و جسمانی و فرسودگی زیادی را بر مراقبان چه خانواده و چه کارکنان مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و توانبخشی تحمیل می کنند، پذیرش این بار شاید تا حدی برای خانواده که جگر گوشه اش به یکی از بیماریهای روانی مبتلا شده است، توجیه پذیر باشد، ولی درباره کارکنان مرکز خدمات سلامت روان چنین موضوعی را به مصداق آن شمع تمثیل گونه که خود آب می شود تا روشنی بخش حیات دیگران باشد جز با واژه هایی چون فداکاری و ازخودگذشتگی نمی توان وصف کرد

سالها پیش وقتی از خانه هایمان قدم به کوچه و خیابان می گذاشتیم بیمارانی را می دیدیم ژولیده، آشفته و نامرتب و با انواع و اقسام زخمها که زیر لب با خود سخنی می گفتند یا در خودمانده بودند و یا گاه با خشم بردیگری می خروشیدند با دیدن این تصویر که کم هم رویت نمی شد عذاب وجدان گریبان مان را می گرفت و با خود یا با دیگران لب به نجوا و اعتراض می گشودیم که چرا کسی نیست تا به اینان کمک کند، دستگیر آنان باشد، مرهمی بر زخمهایشان بگذارد

اینک چندسالی است که شاهد تحولی در این زمینه هستیم سازمان بهزیستی بعنوان متولی درجه اول امور توانبخشی کشور موظف شد تا بیماران روانی مزمن را سازمان بخشی کند و مقرر شد تا با همکاری بخش غیردولتی صورت گیرد

بهزیستی

عبارت است از مجموعه متشکلی از تدابیر، خدمات و فعالیتها و حمایت های غیربیمه ای که به منظور بسط رحمت اسلامی جامعه و حفظ ارزش ها و کرامات والای انسانی تکیه بر مشارکت های مردم و همکاری های نزدیک سازمان های ذیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروههای کم بهره اقدام نمایند

خدمات توانبخشی

توان بخشی عبارتست از مجموعه ای از اقدامات پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی که موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلولین را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجرد آنان به جامعه و استفاده یکسان از فرصت های مختلف اجتماعی، آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد

معلولین روانی

شامل کلیه مبتلایان به بیماریهای مزمن روانی بوده، به نحوی که حالت ایجاد شده در زندگی فردی و اجتماعی شخص تأثیر گذاشته و وی را ناتوان می سازد مهمترین بیماریهای این مقوله شامل اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی (مثل افسردگی و ترس مرضی)، هیستری، وسواس و اختلالات پسیکوپاتیک می باشد

درحال حاضر بیش از 130 مرکز غیردولتی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در استانهای مختلف کشور مشغول به فعالیت می باشندمدتی است که ما به اصطلاح آدم های سالم دیگر کمتر دچار عذاب وجدان در این باره می شویم چرا که هستند مراکزی و کسانی تا به تیمار این عزیزان بیمار بپردازیم و کسانی که با شکیبایی و بردباری زاید الوصف، انرژی زیادی مصروف مراقبت و ارائه خدمات به بیماران روانی مزمن می کنندباران مهر نیز نمونه ای از مراکز نگهداری غیردولتی استکه با ارائه خدمات روانپزشکی، پزشکی، روان پرستاری، روان شناسی، کاردرمانی، تمام وقت در اختیار شما عزیزان می باشد


مقدمه

بهره وری مقوله جدیدی نیست، قدمت نوشته های راجع به آن به سال های 400 قبل از میلاد مسیح برمی گردد با یک نگرش دقیق تر متوجه می شویم، قدمت نوشته های راجع به بهره وری شاید به زمان شروع زندگی انسان در زمین برمی گردد کوششها و فعالیت های مختلف انسان همواره بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل منابع و تلاش ها بدست آورد شاید بتوانیم این تمایل را که حتی در زندگی انسان های بدوی به نوعی دیده می شود بهره وری بنامیم در بینش مدیریت علمی با بنیانگذاری فردریک تیلور فردگرایی سازمانی یا رفتار عقلانی سازمان مترادف با بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده معنی شده است از این نوشته و تعریف پیداست که طرفداران مدیریت علمی به عنوان بنیان گذاران مکتب علمی نیاز به علم خاصی برای افزایش بهره وری و کارایی را احساس نموده و مدیریت علمی را پی ریزی نمودند

بهره وری مفهومی است جامع و کامل که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقاء سطح زندگی و رفاه بیشتر تا آرامش و آسایش انسان ها که هدف اساسی برای همه انسان ها می شودهمواره مدنظر دست اندرکاران اقتصاد و سیاست و دولتمردان بوده است (گلابیان، 80-89)

واژه بهره وری توسط دانشمندان علم اقتصاد و طرفداران مکتب مرکانیلیسم (سوداگری) وارد علم اقتصاد شده است شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام «گوئینزی» در سال 1766 میلادی ظاهر شد بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند، فردی به اسم «لیتر» بهره وری را بدین گونه تعریف کرد:

 «قدرت و توانایی تولید کردن» که در این جا اشتیاق به تولید را بیان می کند

از قدم های علم مدیریت از «آدام اسمیت» (تحلیل گر روابط بین انسان و تقسیم کار) و «کارل مارکس» (ارائه دهنده نظریه ارزش نیروی کار) را می توان نام برد که هر دو در ارائه جامع مفهوم بهره وری در جهان نقش بسزایی دارند(گلابیان، 80-79)

مارکس معتقد بود در راه قرار گرفتن در مسیر پیشرفت فنی گرایش بسیار شدید به افزایش سریع تعداد ماشین آلات و دیگر ابزار نسبت به تعداد کارگر وجود دارد و به همین مناسبت سرمایه داران در مددجویی از شگردهای نو که بهره وری فردی کار را ارتقا می بخشد، نیازمند ذخایر هنگفتی از سرمایه می باشند و باز عنوان می نماید که ارتقاء بهره وری نیروی کار اساسی ترین طریقی است که سرمایه داران می کوشند به مدد آن ارزش اضافی یا مازاد هر چه بیشتر افزایش دهند (دلیریان، 80)

از اوایل قرن بیستم اقتصاددانان واژه مفهوم کاملاً مشخص ذیل را ارائه دادند، «رابطه قابل سنجش بین تولید و عوامل کار»(گلابیان، 80-79)

در اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری به عنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و مسائل به کار رفته برای تولید آن بازده بدست آورد فردی بنام ارلی در سال 1900 بهره وری را رابطه بین بازده و وسایل به کاررفته برای تولید آن بازده عنوان کرد

تیلور با بررسی و تجاربی که کسب کرده بود در صدد بهبود بخشیدن به فعالیت های کارگاههای صنعتی براساس پیروی از روش مدیریت علمی بود مدیریت علمی او شامل دو عنصر اساسی است، یکی کشف بهترین طریقه انجام دادن هر عمل در زمان مشخص و لازم و با استفاده از بهترین ابزار لازم و دوم تقسیم کار بین مدیران و کارکنان به عقیده تیلور کشف بهترین راه انجام عملیات، تهیه ابزارو روش های انجام کار و تعیین زمان و مکان مناسب و صدور دستور به عهده مدیران است و فایده این کار و پیروی از آن را در افزایش سطح تولید (بهره وری) و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می دانست

- استیرفیلد: بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است تعریف می کند

(NIPO)سازمان بهره وری ملی ایران: براساس تعریف این سازمان بهره وری یک فرهنگ است، یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمند کردن فعالیت ها برای زندگی بهتر است (گلابیان ، 80-79)

(EAP)آژانس بهره وری اروپا: این سازمان می گوید بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آن چه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد بهره وری مبتنی بر این قاعده است که انسان می تواند وظایف و کارهای خود را در هر روز بهتر از روز قبل انجام بدهد ارتقاء سطح بهره وری مستلزم آن است که بطور پیوسته تلاش هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای به کارگیری نظریه ها به روش جدید انجام گیرد بهره وری ایمان راسخ انسان ها به پیشرفت است

تاریخچه مرکز توانبخشی باران مهر

در سال 1384 مرکز توانبخشی باران مهر شروع به کاردرمانی کرده است در ابتدای کار این مرکز درمانی با 13 نفر پرسنل در حوزه درمان، مراقبت از بیماران و کلیه فعالیتهای درمانی خویش را آغاز کرده است مرکز توانبخشی باران مهر فعالیتهای درمانی خود را به منظور درمان بیماران روانی مزمن و بهبودی بیماران با خدمات روانپزشکی، پزشکی، روان پرستاری، روان شناسی، کاردرمانی، تمام وقت کار خود را شروع کرده است این مرکز بر اساس مجوز صادره از سازمان بهزیستی استان تهران در حیطه کاملاً خصوصی تأسیس شده است

ظرفیت پذیرش بیماران در مرکز توانبخشی باران مهر

ظرفیت مرکز         50 نفر               ظرفیت آزاد موجود         8 نفر

ظرفیت رایانه ای      40 نفر             ظرفیت رایانه موجود        40نفر

ظرفیت آزاد          10 نفر               کارتن خواب                 2 نفر

بیماران مرکز توانبخشی باران مهر دارای بیمارهای روانی از قبیل اسکیزوفرنی، افسردگی، روان پریشی، اختلال وسواس و سایر بیماریهای اعصاب و روان که موجب بروز اختلال در آن ها شده، شامل می شود کارکنان این مرکز هر کدام لباس کار مخصوص به خود را می پوشند مراقبین لباس آبی رنگ (روپوش مانند)، خدمه لباس طوسی رنگ، مدیرعامل لباس رسمی و پزشکان هم لباس مخصوص به خود را می پوشند این مرکز توانبخشی در سال 1384 به صورت استیجاری توسط صاحب امتیاز جناب آقای دکتر مجید بهروزنیا فعالیتهای درمانی خود را شروع کرده و در سال 1385 توسط همین صاحب امتیاز خریداری شد و تعداد پرسنل به 20 نفر رسید

فعالیتهای اجرایی مورد نظر در مرکز توانبخشی باران مهر:

فعالیت های لازم براساس آیین نامه سازمان بهزیستی استان تهران در حوزه نگهداری و درمان بیماران روانی مزمن آقایان می باشد و با ارائه خدمات روانپزشکی، پزشکی، روان پرستاری، روان شناسی، کار درمانی کمک به بهبودی بیماران می نماید همچنین آموزش به مددجویان جهت مهارت های زندگی، حرفه آموزی، تقویت اعتماد به نفس و رفع اضطراب از فعالیتهای مهم در این مرکز محسوب می شود به دلیل آنکه مددجو با روحیه ای قوی و اعتماد به نفس بالا و عاری از هرگونه ترس و تنش و اضطرابی شروع به فعالیت نماید و همین امر موجب جلب اعتماد از سوی دیگران بخصوص بیماران می شود و در ضمن یک رابطه دوستانه و صمیمی بین مددجو و بیمار ایجاد می شود و بیمار خیلی راحتر می تواند مشکل خود را بیان کند و از مددجو کمک بخواهد

1- استفاده از تست Gafبرای نمره گذاری میزان توهم و هذیان موجود در بیماران روانی مزمن از سوی روانشناس بالینی صورت می گیرد و نتیجه آن به پزشک معالج داده می شود برای تجویز دار البته قابل ذکر است که این تست قبل از پذیرش هر بیمار، توسط روانشناس بالینی گرفته می شود و بعد بیمار پذیرش می شود و 2 هفته بعد از استفاده از داروهای تجویز شده از سوی پزشک معالج دوباره این تست توسط روانشناس بالینی از بیمار گرفته می شود برای آگاهی از این مطلب که آیا بعد از دارو درمانی از میزان توهمات بیمار کاسته شده یا نه و اگر این میزان کم نشده بود داروی دیگری تجویز می شود 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 83

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

 

دانلود مقاله زندگینامه حضرت فاطمه

دانلود مقاله زندگینامه حضرت فاطمه

دانلود مقاله زندگینامه حضرت فاطمه

دانلود مقاله زندگینامه حضرت فاطمه

دانلود مقاله زندگینامه حضرت فاطمه

( ولادت پرشکوه فاطمه (س))

 

دانلود مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری

دانلود مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری

دانلود مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری

دانلود مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری

دانلودمقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در
صنعت حفاری به خصوص گل حفاری
 

 

 

 

کلیاتی در مورد حفاری
 
 مقدمه

 تاریخچه حفاری

 واژه های اصلی مورد استفاده در حفاری

 گل حفاری
 
 تاریخچه مختصری از گل حفاری

گل حفاری

کاربرد و وظایف گل حفاری

 خواص گل حفاری و نحوه اندازه گیری آنها

 ترکیب گل حفاری

 روابط بین حجم و وزن مخصوص گل حفاری

تعداد بشکه گل حفاری حاصله از تعلیق رس درآب

 شناسایی موادشیمیایی و موارد استفاده آنها درگل حفاری
 
مواد وزن افزای گل حفاری

 مواد گرانروی زا

مواد کنترل کننده صافاب گل

مواد کنترل کنندهPH

 موادیکه جلوگیری از خورندگی می کنند

سایر مواد مصرفی گل حفاری

 محاسبات مهندسی گل حفاری
 
 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح

محاسبه زمان کامل گردش گل

 محاسبه تهیه گل های اولیه

 محاسبه کشتن چاه در هنگام وقوع جریان

اندازه گیریPHیا غلظت یون هیدروژن گل

اندازگیری قلیائیت

 سیمان حفاری
 
 آزمایش هایی که بر روی سیمان حفاری انجام می شود

سیمانه کردن چاهها

 ترکیب سیمان چاههای حفاری

 تاثیرات حرارت وفشار بر روی خواص سیمانها

 انواع سیمانهای مورد استفاده در چاههای حفاری

اضافات سیمان

 مواد تقدم دهنده بندش سیمان

 مواد حجم افزا

 آب آزاد

 مصرف بنتونایت آبدیده در دوغاب سیمان

 مواد وزن افزا

 زمان نیم بند شدن سیمان

قوانین سرانگشتی

مهارآب روی

 گرانروی

 تولیدات شرکت هالیبورتون

مواد تاخردهنده شرکت هالیبورتون

 مواد ضدکف

 محاسبه مواد افزودنی به دوغاب سیمان

روشهای متداول برای سبک کردن وزن دوغاب سیمانهای حفاری

 بنتونیت و روش افزودن آن به سیمان

 مشخصات فیزیکی گیلسونیت و اثر آن بر روی خواص سیمان های کلاسA,D

 اثر بنتونیت بر روی خواص سیمان های کلاسD,A

بنتونیت

ژئوشیمی

 کانی های مهم بنتونیت

 انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی

ژنزبنتونیت

روشهای فرآوری

موارد استفاده

وضعیت تولید و فرآوری بنتونیت در ایران

معادن عمده بنتونیت

 باریت

 تاریخچه باریت

مشخصات عمومی باریت

معادن عمده باریت

موارد استفاده

 بازیافت باریت

 جایگزین ها

ذخایر باریت

منابع و ماخذ

 
 

 

 

 

مقدمه

حفاری به معنی نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگها گاهی به منظور خرد کردن آنها انجام می گیرد. برای خرد کردن سنگها باید چالهای انفجاری حفر کرد و در داخل آنها مواد منفجره قرار داد. با منفجرکردن چالها، سنگها خرد می شوند، و با خرد شدن سنگها، استخراج و برداشت آسانتر است و با هزینه کمتری انجام می گیرد. در استخراج کلیه معادن به استثنای موارد نادر، مانند استخراج سنگهای ساختمانی یا برداشت بعضی از سنگهای سست، حفاری جزء عملیات اجتناب ناپذیر محسوب می شود. این نوع حفاری را حفاری استخراجی می گویند. حفاری در معادن تنها به منظور استخراج نیست؛ بلکه قبل از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می پذیرد.

حفاری اکتشافی ممکن است به منظور کشف و پی بردن به وجود کانی یا ماده معدنی، ویا به منظور پی بردن به شرایط کیفی سنگها صورت گیرد. با توجه به بالا بودن هزینه حفاری اکتشافی و بعضی مشکلات فنی توصیه می شود که هر دو گروه متخصصانی که به دنبال کشف کانی یا در جستجوی کشف شرایط کیفی سنگها هستند، مطالعات خود را همزمان شروع کنند، علاوه بر حفاری استخراجی و حفاری اکتشافی، حفاری به منظور کارهای تکنیکی مانند حفاری به جهت تزریق سیمان در داخل درزه ها، حفاری جهت خارج کردن گازها از لایه ذغال یا حفاری به منظور منجمدکردن آب در داخل طبقات نیز انجام می گیرد. لذا عملیات حفاری در زمینه های مختلف مهندسی و علوم کاربرد وسیعی دارد. امروزه بیش از95 درصد حفاریها به روش مکانیکی و با ماشینهای ضربه ای، چرخشی و ماشینهای ضربه ای- چرخشی انجام می گیرد. در روش مکانیکی نفوذ در سنگ با انرژی مکانیکی و از طریق اعمال ضربه های پی در پی، یا در اثر تماس انجام می گیرد. قطر چالهایی که با روش مکانیکی حفر می شوند بین2/1 اینچ تا24 اینچ و عمق آنها از چند تا سانتیمتر تا چند هزار متر متغیر است. عمق غالب چالهای انفجاری کمتر از20 متر و قطر آنها در معادن زیرزمینی کم است. اما امروزه در معادن روباز، برای پایین نگهداشتن هزینه های حفاری و انفجار و نهایتا کاهش هزینه استخراج قطر چالهای انفجاری را زیاد             می گیرند؛ از این رو بین ماشینهایی که چالهای انفجاری در معادن روبار حفر می کنند و ماشینهای حفاری اکتشافی و ماشینهایی که به منظور استخراج نفت، گاز و آب به کار       می روند، مشابهت زیادی وجود دارد. به طور مصطلح در حفاریهایی که به منظور دسترسی و استخراج سیالاتی مانند نفت ، گاز و آب انجام می گیرد، و همچنین در حفاری اکتشافی به جاری واژه چال از واژه چاه استفاده می شود. در به کارگیری واژه چال یا چاه صرفنظر از نقش سیال، ژنومتری، بویژه، عمق چال یا چاه نیز موثر است. چالها معمولا عمق کمی دارند؛ درحالی که عمق چاه بیشتر است. درهر صورت، شکل چالها یا چاهها سیلندری است و قطر آنها از عمق کمتر است. غیر از روش حفاری مکانیکی، روشهای دیگر نیز وجود دارد که در دست تحقیق و توسعه اند؛ مانند روشهای حفاری حرارتی، و حفاری لیزری که نفوذ در سنگها تنها به کمک انرژی مکانیکی انجام نمی گیرد؛ بلکه ابتدا از طریق حرارت یا فعل و انفعالات شیمیایی، سنگ را سست می کنند؛ سپس به کمک ماشینهای حفاری عمدتا چرخشی، در سنگ سست نفوذ می کنند تا چال یا چاه ایجاد شود. در این روشها که به انها روشهای پیشرفته حفاری نیز می گویند، هرچند سرعت حفاری200 تا400 درصد افزایش می یابد،مشکلات فنی متعددی وجود دارد که تا رفع این عیوب به زودی قابل استفاده نخواهد بود

 

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 222

دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

دانلود مقاله  بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

 

دانلود مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

دانلود مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

دانلود مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

دانلود مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

 دانلود مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

 

دانلود مقاله اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود مقاله اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود مقاله اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود مقاله اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود مقاله اصول طراحی آنتنهای حلقوی 

 

دانلود مقاله بررسی روشهای آبیاری برنج

دانلود مقاله بررسی روشهای آبیاری برنج

دانلود مقاله بررسی روشهای آبیاری برنج

دانلود مقاله بررسی روشهای آبیاری برنج

دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج

 

دانلود مقاله اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود مقاله اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود مقاله اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود مقاله اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود مقاله اصول پرورش کرم ابریشم

 

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی

 

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان

 

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و

چگونگی بر طرف کردن آن

 

دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

دانلود مقاله مخابرات سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

 

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

دانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

 

 

 

تعاریف و مفاهیم
 
مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن
 
شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس
 
وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی
 
تعریف مطالعه و روش های آن
 
 آیین کلاس داری
 
هدف از بررسی آیین کلاس داری
 
نقش انگیزه
 
نقش انضباط و کنترل
 
بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در کلاس داری
 
 روش های کلی تدریس در نظام آموزشی
 
روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه
 
هدف های آموزشی
 
مهایت های فرایند تدریس
 
الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم
 
ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان کافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- کیفیت بیان مطالب
 
بررسی فنون عرضه شده به کارآموز و بیان مطالب
 
ارجاع اطلاعات کافی برای کارآموز
 
انتظاراتی که کارآموز از مراکز فنی و حرفه ای دارد:
 
تقاضا و نیازهای عمومی و کلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران
 
طریق شناخت افکار و استعدادهای افراد
 
مهارت های پس از تدریس
 
 کلیات روش های تدریس
 
1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مکتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی
 
2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اکتشافی
 
3- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
 
4- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
 
بحث پایانی
 
منابع و مأخذ مورد استفاده
 


 

تعریف فرستنده یا مربی

مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

 حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.

 

روش حل مسائل 

این روش یک جریان منطقی فکری است که انسان در مراحل مختلف رشد از آن بر خوردار میشود و از طریق این جریان فکری روابط تازه ای بین پدیده ها بدست می آورد عامل مهم در این روش کار برد و استفاده از تجربه های قبلی فرد است و مهارت و تجربه پیش نیاز محسوب میشود و دارای انواع مختلف است .

الف ) حل مسئله از طریق آزمایش وخطاب

ب ) حل مسئله از طریق بینش و شناخت و شناخت اصول و منابع

ج ) حل مسئله از طریق تحلیلی 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 84

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون

 

 

 


چکیده    4
تاریخچه    4
مقدمه    7
فیلتر چیست؟    7
فیلتراسیون چیسیت؟    7
عوامل مؤثر در فیلتراسیون    8
مقایسه فیلتراسیون غشایی با فیلتراسیون معمولی    8
انواع فیلتراسیون     11
کاربرد فیلترها    13
ممبران spiral wound    14
اولترافیلتراسیون چیست؟    15
عملکرد واحد اولترافیلتراسیون    15
راندمان حذف ذرات برخی پارامترها توسط سیستم اولترفیلتراسیون    16
مزایای استفاده از سیستمهای اولترافیلتراسیون    17
شفاف سازی ابمیوه    18
آنزیم    22
مراحل شفاف سازی آب میوه ها    23
پدیده کدورت و شفافیت    24
پایدار ی سیستم های کدر و فرایندهای جداسازی    25
تکنیک تولید کنسانتره شفاف از میوه    29
تهیه آب میوه از کنسانتره    32
تاثیر پارامترهای عملیاتی    35
تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند    35
جداسازی پروتئن از اب پنیر    55
تعریف آب پنیر    55
انواع آب پنیر    56
پروتئین های آب پنیر    57
لاکتوز آب پنیر    57
فرآیند های اعمال شده در فرآوری آب پنیر    58
پنیرuf(اولترا فیلتراسیون)    61
تاثیر دما در UF (هنگام تولید)    63
گرفتگی غشاء    63
عوامل موثر در گرفتگی غشاها    64

 

 


چکیده
در این تحقیق اشنایی با فرایند اولتر فیلتراسیون و بعضی از کاربردهای آن مثل شفاف سازی ابمیوه –تغلیظ پروتئین اب پنیر و... صورت گیرد در ابتدا با بعضی از اصطلاحات آشنا میشویم
فیلترها موادی متخلخلی هستند که در فرآیند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی فیلترها، داشتن خلل و فُرج‌هایی با اندازه‌ و ابعاد مشخص است، به همین دلیل، فیلتر را یک محیط متخلخل می‌نامند.
فیلترکردن یا فیلتراسیون، فرآیندی است که در آن یک مایع و یا گاز (سیال) به دلیل اختلاف فشار یا اختلاف پتانسیل الکتریکی و یا اختلاف غلظت از فیلتر عبور می‌کند.


تاریخچه
بعد از جنگ جهانی دوم یک گروه ویژه برای مطالعه بر روی تکنولوژی غشایی آلمان تشکیل شد و در سالهای 1947 تا 1950 ساختارهای غشایی موفقی پرورش یافتند . در سال 1957 نتیجه گزارشها تحقیقاتی بسیاری، منجر به تصمیم‌گیری برای استفاده از روش فیلتر غشایی برای آب آشامیدنی شد . استفاده از فیلترهای غشایی برای آنالیز بهداشتی آب بوسیله رشد باکتری بر سطح فیلترها ، گونه‌ای از استعمال نوظهور غشاها در تاریخچه استفاده از آنها بود . در طول اولین قرن گسترش و توسعه فیلترهای غشایی محققین از غشاها برای مطالعات دیالیزی و اسمزی و اولترافیلتراسیون استفاده می‌کردند .
بعد از جنگ جهانی دوم یک گروه ویژه برای مطالعه بر روی تکنولوژی غشایی آلمان تشکیل شد و در سالهای 1947 تا 1950 ساختارهای غشایی موفقی پرورش یافتند . در سال 1957 نتیجه گزارشها تحقیقاتی بسیاری ، منجر به تصمیم‌گیری برای استفاده از روش فیلتر غشایی برای آب آشامیدنی شد. استفاده از فیلترهای غشایی برای آنالیز بهداشتی آب بوسیله رشد باکتری بر سطح فیلترها ، گونه‌ای از استعمال نوظهور غشاها در تاریخچه استفاده از آنها بود . در طول اولین قرن گسترش و توسعه فیلترهای غشایی محققین از غشاها برای مطالعات دیالیزی و اسمزی و اولترافیلتراسیون استفاده می‌کردند .
ماتیوس و سیما در سال 1845 در حالی که از غشاهای جانوران برای مطالعات اسمزی استفاده می‌کردند موفق شدند برای اولین بار درباره تفاوتهای نفوذ پذیری وابسته به عدم تقارن منافذ غشاء گزارش دهند. آنها ملاحظه کردند که وقتی اطراف غشاء در جهت جریان آب معکوس می‌شود ، جریان آب عبوری از غشاء سرعت بیشتری می‌یابد . اشمیت اولین نفری بود که آنچه تاکنون اولترافیلتراسیون نامیده می‌شود را شکل داد . وی نیز مشاهدات مشابهی در سال 1865 داشته است . او دریافت که در هنگام معکوس کردن لبه‌های داخلی غشا در جهت جریان آب تفاوت آشکاری در جریان آب عبوری از غشاهای جانوری ایجاد می‌شود . این محققین بدون اینکه دلایل ایجاد این تفاوت‌ها را بدانند؛ بر ساختار منافذ غشاها ملاحظات ویژه‌ای داشتند .
اکثر اولترافیلتراسیونهای اولیه که در آزمایشگاهها و مصارف صنعتی استفاده می‌شدند تا قبل از اواخر دهه 60 قرن 20 اهمیت زیادی نداشتند . در دهه 70 این قرن شاهد توسعه سریع به سرکردگی صنایع لبنی در اولترافیلتراسیون بودیم که طرح‌های زیادی برای تغلیظ پروتئین آب پنیر و دیگر موارد کاربرد اولترافیلتراسیون مطرح گردید .
پلیمرهای جدید زیادی مورد آزمایش قرار گرفتند و کار اصولی به صورت فزاینده‌ای بر این موضوع متمرکز شد. وقتی یک افزایش و جهش کالبدی در ادبیات تحقیق در این زمینه ظاهر شد لزوم ایجاد نشریه‌ای برای ارائه آخرین پیشرفتهای علمی در این زمینه آشکار شد و به این ترتیب مجله “دانش غشایی” از سال 1973 شروع به فعالیت و انتشار کرد.
دهه 90 قرن 20 شاهد یک تنوع کلی از فرآیندها در حوزه غشاها بوده است و غشاهای جدید هر روزه توسعه بیشتری می‌یابند و شرکتها با سرعت زیادی خرید و فروش می‌شوند به طوری که شرکت‌های کوچک معمولی غشایی در میان غولهای صنعت شیمیایی داد و ستد می‌شوند . و این روند رو به رشد در تکنولوژی غشایی به کجا خواهد انجامید چیزی است که برای رسیدن به آن باید در انتظار آینده ماند .

فیلتر چیست؟
فیلترها موادی متخلخلی هستند که در فرآیند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی فیلترها، داشتن خلل و فُرج‌هایی با اندازه‌ و ابعاد مشخص است، به همین دلیل، فیلتر را یک محیط متخلخل می‌نامند. سوراخ‎ها درصد بسیار زیادی از حجم فیلتر را دربرمی‌گیرند و شبکه پیچیده‌ای از حفره‌ها را می‌سازند. فیلترها می‌توانند از جنس پلیمـر و یا سرامیک باشند.


  فیلتراسیون چیسیت؟
فیلترکردن یا فیلتراسیون، فرآیندی است که در آن یک مایع و یا گاز (سیال) به دلیل اختلاف فشار یا اختلاف پتانسیل الکتریکی و یا اختلاف غلظت از فیلتر عبور می‌کند. با انجام عمل فیلتراسیون ذراتی که از اندازه حفره‌های فیلتر کوچک‌تر هستند از آن عبور کرده و ذرات با اندازه بزرگ‌تر، از سیال جدا شده و در پشت فیلتر می‌مانند.


عوامل مؤثر در فیلتراسیون

 - اندازه حفره‎های فیلتر
- مقدار ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند
مقایسه فیلتراسیون غشایی با فیلتراسیون معمولی

جدا از اینکه فیلتراسیون معمولی و غشایی، بر مبنای اندازه ذارات آلاینده ها، دسته ای از آنها را از آب جدا می کنند تفاوت های عمده دیگری در ساختار، نحـوه عملکرد دارند که در اینجا به تعدادی از این موارد می پردازیم
اساساً طراحی این دو سیستم با هم بسیار متفاوت است. جهت جریان آب خوراک، در صافی معمولی عمود بر سطح صافی قرار دارد و این تصفیه را می توان در سیستم باز انجام داد. در صورتیکه در فیلتراسیون غشایی، از یک جریان متقاطع استفاده می گردد و عملیات باید دریک سیستم بسته انجام پذیرد. جریان مایع ورودی موازی با سطح غشا بوده و جریان تراویده دارای جریانی عمود برسطح غشا می باشد..
موازی بودن جهت جریان با غشاء باعث می شود که غشاء توسط جریان خوراک دائما شستشو داده شود. از این رو گرفتگی غشاء بسیار کمتر از فیلترها می باشد. یعنی تقریباً در حدود یک به ده.
در فناوری غشایی دو جریان وجود دارد (جریان تراویده و جریان بازداشته). در حالیکه در فیلتراسیون معمولی یک جریان مطرح است.
درفیلتراسیون معمولی، فشار اسمزی خیلی کم است و اصولاً نقشی ندارد.در فیلتراسیون اندازه ذرات مهم است. ولی در فیلتراسیون غشایـی علاوه بر اندازه ذرات، فاکتورهای دیگری هم مطرح است. هرچه اندازه مولکول های ناخالصی درشت تر و درجـه یونیزاسیون مولکول ناخالصی کمتر باشد فشـار اسمـزی محلول کمتر است. اما هرچه غلظت مولکول های ناخالصی بیشتر شـود فشـار اسمزی هم بیشتر می شود.
دما باعث افزایش فشار اسمزی می شود. ولی همزمان موجب کاهش ویسکوزیته محلول نیز می گردد. بنابراین تأثیر دما در فیلتراسیون غشایی پیچیده تر از فیلتراسیون معمولی است.
در فیلتراسیون مسیر انتقال حلال حفره است. در فیلتراسیون غشایی(به ویژه در اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون )، غشا دارای شاخه های پلیمری آبدوست و یا آبگریزی است که آب را جذب کرده و سپس آب در داخل پلیمر نفوذ مولکولی کرده و از آن عبور می کند.
در فیلتراسیون غشایی، از فشار به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای رانشی برای جداسازی ذرات استفاده می گردد. در حالیکه در صافی معمولی ممکن است از فشار فقط برای تسریع فرآیند استفاده شود. معمولاً نیروی وزن اصلی ترین عامل فشار در صافی معمولی محسوب می گردد.
در فیلتراسیون معمولی، مواد سوسپانسیونی را می توان به طور کامل از مایع جدا نمود. درصورتیکه در تصفیه غشایی، مواد فقط تغلیظ می شوند و حجم محلول نسبت به حجم اولیه کاهش می یابد.
مزیت دیگر این روش نسبت به فیلتراسطون معمولی، قابلیت شستشوی خودکار غشا، همزمان با فعالیت مستمر سیستم می باشد. زیرا که جریان خوراک با فشار از درون غشا عبور کرده و به طور مداوم باعث شسته شدن غشا و دفع ذرات جامد معلق می گردد.
بزرگترین تفاوت فیلتراسیون غشائی و فیلتراسیون معمولی ، جهت جریان میباشد. در فیلتراسیون معمولی جهت جریان و فشار هر دو عمود بر سطح هستند. در حالیکه در فیلتراسیون غشائی جهت جریان موازی سطح غشاء و فشار عمود بر آن می باشد. از این روست که فیلتراسیون غشائی را فیلتراسیون جریان متقاطع می نامند.
در فیلتراسیون غشائی ، خوراک بین مخزن فرایند و فیلتر غشائی گردش می نمایند. در هر گذر، قسمتی از آب و مواد ریزتر از منافذ غشاء از آن عبور میکنند و از سیستم خارج میشوند (فاز فیلترشده filtrate) و خوراک به داخل مخزن باز می گردد. (فاز تغلیظ شده concentrate). بدین ترتیب با جداسازی آب، غلظت خوراک مرتبا افزایش می یابد و در نهایت خوراک بسیار غلیظ در سیستم باقی می ماند. بدین لحاظ در فیلتراسیون غشائی ، مواد غیر قابل عبور فقط تغلیظ می شوند و حجم اولیه کاهش می یابد.


انواع فیلتراسیون

1. میکروفیلتراسیون MF Micro filtration
 
2. اولترافیلتراسیون UF  Ultra filtration
   
3.اسمز معکوس RO Reverse osmosis

4.نانوفیلتراسیونNFNanofiltration                                                                                


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 64

دانلود مقاله طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری

دانلود مقاله طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری

دانلود مقاله طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری

دانلود مقاله طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری

دانلو مقاله بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه ترانسهای معمولی 

 

 

مقدمه

       انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .

 در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .

 ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .تامین شبکه های 220 کیلو ولت و بالاتر موجب کاربرد وسیع اتو ترانسفورماتور ها شده است که دو سیم پیچ یا بیشتر از نظر هدایت الکتریکی متصلند ، به طوریکه مقداری از سیم پیچ در مدارات اولیه و ثانویه مشترک است .

 در پستهای فشارقوی به دو منظور اساسی اندازه گیری و حفاظت ، به اطلاع از وضعیت کمیت های الکتریکی ولتاژ و جریان احتیاج است . ولی از آنجا که مقادیر کمیت های مذبور در پستها و خطوط فشارقوی بسیار زیاد است و دسترسی مستقیم به آنها نه اقتصادی بوده و نه عملی است  ، لذا از ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ استفاده می شود . ثانویه این ترانسفورماتور ها نمونه هایی با مقیاس کم از کمیت های مزبور که تا حد بسیار بالایی تمام ویژگیهای کمیت اصلی را داراست ، در اختیار می گذارد ، و کلیه دستگاههای اندازه گیری ، حفاظت و کنترل مانند ولتمتر ، آمپرمتر ، توان سنج ، رله ها دستگاههای ثبات خطاها و وقایع و غیره که برای ولتاژ و جریان های پایین ساخته می شوند از طریق آنها به کمیت های مورد نظر در پست دست می یابند . بنابراین ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ از یک طرف یک وسیله فشار قوی بوده و بنابراین می بایستی هماهنگ با سایر تجهیزات فشار قوی انتخاب شوند  و از طرف دیگر به تجهیزات فشار ضعیف پست ارتباط دارند ، لذا لازم است مشخصات فنی آنها بطور هماهنگ با تجهیزات حفاظت ، کنترل و اندازه گیری انتخاب شوند .

ترانسفورماتور جریان حفاظتی جهت بدست آوردن جریان عبوری از خط انتقال یا تجهیزات دیگر در شبکه قدرت در مقیاس پایین تر به کار می روند و سیم پیچی اولیه آن بطور سری در مدار قرار می گیرد . تفاوت آن با ترانسفورماتور اندازه گیری آن است که قابلیت آن را دارد که جریانهای خیلی زیاد را به جریان کم قابل استفاده در رله ها تبدیل کند. از آنجا که در اختیار گذاشتن جریان به طور مستقیم در ولتاژ های بالا میسر نیست ، و از طرفی چنانچه امکان بدست اوردن ان نیز باشد ، ساخت وسایل حفاظتی که در جریان زیاد کارکنند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا این عمل عمدتاً توسط ترانسفورماتور های جریان انجام می شود . همچنین ترانسفورماتور جریان باید طوری انتخاب شود که هم در حالت عادی شبکه و هم در حالت اتصال کوتاه ئ ایجاد خطا بتواند جریان ثانویه لازم و مجاز برای دستگاههای حفاظتی تامین کند . ترانسفورماتور ولتاژ حفاظتی ترانسفورماتور هایی هستند که در آن ولتاژ ثانویه متناسب و هم فاز با اولیه بوده و به منظور افزایش درجه بندی اندازه گیری ولتمتر ها ، واتمترها و نیز به منظور ایزولاسیون این وسایل از ولتاژ فشار قوی بکار برده می شود . همچنین از ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ برای رله های حفاظتی که هب ولتاژ نیاز دارند نظیر رلههای دیستانس ، واتمتری واستفاده می شود . این ترانسفورماتور از نظر ساختمان به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از :

 الف- ترانسفورماتور ولتاژاندکتیوی

 ب- ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

همچنین این نوع ترانسفورماتور ها سد عایقی ایجاد می کنند به طوریکه رله هایی که برای حفاظت تجهیزات فشار قوی استفاده می شود ، فقط نیاز دارند برای یک ولتاژ نامی 600 ولت عایق بندی شوند .

ترانسفورماتور های اندازه گیری : در بیشتر مدارهای قدرت ، ولتاژ و جریانها بسیار زیادتر از آنستکه بشود با دستگاههای اندازه گیری معمولی اندازه گرفت . از این رو ترانسهای اندازه گیری بین این مدارها و وسایل اندازه گیری قرار می گیرند تا ایمنی ایجاد کنند . در ضمن مقدیر اندزه گیری شده در ثانویه ، معمولاً برای سیم پیچ های جریان A1یا A5 و برای سیم پیچ های ولتاژ 120 ولت است . رفتار ترانسفورماتور های ولتاژ و جریان در طول مدت رخداد خطا و پس از آن در حفاظت الکتریکی ، حساس و مهم است زیرا اگر در اثر رفتار نا مناسب در سیگنال حفاظتی ، خطایی رخ دهد ، ممکن است باعث عملکرد نادرست رله هل شود . یک ترانسفورماتور حفاظتی نیاز است که در یک محدوده ای از جریان که چندین برابر جریان نامی است کار کند و اغلب در معرض شرایطی قرار دارد که بسیار سنگین تر از شرایطی است که ممکن است ترانسفورماتور جریان اندازه گیری با آن مواجهه شود . تحت چنین شرایطی چگالی شار تا وضعیت اشباع پیشرفت می کند که پاسخ، تحت این شرایط و دوره گذرای اندازه گیری اولیه جریان اتصال کوتاه مهم است ، در نتیجه به هنگام گزینش ترانسفورماتور های ولتاژ یا جریان مناسب ، مسائلی مانند دوره گذرا و اشباع نیز باید در نظر گرفته شود .


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 122

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

 

دانلود مقاله تعمیرات شبکه های برقدار Kv 20

 

 

 

 

 شناخت لوازم

سیم‌گیر 1

 زین تیر 5

 زین اهرمی 6

پنجه فولادی 7

گیره سیم خط گرم 8

سیم بر و ابزار پرس 9

سکوی عایق 10

جمپر موقت 11

بازوی موقت 12

جک کششی 13

تجهیزات ایمنی دست 14

تجهیزات ایمنی بازو 15

ابزار خط گرم 16

تیغه گردان 16

تیغه ثابت 17

شاخه گردان 17

دوشاخه ثابت 18

اشپیل کش متحرک 18

اشپیل‌کش گردان 19

اشپیل‌کش فشاری 19

اشپیل کش ثابت 20

پین نگهدار 20

تنظیم کننده توپی حفره 21

داسی 21

چنگال مقره قابل تنظیم 22

چکش 22

قلاب طناب 23

فیوزکش 23

چاقو پوست کن 24

آدابتور عمومی 24

پیچ‌گوشتی 25

اره چوب ‌بر 25

آچار جغجغه 25

اره آهن‌بر 26

برس پاک‌کننده 26

قطع‌کننده حلزونی 27

آینه برای دید بهتر 27

خط‌کش تاشو 28

برس تمیز کننده هادی 28

آچار با سری قابل انعطاف 28

گیره پتوی عایق 29

چوب رابط کششی 29

چوب رابط حلزونی 31

چوب رابط غلطکی 31

آچارعایقی قابل تنظیم 32

ست بکس شش گوش 33

آچار بکس زاویه دار 33

چوب‌های قطع‌کننده 34

روغن دان عایق 34

گیره ابزار روی کنسول 35

چوب عمومی 35

تخلیه شارژ الکتریکی به زمین 36

کاورینگ 37

کاور سیم 37

کاور مقره سوزنی 38

کاور کنسول 39

کاور تیر 40

پتوی عایق 40

کاور مقره انتهایی 41

عایق پلاستیکی لوله‌ای 42

سکوی فرعی ترانسفورماتور 44

چرخ طناب 45

چرخ طناب سرویس 46

قلاب چرخ طناب سرویس 46

گیره همه‌کاره 47

مدل یکپارچه 47

مدل تاشو 48

مدل تلسکوپی 49

آویزی عایق 49

چوب نگهدارنده سیم 50

آچار کلمپ خط گرم 52

آشکار کننده درجه حرارت 53

لوازم شاخه‌زنی 54

شاخه زن دستی 55

 دستورالعمل کار روی خطوط برقدار

 باز و بسته کردن سیم اصلی 57

توصیه‌های مهم جهت اصلی کردن در خط گرم 57

برداشتن سیم اصلی 58

اتصال سیم اصلی 63

اتصال سیم اصلی گرم دولا به یک مقره 64

اتصال دو سیم اصلی به دور مقره موجود روی دو کنسول 66

اتصال سیم اصلی بین مقره در حالت زاویه 67

نحوه انجام کار اشپیل‌کش‌ها 68

تعویض مقره و کنسول شبکه 71

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 72

مراحل تعویض مقره فاز A 72

ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز B 75

مراحل تعویض مقره فاز B 76

ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز C 76

مراحل تعویض مقره فاز C 76

تعویض مقره و کنسول روی شبکهkv20 عبوری 81

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C 81

مراحل تعویض مقره فاز C 82

ابزار اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 84

مراحل تعویض مقره فاز A 85

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 85

مراحل تعویض مقره فاز B 86

تعویض مقره فاز وسط با استفاده از پوشش عایقی 90

لوازم موردنیاز  جهت تعویض مقره فاز B 90

مراحل تعویض مقره فاز B 91

 

تعویض مقره فاز در پایه‌های انتهایی Kv20 94

لوازم مورد نیاز جهت تعویض مقره فاز B 94

نصب لوازم 95

باز کردن اتصال سیم از مقره 96

برداشتن مقره 97

نصب مقره جدید 97

اتصال سیم به مقره 97

تعویض مقره‌های بشقابی روی پایه‌های چوبی (نوع H) 100

لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز Cدر پایه‌های نوع H 100

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فازA 104

مراحل تعویض مقره فاز A 104

لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 104

مراحل تعویض مقره فاز B 104

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

و جایگاه آن در ایران

 

 

خلاصه 1

مقدمه 2

ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام 3

کتابخانه های تمدن اسلامی 3

الف: کتابخانه های شخصی 6

ب: کتابخانه های مساجد 6

ج:کتابخانه های عمومی 6

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی 7

کتابخانه حلب 7

کتابخانه شاپور 7

کتابخانه سید رضی 8

کتابخانه سید مرتضی 8

د- کتابخانه های نیمه عمومی 9

کتابخانه فارس 9

کتابخانه رامهرمز 9

کتابخانه بصره 10

کتابخانه ابن شاه  مردان 10

کتابخانه صاحب بن عباد 10

چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها11

شیوه های تهیه کتاب 11

کتابخانه های ایران اسلامی 12

دلایل افول کتابخانه های اسلامی 15

عوامل برونی 16

عوامل درونی 16

نتیجه 17

یادداشت‌ها :18

Abstract20

دکتر غلامحسین سعیدیان 22

کلید واژه‌ها23

مقدمه 24

آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان 25

پی‌نوشت‌ها و توضیحات 36

منابع و مأخذ 48

سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت 57

الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان 60

ب- احداث راه و کاروانسرا60

ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی)62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم 66

نتیجه 68

پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها69

فهرست منابع 73

عنوان مقاله:77

الف: شهرها81

ب: رودها و رودخانه‌ها96

ج: دریاها و دریاچه‌ها97

د-کوه‌ها98

ه: دژها و قلاع 99

و: اماکن جغرافیایی دیگر 101

پی ‌نوشت‌ها103

فهرست منابع و ماخذ 109

 

 

 

 

خلاصه

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود

در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم

 

مقدمه

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام اس0ت اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه –علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد

با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه پیامبر اسلام خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2)

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند

 

نتیجه 

کتابخانه‌ در قلمور تمدن دارای ارج و منزلت والایی بوده است میراث عظیم فرهنگی مدونی که در طی اعصار و قرون بر جای مانده، مبین آن است که این نهاد فرهنگی در ادوار درخشان تمدن اسلامی فضیلت فراوانی داشته و از ارکان اساسی جامعه اسلامی محسوب می‌شده است اصولاً شکوفایی در ادوار با ثبات صورت می‌گیرد و نهادهایی چون مدرسه، دانشگاه، دارالعم ، بیت الحکمه و کتابخانه در یک جامعه با ثبات و مشحون وحدت از صلح،  پیشرفت ایجاد می شدند هر زمان چنین زمینه‌هایی در قلمرو تمدن اسلامی فراهم بوده، کتابخانه‌های عظیمی در آن ایجاد شده و رشد کرده که به کانونهای فرهنگی روز روزگار خود نیز تبدیل شده‌اند

 

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 114

دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

   دانلود مقاله صنعت برق 

 

 

 

 

جریان الکتریکی                                                      1

تاریخچه برق و الکتریسته                               2

مشخصات جریان الکتریکی                                      2

سرعت رانش                                                4

چگالی جریان الکتریکی                                            4

اشکال مختلف جریان الکتریکی                                 5

اندازه گیری جریان الکتریکی                                    6

قانون اهم                                                               7

آمپر متر چیست؟                                                    9

طرز کار آمپر متر                                                   10

بکار بردن آمپر متر                                       12

مقاومت                                                                  14

تولید                                                                      16

تعاریف الکتریکی                                                     17

تاریخچه تولید جریان الکتریسته                      19

منابع انرژی اولیه بکار رفته در تولید برق                  22

اتصال کوتاه برقی                                                   24

برق اضطراری                                                        26

انتقال توان الکتریکی                                                28

ورودی شبکه برق                                                   29

خروجی شبکه                                                         30

تولید                                                                      32

ژنراتور برقی(الکتریکی)                                           36

دیناموی گرام                                                         38

مولدهای جریان مستقیم                                           42

ماشین های الکتریکی جریان مستقیم                         43

جریان متناوب                                                        44

توزیع برق و تغذیه خانگی                               45

فرکانسهای ACدر کشورها                                     49

تولید برق                                                               55

لرزش دیوارها هم برق تولید می کند                         66

نتیجه گیری                                                            68

منابع                                                                     69

 

 

 

 


جریان الکتریکیدر برق

جریان الکتریکی دربرق، جریان سرعت عبور الکترونها دریک سیم مسی یاجسمرسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبوربارهایمثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریانالکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ،الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییرینکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیهاز مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، است.

 

تاریخچه برق و الکتریسیته
تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهایمیلتوس(Miletus) می‌خوانیم که یککهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن رامی‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این کهدر سال 1825اورستد(Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهدهکرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیرقرار دهد. بعدهافارادهکشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدااز هم نیستند و درمبحثالکترومغناطیس قرار می‌گیرد.

 

مشخصات جریان الکتریکی
از نظر تاریخی نماد جریانI ، از کلمه آلمانیIntensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی دردستگاهSI ، آمپر است. به همین علت بعضیاوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژهولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

 

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟
شدت جریان در هر سطح مقطعاز هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی کهدر هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتیاگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود کهبارالکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هممتراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برایبار الکتریکی وجود ندارد.

 

سرعت رانش
میدانالکتریکیکه بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجادنمی‌کند. چونالکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژینوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) درراستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

 

چگالی جریان الکتریکی
جریانI یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانندجرم، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یاچگالی جریانj است که یککمیتبرداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریانالکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمامنقاط این مقطع برابرj = I/Aاست. دراین رابطهA مساحت سطح مقطع است. بردارj در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبتدر آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهتj حرکت خواهد کرد.

 

اشکال مختلف جریان الکتریکی
در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشیاز عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی درالکترولیتها ، عبور اتمهای باردار شده به صورت الکتریکی (یونها) است، که در هر دو نوع مثبت ومنفی وجود دارند. برای مثال، یکپیلالکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (یک محلول ازکلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرفدیگر ساخته شود. غشا به یونهای مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یونهای منفیکلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

جریانالکتریکی درپلاسما عبور الکترونها ، مانند یونهای مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی ازالکترولیتهای جامد ، عبورپروتونها ، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه درآنها ، الکترونها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریانمانند 'حفره‌های (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکتروندارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. این شرایطی است که در یکنیم هادی نوعp وجود دارد.

 

اندازه گیری جریان الکتریکی
جریان الکتریکی را می‌توان مستقیما توسط یکگالوانومتر اندازه گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل است. جریان رامی‌توان بدون قطع مدار و توسط اندازه گیریمیدان مغناطیسیکه جریان تولید می‌کند،محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل سنسورهای اثر هال ، کلمپگیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است.

 

مقاومت الکتریکی
اگراختلاف پتانسیلمعینی را یک بار به دوانتهای سیم مسی و بار دیگر به دو انتهای میله چوبی وصل کنیم، شدت جریانهای حاصل درهر لحظه با هم اختلاف زیادی خواهند داشت. خاصیتی از هادی را که اختلاف مزبور راباعث می‌شود،مقاومتالکتریکی گویند، که آن را باR نشان می‌دهند و مقدار آن برابرR = V/Iاست که در آنV اختلاف پتانسیل بین دوسر سیم وI جریان الکتریکی است. واحد مقاومت الکتریکی اهم یا ولت بر آمپر می‌باشد.

 

توان الکتریکی
یک مدار الکتریکی را در نظر می‌گیریم که حامل جریانI وولتاژV بوده و یک مقاومتRدر آن قرار دارد. بار الکتریکیdq موقع عبور از مقاومتبه اندازهVdq ، ازانرژی پتانسیل الکتریکیخود را از دستمی‌دهد. طبققانونبقای انرژی ، این انرژی در مقاومت به صورت دیگری ، مثلا گرما ظاهر می‌شود. گردر مدت زمانdt ، انرژیdu حاصل شود، در این صورت داریم:

P=du/dt


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 74

دانلود مقاله تصفیه آب

دانلود مقاله تصفیه آب

دانلود مقاله تصفیه آب

دانلود مقاله تصفیه آب

دانلود مقاله  تصفیه آب

 

 

 

 

 

مقدمه و تاریخچه  1

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی 3

اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی 7

آب و پساب در صنعت 8

پساب صنعتی  (Industrial Wastewater) 8

مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول )11

پارامترهای مهم 11

 اندازه گیری جریان فاضلاب 11

 اندازه مواد جامد ( Total Solid )TS 11

 اندازه مواد قابل ته نشینی 11

تعیین قلیائیت 12

 اندازه گیری مواد آلی 12

عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب 13

 COD(Chemical Oxygen Demand) 14

  TOC 14

 THOD 14

 استاندارد خروجی فاضلاب ها15

الف تعاریف 16

ب ملاحظات کلی 16

ج جدول استاندارد خروجی فاضلابها19

انواع روشهای تصفیه فاضلاب 22

1 روشهای تصفیه فیزیکی 23

2 روشهای تصفیه شیمیائی 23

3 روشهای تصفیه بیولوژیکی 23

روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی 24

1 تصفیه فیزیکی شیمیایی 24

2 تصفیه بیولوژیکی 30

21 تصفیه بی هوازی 33

22  تصفیه هوازی 39

میکروبیولوژی فاضلاب 44

الف شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی 46

ب اثر دما روی رشد میکروبی 47

ج اثر درجه اسیدیته (PH)  روی رشد میکروبی 50

د نیاز رشد میکروبی به اکسیژن 52

ح منحنی رشد میکروبی 52

و سینتیک رشد بیولوژیکی 57

تصفیه های پیشرفته 59

1) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن 60

2) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی 61

 استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی 82

1) تالابهای مصنوعی 83

2) ساختار تالابهای مصنوعی 83

3) وظایف اجزاء اصلی تالاب 87

4) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی 90

5) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی 91

 مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت 93

هزینه خرید و راه اندازی 100

راهبری و تعمیرات نگهداری 102

دفع مواد زاید 103

ملاحظات راهبری 104

دفع آب تصفیه 104

دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب 105

مزایا وکمبودها106

تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی 107

گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد)109

الف گزارش کلی مراحل تصفیه 110

ب توصیف 111

ج آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب 114

منابع 115

 

 

 

 

مقدمه

گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه‌های صنعتی، هرچند که امتیازات  ویژه ای بهمراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای را نیز برای اجتماعات به ارمغان آورده است یکی از این مشکلات ، فاضلاب حاصل از اماکن مسکونی و فعالیت واحدهای صنعتی می‌باشد از آنجا که دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و صنعتی اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست دارد، تصفیه هرچه کاملتر فاضلابها اهمیت بیشتری می‌یابد فاضلابهای خانگی و از آن مهمتر فاضلابهای صنعتی بعلت داشتن مواد آلی و معدنی ، در صورت دفع در محیط باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی گشته و در نتیجه استفاده مجدد از آب برای بهترین کاربرد آن با مشکل مواجه می‌گردد همچنین استفاده از آب برای مصارف مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران ، ما را برآن می‌دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگیری کرده و با تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی که از حجم زیادی نیز برخوردار هستند در جهت تأمین آب مورد نیاز قدم برداریم

حجم فاضلاب یک واحد صنعتی بستگی به عواملی همچون نوع محصول ، نحوه تولید ، ابزار و وسایل و بستگی دارد از واحدهای صنعتی که دارای فاضلاب با حجم نسبتا" بالا و آلودگی بسیار شدید می‌باشند، واحدهای کشتاری گاو و گوشفند می‌باشنددر حال حاضر در اکثر شهرهای ایران کشتارگاهی جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد فاضلاب این کشتارگاهها بیشتر به چاهها ، رودخانه‌ها ، قنوات متروکه بدون کوچکترین عملیات تصفیه دفع می‌گردند و در بهترین حالت، فاضلاب پس از عبور از یک حوضچه ته نشینی ساده به محیط دفع می‌شود علاوه بر اینکه آلودگی معدنی و آلی از این طریق بوجود می‌آید، انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز از طریق دفع فاضلاب کشتارگاهها بعلت عدم رعایت مسائل بهداشتی وجود دارد

تاکنون روشهای بیولوژیکی گوناگونی چه هوازی و غیر هوازی در رابطه با تصفیه فاضلابها بکار گرفته شده است هر یک از این روشها از امتیازات و بعضا" معایبی برخوردار هستند مثلا" روش هوازی ( لجن فعال ، فیلترهای چکنده و ) در تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی دارای کارائی بالا در کاهش مواد آلی و معدنی موجود بوده و این خود یک مزیت عالی است لیکن همین روش هوازی نیاز به وسایل هوادهی و مکانیکی در مراحل مختلف تصفیه دارد و ضمنا" با لجن زیادی که تولید می‌گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است در روش غیر هوازی تصفیه فاضلاب، هرچند که BODپساب خروجی از واحد تصفیه کننده بیشتر از BODپساب خروجی در روش هوازی است، ولی امتیازاتی از قبیل عدم نیاز به وسایل هوادهی ، لجن تولیدی بسیار کمتر ، تولید گاز متان قابل استفاده و برای روش غیر هوازی متصور می‌باشد 

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی

بر اساس اطلاعات موجود و به نوشته MNBaker  در کتاب " در جستجوی آب خالص و بهداشتی" قدمت این مقوله به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد اما آنچه از نقطه نظر تاریخی مدون شده به 400 سال پس از میلاد مسیح تعلق دارد که در آن برای بهداشتی کردن آب ، جوشانیدن آن بر روی آتش و یا فروکردن میله سرخ آهنی در درون آب را توصیه نموده است گرم کردن آب بوسیله آفتاب و یا صاف نمودنش ، با عبور دادن آن از میان لایه‌های شنی نیز آمده است

در کتاب مقدس تورات نیز درارتباط با چگونگی تصفیه آب آلوده در آن زمان تصویری از روش مبادله یونی ارائه شده ، عملا" از روشهای طبیعی مبادله یونی در آن موقع سخن به میان آمده است این تصویر توسط داشگاه فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا انتشار یافته وقدمتش را به مارس یا آوریل سال 1335 قبل از میلاد مسیح نسبت داده اند

البته، روش صنعتی تصفیه آب در قرن نوزدهم و در زمان انقلاب صنعتی رشد و تکامل یافت و پایه‌های اصلی آن عملا" نضج گرفتاین صنعت، همزمان با بهره گیری از دیگ‌های بخار جهت تولید بخار ، به کار گرفته شد و شکل صنعتی به خود گرفت عمدهء فعالیتهای اولیه به منظور تصفیه آبها برای رفع مشکلات دیگ‌های بخار بوده است

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 118

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

 

 

 

مقدمه1

کلیات

 تعریف4

 دلیل4

 اثبات5

 اثبات جرم از طریق خاص7

 دلایل فاقد ارزش اثباتی7

ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب8

تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم10

 تامین دلیل11

 تامین دلیل برای جرم واقع شده12

 تامین دلیل برای جرم احتمالی13

پرونده تامین دلایل در اثبات جرم13

 ادله اثبات دعوی کیفری

 معاینه محل15

 معاینه محل16

دلیل ضرورت معاینه محل16

 اشخاص مامور معاینه17

 نحوه حفظ صحنه جرم18

 نتایج حفظ صحنه جرم20

تحقیق محلی21

 شناسائی تحقیق محلی21

حضور ضروری افراد در تحقیق محلی22

کارشناس23

انجام تحقیق وسیله خبره23

 پرسشهای قاضی از اهل خبره23

 اختلاف نظر اهل خبره25

 تشخیص هویت متوفی و علت مرگ26

بند اول تشخیص هویت26

تشخیص علت مرگ27

 تشخیص جنون متهم27

 تکلیف متهم28

تکلیف مجنی علیه28

 تفتیش منازل و اماکن29

 تفتیش و بازرسی منزل29

بازرسی اماکن و اشیا30

 اقرار31

 تعریف اقرار32

 اخبار بودن32

 اخبار بودن بر وقوع جرم33

 صراحت و قاطعیت اقرار34

 اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری34

 انکار بعد از اقرار36

 توبه بعد از اقرار37

اسناد39

 موقعیت سند در دادرسی کیفری40

 استکتاب سند42

 اساس تطبیق43

 شهادت44

 تعریف شهادت44

 شرایط شاهد45

 شرط بلوغ46

 شرط عقل47

شرط ایمان48

طهارت مولد48

عدالت شاهد49

 عدم انتفاع مشخص50

عدم دشمنی دنیوی51

 عدم اشتغال به تکدی و لگردی51

 تشریفات استماع شهادت از شهود52

 احضار شهود52

جلب شهود52

 چگونگی اداء شهادت53

باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور53

 شهادت در حدود54

2 حد لواط لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55

 شهادت در قصاص57

 امارات60

 انواع اماره60

 تفاوت بین اماره قضائی و قانونی62

 قسامه63

 تعریف قسامه63

 تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری64

 تعریف لوث65

 آیا در قسامه لوث معتبر است؟65

 آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66

موانع حصول لوث67

 علم قاضی68

 دلیل بودن علم قاضی68

 حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70

 

 

مقدمه

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و .و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

نتیجه گیری ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است. در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.

در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود. شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای 50 گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله کشت و پرورش درخت سیب

دانلود مقاله خلاصه ای از کشت و پرورش درخت سیب

 

 گزارش کار   2  

مقدمه  3

کلیاتی در مورد درخت سیب

درخت سیب و خواص بتانیکی آن 4

انواع واریته های سیب و پایه های پیوندی4

ازدیاد و تکثیر درخت سیب5

طرح و ایجاد باغ میوه7

 کاشت

طرح ریزی و تهیه نقشه درختکاری13

روش های کاشت درختان14

تهیه چاله جهت کاشت درخت15

عملیات انتقال نهال از خزانه به زمین اصلی15

داشت

آبیاری و طرق آن20

کود دادن22

شخم پای درختان24

مبارزه با علف های هرز24

هرس 25

پیوند34

آفات37

 بیماری ها40

 برداشت

روش های برداشت47

عملیات پس از برداشت48

انبار و نگهداری میوه ها50

 

 

 

شرح فعالیت های انجام شده در طول دوره کارآموزی

محل کارآموزی : بخش باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ابهر

 

1پاسخگویی به مراجعین مربوط به بخش باغبانی

2 تایپ نامه های اداری

3 تهیه لیست های مربوط به توزیع نهال و کود ریز مغذی

4 بازدید از نهالستان های اطراف ، باغات سیب وانگور به همراه کارشناسان بررسی کننده خسارت سرما

5  پیگیری فعالیت های مربوط به دبیرخانه

 

مقدمه

سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت کشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت کاشت سیب در دنیا و شناختی که در ایران زمین از این درخت داشته اند تا این اواخر به عنوان یک محصول تجاری تلقی نمی شد در واقع در سی سال اخیر سیب به صورت تجاری در ایران کشت شده است درخت سیب در بیشتر نواحی ایران می روید و بارور می شود و هر ناحیه ای سیب مخصوص دارد سیب گلاب ، سیب دماوند ، سیب شمیران ، سیب ترشی آش ، سیب خراسان ، سیب شیرین درشت و

گل درخت سیب در اوسط بهار در می آید بنابراین کمتر دچار سرمازدگی می شود درخت سیب در زمینی که خاکش رسی و کود داده شده است و قشر زیرینش قابل نفوذ به آب باشد تنومند می شود و میوه اش خوب و فراوان خواهد بود در زمینی که خاکش رسی و آهکش از ده درصد تجاوز نکند درخت سیب پرحاصل می شود درخت سیب را در تمام زمین هایی که خاکش متوسط باشد می توان کاشت

درخت سیب در آب و هوای مرطوب بهتر رشد می کند ولی در آب و هوای خشک رشدش قابل توجه نیست اکثرا درخت سیب در نقاط خنک و رو به شمال که برای درختان دیگر مناسب نیست کاشته می شود درخت سیب نیز مانند درختان دیگر نیاز به عملیات مناسب آبیاری ، هرس ، کوددهی و دارد که در بخش های بعدی بررسی شده اند

 کلیاتی در مورد درخت سیب

درخت سیب و خواص بتانیکی آن

درخت سیب از خانواده رزاسه ، جنس مالوس بوده و دارای ارقام مختلفی می باشد عدد پایه کروموزومی آن برابر 17،(x=17) بوده و تعداد کروموزوم های آن متفاوت (34،58،68) استدرخت سیب تابع آب و هوای سرد معتدل با نیاز سرمایی متوسط است ، خاک مناسب برای پرورش آن ، رسی شنی حاصلخیز با عمق کافی  و pHخنثی را می پسندد ریشه گیاه با توجه به نوع بافت خاک ، واریته و اثرات مختلف محیطی نبات ، می تواند تا چندین متر در خاک فرو رود بیشترین رشد ریشه ها ، در بهار از زمان باز شدن جوانه ها تا خرداد ماه است ریشه مطلوب در عمق و شعاع متعادل  و متناسبی منشعب و تمام حجم خاک در دسترس خود را برای بدست آوردن آب و مواد غذایی  مورد بهره برداری قرار می دهد

ساقه درخت به سبب حالت خاص ، قابلیت انعطاف پذیری و پرورش نهائی را به انواع فرم ها دارد جوانه ها در درخت به چند دسته " چوب ، گل و انتظار و خفته " تقسیم می شوند

گل ها در آن منظم و مجتمع  دارای‌:5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ به رنگ سفید یا صورتی ، 4-6 تخمک و تخمدان و پرچم های زردرنگ ، مضربی از 5 را دارند


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 94

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
 

 

 

 

تاریخچه 1

مقدمه 2

کیفیت کالا2

نقش طراحی در صنعت بسته بندی 4

بسته بندی و صادرات 12

روش های افزایش کیفیت کالا و خدمات14

کنترل کیفیت 19

عوامل مؤثر در کیفیت طراحی 22

اجزای مدیریت کیفیت فراگیر 25

spcچیست؟39

هزینه یابی کیفیت 41

شرکت XXسهامی عام58

مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در ژاپن 66

اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر85

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 87

ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت جامع کیفیت 88

عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 89

سنجش ، ارزشیابی و ارتقای مستمر89

پنج رویکرد برنامه ریزی کیفیت95

مراحل اجرا 96

نظریه مدیریت کیفیت 99

زنجیره واکنشی بهبود کیفیت 102

جایزه مالکوم بالدریج104

جوران108

کرازبی 110

تاگوچی113

ایشی کاوا 116

اصول حرکت به سوی کیفیت 117

استانداردهای کیفی و کیفیت 119

ابعاد کیفیت 121

تعاریف 122

پاسخ به چند سؤال کلیدی 124

مدلهای جهانی ارزیابی کیفیت 131

مدیریت کیفیت 133

ساختار روش اجرایی134

مبنای مدیریت کیفیت 140

منابع150

 

 

 

 

 

تاریخچه

از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه هایعلمی و تجاری استفاده می شود، اگرچه به ندرت تعریف یا توضیح مناسبی از آنها ارایهشده است.در حقیقت این لغات اغلب گیج کننده اند و با واژگانی چون کارایی،اثربخشی وسوددهی، مترادف در نظر گرفته می شوند(سینک و توتل، ۱۹۸۹؛ چو، ۱۹۸۸؛سومانث، ۱۹۹۴؛کاس و لویز، ۱۹۹۳؛ توماس و بارون، ۱۹۹۴؛جکسون و پیترسون، ۱۹۹۹). دستورالعملهای سنجشو بهبود نیز اغلب بدون درک واضح از آنچه باید اندازه‌گیری شود و بهبود یابد اجرا میگردند.این رویکرد عمل گرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندن عوامل اساسی و موثر در رقابت پذیری و موفقیت را به سادگی از بین می برد.

مطمئنادر محافل علمی،داشتن واژگان و دستور زبان مشترک در تضمین ارتقای درک مشترک، بنیادین و قوی، سودمند است.

کیفیت کالا

امروزه به کیفیت کالا بعنوان یک امر ساختنی توجه می‌شود نه یک مساله کنترل کردنی . تولید یک کالا با کیفیت مناسب نیاز به بهبود عملکرد کلیه قسمتهای دخیل در تولید آن کالا دارد. کنترل کیفیت مواد اولیه، قطعات ساخته شده و نیمه‌ساخته‌ای که محصول از مونتاژ آنها بوجود می‌آید ضروری است ، اما کافی نیست . علاوه بر موارد مذکور باید نظارت و طراحی دقیقی بر کنترل در حین تولید و طراحی بعمل آید. انجام این کار مستلزم طراحی یک سامانه کنترل کیفیت یکپارچه IQCمی‌باشد. اگر چه سابق بر این روشهای TQCبه همین منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اجرای IQCآسانتر از TQCباشد. طراحی و اجرای یک سیستم IQCعلاوه بر آسان بودن، بیشتر مزایای یک سیستم TQCرا به همراه دارد. سیستم IQCمورد نظر از ادغام دو سیستم کنترل کیفیت آماری و سیستم کنترل فرآیند آماری در مجاورت یک سیستم اطلاعات کیفیت حاصل می‌شود. واحد مورد بررسی این مطالعه یک شرکت بزرگ ماشین‌آلات صنعتی می‌باشد که مدل IQCبرای آن طراحی و اجرا گردیده است .

صنعت بسته بندی و طراحی کالا

می توان گفت زبان تولید،بستهبندی وارایه کالا با شکل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سیستماتیک به صنایع بسته بندی،امروز بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود.تنگناهای اقتصادی موجودوکاهش نقدینگیوسرمایه درگردش واحدهای تولیدی،کاهش منابع تامین کننده در آمدهای مالی همه وهمهاهمیت نقش صنعت بسته بندی ولزوم نگرش مدیریتی وسیستماتیک رابیشتر ایجاب میکند.درجهان امروز محصولات بسته بندی شده دارای ویژگیهای کاملا شناخته شده است،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادی ،اجتماعی بسته بندی از سوی بسیاری از تولید کنندگان کشور به درستی درک نشده است وآگاهی لازم نسبت به آن به عنوان یک ابزار بازاریابی دربازارهای داخلی وخارجی وجودندارد.

کیفیت بسته بندی ایران نسبتبه بسته بندیهای خارجی درسطح بسیار پایینی قراردارد.باتمام اهمیتی که بسته بندیدارد وپیوسته توسط مسئولان به آن اشاره می شود،بسته بندی هنوز هویت صنفی یا صنعتیپیدانکرده وواحدهای تولیدی همچنان برای پیداکردن یک روش یایک ماشین بسته بندی مناسبمحصول خود سردرگم هستند.دراین رابطه می توان به فقدان بسته بندی مناسب درمورد برخیکالاهای صادراتی مانند زعفران اشاره نمود که عموما به صورت فله ای صادر میشود.درپاره ای ازموارد بسته بندی بعضی ازمحموله های صادرشده به کشورهای پیشرفتهبدلیل مغایرت با قوانین مربوط به محیط زیست ،به خودداری واردکنندگان این کشورها ازتحویل گرفتن کالا منتهی شده است.درمواردی بدنبال بی توجهی تولید کنندگان وصادرکنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات کشورهای واردکننده ،کالاهای مزبورقابل قبولدر آن کشورها محسوب نشده است دور ریخته ویا مرجوع شده اند

نقش طراحی در صنعت بسته بندی

طراحی دربسته سعی دارد کیفیتکالا را به شکل دقیق تری به نظر مصرف کننده برساندتا علاوه بربرخورداری از اعتمادواطمینان بیشتر به سلامتی کالا،ایجاد جذابیت وگیرایی بالاتری نموده ومصرف کنندهرامجبور به خرید نماید.این شکل طراحی امکان رقابت مطمئن کالا رادر بازارهای رقابتیبه راحتی فراهم می سازد.هنگام طراحی سهولت جابجایی یا مصرف،مسایل مرتبط با با حملونقل وانبار کردن کالا نیز مورد بحث قرار می گیرد.بسته بندی مناسب نقش عمده ایدرموفقیت محصول دارد.طراحی موفق بسته بندی محصول مستلزم تخصصهای مختلف درزمینه تحقیقات علمی،روانشناسی ،هنر وطراحی است.رنگ آمیزی وطراحی بسته بندی متناسب باسلیقه بخشهای مختلف بازار موجب جلب تقاضای بیشتر برای محصول می شود.

مصرف کنندگان امروزی بستهومحصولی را می پسندندکه آسان باز شود،درصورت نیاز به نگهداری محصول قابل استفاده مجدد باشدودرزمان پایان مصرف نیز دورریختن آن آسان باشد.متاسفانه طراحی بسته بندیبصورت علمی درایران وجود نداشته واز موارد ضعف در بسته بندی محصولات کشور میباشد.

روشهای توزیع محصول ونقش آندرساختار بسته بندی

روش توزیع می تواند اثر زیادیبرساختار بسته بندی داشته باشد.تغییر در سیستم توزیع ممکن است منجربه روش جدید بسته بندی محصولات قبلی شود.مثلا تغییر به سمت ناوگان کانتینری باعث کاهش درمیزان بستهبندی خارجی می شود.جزییاتی که دراین مرحله از عملیات باید مورد توجه قرار گیردعبارتنداز:

1. بارگیری وتخلیه: روش حمل ونقل به ناوگان وسایط نقلیه

2. نوع ناوگان: راه آهن ،جاده،دریا،هوا ویا ترکیبی از آنها

3. نقاط مورد نظر: موقعیت نقاط درمحدوده توزیع

4. شرایط آب وهوایی :شرایط درجه حرارت ورطوبت که در طول انبار کردن وتوزیع وجوددارد.

یک بسته بندی خوب از محصول درطیحمل ونقل ،فرایند انبارداری،قفسه مغازه خرده فروشی ودر قفسه خانه مشتری حفاظت میکند.این نوع حفاظت برای تمامی بخشهای در گیر با محصول نظیر تولید وکانالهای توزیعومشتری منافع اقتصادی به بار می آورد.تازمانی که توزیع محصول رادرزمان ومکان مناسبارایه کند ،بسته بندی می تواند به بعد کیفیت محصول از طریق فراهم آوردن درجه مناسبیاز حفاظت در مقابل شکستگی ،فاسد شدن وگم شدن محتویات بیفزاید.هرکدام ازروشهایتوزیعی اعم از هوایی،دریایی،زمینی با پالت،کانتینرو...از نظر تکنولوژیکی قابلدسترسی ،محدودیت ابعاد بسته بندی وفشاروارد برکالاها دارای ویژگیهای خاصی هستندوبهعلت تفاوت این ویژگیها تعارضاتی درتقاضای بکارگیری روشهای فوقوجوددارد.

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 157

دانلود مقاله فرایند بازاریابی

دانلود مقاله فرایند بازاریابی

دانلود مقاله فرایند بازاریابی

دانلود مقاله فرایند بازاریابی

دانلود مقاله فرایند بازاریابی و تولید

 
 
 
بازار یابی و جزئیات
 
1-1 بازاریابی در یک کلام جلب مشتری  2
 
2-1 شناخت نیاز مشتری ، رکن بازار یابی مدرن  4
 
3-1 مشکل (نزدیک بینی در بازار)  6
 
4-1 ارزش ، معیار انتخاب  8
 
5-1 رعایت مشتری 10
 
6-1 چرا حفظ مشتریان قدیمی  13
 
7-1 تاثیر گذاری موثر در بازار یابی حرفه ای  16
 
8-1 اصول موفقیت در جلب مشتری 24
 
9-1 برای جلب مشتری رقابت کنید30
 
2-1 بازار یابی  33
 
2-2 بازار یابی سه رکن اساسی دارد 33
 
3-2 مفهوم اثر بخشی 35
 
4-2 مدل های اثر بخشی سازمان  36
 
5-2 مفهوم مشتری 37
 
6-2 مشتریان خارجی  40
 
7-2 مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیند های سازمانی 41
 
8-2 تاثیر رضایت و وفاداری مشتری  44
 
 فرآیند تولید
 
تعریف تولید جریانی 45
 
انبار داری  47
 
کنترل کیفیت  52
 
اساس آماری نمودارهای کنترل 54
 
نگهداری و تعمیرات  57
 
پیشنهادات61
 

 کنسرو سازی ( شرکت هانی تهران)
  
تاریخچه64
 
کنسرو سازی  65
 
مراحل تولید کنسرو ماهی68
 
ویژگی های فراورده نهایی  90
 
فساد شیمیایی کنسرو ماهی  96
 
آزمون های لاک قوطی 111
 
 تاثیر تبلیغات در خرید121
 
تعریف تبلیغات122
 
تبلیغات در نقطه خرید  126
 
روش های چاپ برای تبلیغ در نقطه خرید  129
 
روش های عمده در تبلیغات
 
تعریف تبلیغات134
 
روش های عمده در تبلیغات  139
 
روش های تبلیغ141
 
پیشنهادات ویژه  148
 
منابع و ماخذ149
 
 

 

 
تعریف مختصری از بازریابی
 
تعرین نوین وپیش رفته بازاریابی به گفته ژان بقوسیان آن است که بازریابی رساندن پیام درست ازطریق رسانه درست وبه مخاطبان درست می باشد.
 
بازاریابی در یک کلام جلب رضایت مشتری
 
‌هدف ‌بازاریاب ‌این ‌است ‌که ‌جذابیت‌ها ‌و ‌نیازهای ‌بازارهای ‌خاص ‌را ‌درک ‌و ‌بازاری ‌را ‌انتخاب ‌کند ‌که ‌بتواند ‌نیازهای ‌آن ‌را ‌به ‌بهترین ‌شکل ‌تامین ‌نماید. ‌از ‌سوی ‌دیگر، ‌بازاریاب ‌می‌تواند ‌محصولات ‌و ‌کالاهایی ‌را ‌تولید ‌و ‌به ‌این ‌بازار ‌عرضه ‌کند ‌که ‌موجب ‌افزایش ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌مشتری ‌گردد ‌و ‌او ‌را ‌ارضا ‌کند، ‌که ‌در ‌نتیجه ‌فروش ‌شرکت ‌بالا ‌می‌رود ‌و ‌سود ‌به ‌دست ‌می‌آید.
 
‌بسیاری ‌از ‌مردم ‌چنین ‌می‌اندیشند ‌که ‌بازاریابی ‌تنها ‌به ‌معنی ‌فروش ‌و ‌تبلیغ ‌است. ‌اگر ‌بدانیم ‌که ‌فروش ‌و ‌تبلیغ، ‌فقط ‌بخش ‌نمایان ‌(علامت ‌بزرگ) ‌بازاریابی ‌است ‌جای ‌شگفتی ‌نیست. ‌امروزه ‌نباید ‌بازاریابی ‌را ‌به ‌مفهوم ‌قدیمی ‌آن ‌یعنی ‌فروش ‌- ‌معرفی ‌محصول ‌و ‌فروش ‌- ‌در ‌نظر ‌آورد، ‌بلکه ‌باید ‌به ‌مفهوم ‌نوین ‌آن ‌یعنی ‌برآوردن ‌نیازهای ‌مشتری، ‌توجه ‌کرد. ‌اگر ‌بازاریاب ‌بتواند ‌نیازهای ‌مشتری ‌را ‌درک ‌کند، ‌محصولاتی ‌را ‌تولید ‌و ‌به ‌بازار ‌مصرف ‌ارایه ‌نماید ‌که ‌از ‌بالاترین ‌ارزش ‌برخوردار ‌باشند ‌و ‌قیمت ‌گذاری، ‌توزیع، ‌ترویج ‌و ‌تبلیغ ‌را ‌به ‌روشی ‌کارساز ‌انجام ‌دهد، ‌به ‌طور ‌حتم ‌محصولات ‌به ‌راحتی ‌به ‌فروش ‌خواهند ‌رفت. ‌بنابراین ‌فروش ‌و ‌تبلیغ، ‌تنها ‌بخشی ‌هستند ‌از ‌معجون ‌بازاریابی. ‌معجون ‌به ‌معنی ‌مجموعه ‌ای ‌از ‌ابزار ‌و ‌وسایل ‌بازاریابی ‌که ‌با ‌هم ‌بر ‌روی ‌بازار ‌اثر ‌می‌گذارند.
 
‌بنابر این ‌میتوان ‌بازاریابی ‌را ‌نوعی ‌فرایند ‌اجتماعی ‌و ‌مدیریتی ‌دانست ‌که ‌به ‌وسیله ‌آن ‌افراد ‌و ‌گروه‌ها ‌فارغ ‌از ‌مرزبندی‌های ‌رایج ‌جغرافیایی ‌و ‌نژادی ‌می‌توانند ‌از ‌راه ‌تولید ‌و ‌مبادله ‌محصولات ‌و ‌ارزش‌ها ‌با ‌دیگران، ‌نیازها ‌و ‌خواسته ‌های ‌خویش ‌را ‌مرتفع ‌سازند.
 
اما ‌سرانجام، ‌مفهوم ‌بازار ‌ما ‌را ‌به ‌مفهوم ‌بازاریابی ‌باز ‌می‌گرداند. ‌بازاریابی ‌به ‌معنی ‌اداره ‌کردن ‌بازارها ‌برای ‌پدید ‌آوردن ‌داد ‌و ‌ستد ‌به ‌منظور ‌ارضای ‌نیازها ‌و ‌خواستهای ‌انسان ‌است. ‌بنابراین ‌یک ‌بار ‌دیگر ‌به ‌تعریف ‌بازاریابی ‌توجه ‌می‌کنیم ‌آن ‌فرایندی ‌است ‌که ‌فرد ‌و ‌گروه ‌از ‌طریق ‌تولید ‌کالا ‌و ‌خدمت ‌و ‌داد ‌و ‌ستد ‌محصول ‌(آنچه ‌از ‌نظر ‌مشتری ‌دارای ‌ارزش ‌است) ‌نیازها ‌و ‌خواست‌های ‌خود ‌را ‌تامین ‌می‌کند.
 
فرایند ‌داد ‌و ‌ستد ‌نیاز ‌به ‌کار ‌دارد ‌فروشنده ‌باید ‌در ‌جستجوی ‌خریدار ‌برآید. ‌نیازهای ‌او ‌را ‌شناسایی ‌کند. ‌کالا ‌و ‌خدمات ‌مناسبی ‌را ‌طرح ‌ریزی ‌و ‌قیمت ‌آنها ‌را ‌تعیین ‌نماید. ‌آنها ‌را ‌ترویج ‌و ‌تبلیغ ‌کرده ‌در ‌انبار ‌بگذارد ‌و ‌تحویل ‌دهد. ‌فعالیت‌های ‌اصلی ‌بازاریابی ‌عبارتند ‌از ‌ ‌تحقیق، ‌تولید ‌محصول، ‌برقرار ‌کردن ‌ارتباط،توزیع، ‌قیمت ‌گذاری ‌و ‌ارایه ‌خدمات. ‌اگر ‌چه ‌معمولا ‌ما ‌چنین ‌می‌اندیشیم ‌که ‌بازاریابی ‌به ‌وسیله ‌فروشندگان ‌انجام ‌می‌شود، ‌ولی ‌خریداران ‌هم ‌فعالیت‌های ‌بازاریابی ‌را ‌انجام ‌می‌دهند. ‌هنگامی ‌که ‌مصرف ‌کننده ‌ای ‌در ‌صدد ‌یافتن ‌کالایی ‌برمی ‌آید ‌که ‌با ‌قیمت ‌مورد ‌نظر ‌به ‌آن ‌نیازمند ‌است ‌<بازاریابی> ‌می‌کند. ‌هنگامی ‌که ‌مسئولان ‌خرید ‌شرکت ‌در ‌جستجوی ‌فروشندگانی ‌برمی ‌آیند ‌و ‌در ‌مورد ‌شرایط ‌مورد ‌نظر ‌با ‌آنها ‌چانه ‌می‌زنند ‌<بازاریابی> ‌می‌کنند.‌
 
‌شناخت ‌نیاز ‌مشتری، ‌رکن ‌بازاریابی ‌مدرن‌
 
‌خواست‌های ‌مردم ‌تقریبا ‌نامحدود، ‌اما ‌منابع ‌محدود ‌است. ‌خواست، ‌گونه ‌ای ‌از ‌نیاز ‌است ‌که ‌در ‌اثر ‌فرهنگ ‌و ‌شخصیت ‌فردی ‌متاثر ‌از ‌فضای ‌فرهنگی، ‌اقتصادی ‌و ‌حتی ‌سیاسی ‌حاکم ‌بر ‌محیط ‌زندگی ‌افراد ‌شکل ‌می‌گیرد. ‌بنابراین ‌آنها ‌با ‌توجه ‌به ‌مقدار ‌پولی ‌که ‌دارند ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌کنند ‌که ‌دارای ‌بیشترین ‌ارزش ‌باشد ‌و ‌به ‌بهترین ‌شکل ‌ممکن ‌نیازهای ‌آنها ‌را ‌برآورده ‌سازد. ‌اگر ‌خواست، ‌با ‌پشتوانه ‌قدرت ‌خرید ‌همراه ‌باشد ‌به ‌صورت ‌"تقاضا" ‌درمی ‌آید. ‌مصرف ‌کنندگان ‌محصول ‌را ‌به ‌عنوان ‌مجموعه‌ای ‌از ‌امتیازات ‌می‌پندارند ‌و ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌کنند ‌که ‌در ‌ازای ‌پولی ‌که ‌می‌دهند ‌بهترین ‌باشد. ‌بنابراین ‌افراد ‌با ‌توجه ‌به ‌میزان ‌امکانات ‌و ‌خواسته ‌های ‌خود ‌محصولاتی ‌را ‌درخواست ‌می‌کنند ‌که ‌بیشترین ‌مزایا ‌را ‌به ‌آنها ‌برساند ‌و ‌بر ‌میزان ‌رضایت ‌مندی ‌آنان ‌بیفزاید.
 
بازاریابان ‌برجسته ‌همواره ‌درصدد ‌شناسایی ‌نیازها، ‌خواسته ‌ها ‌و ‌تقاضای ‌مشتریان ‌خود ‌می‌باشند. ‌آنها ‌در ‌مورد ‌مصرف ‌کننده ‌تحقیق ‌می‌کنند. ‌گروه‌ها ‌را ‌مورد ‌توجه ‌قرار ‌می‌دهند. ‌شکایت‌های ‌مشتریان ‌را ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌و ‌بررسی ‌می‌نمایند. ‌تضمین ‌های ‌لازم ‌را ‌می‌دهند ‌و ‌در ‌باره ‌هر ‌نوع ‌خدمات، ‌داده ‌هایی ‌را ‌جمع ‌آوری ‌می‌کنند. ‌آنها ‌آموزش ‌می‌بینند ‌تا ‌همواره ‌گوش ‌به ‌زنگ ‌نیازهای ‌برآورده ‌نشده ‌مشتریان ‌باشند. ‌اگر ‌شرکتی ‌بتواند ‌به ‌نیازها ‌و ‌خواست‌های ‌مشتریان ‌پی ‌ببرد ‌در ‌واقع ‌برای ‌طرح ‌ریزی ‌استراتژی ‌های ‌بازاریابی ‌به ‌یافته ‌های ‌مهمی ‌دست ‌خواهد ‌یافت.
 
‌به ‌عنوان ‌مثال، ‌بانک‌ها ‌در ‌آمریکا ‌به ‌خوبی ‌می‌دانند ‌که ‌هر ‌آمریکایی ‌در ‌ماه ‌24 ‌چک ‌صادر ‌میکند ‌و ‌شرکت‌های ‌تولید ‌کننده ‌دارو ‌از ‌این ‌امر ‌آگاهی ‌دارند ‌که ‌در ‌سال ‌52 ‌میلیون ‌قرص ‌آسپرین ‌و ‌30 ‌میلیون ‌قرص ‌خواب ‌آور ‌در آمریکا ‌مصرف ‌می‌شود. ‌هر آمریکایی ‌هر ‌سال ‌156 ‌ساندویچ ‌همبرگر، ‌95 ‌ساندویچ ‌سوسیس، ‌283 ‌تخم ‌مرغ، ‌5 پوند ‌ماست، ‌5 پوند ‌نشاسته، ‌پوند ‌ارده، ‌26 ‌بسته ‌ذرت ‌بو ‌داده ‌و ‌... ‌مصرف ‌می‌کند. ‌شرکت ‌تولید ‌کننده ‌جارو ‌برقی ‌(هوور) ‌دستگاه ‌زمان ‌سنج ‌به ‌این ‌جاروها ‌نصب ‌کرد ‌تا ‌ببیند ‌مردم ‌به ‌چه ‌اندازه ‌از ‌آنها ‌استفاده ‌می‌کنند ‌و ‌به ‌این ‌نتیجه ‌رسید ‌که ‌در ‌هر ‌هفته ‌35 ‌دقیقه ‌از ‌این ‌دستگاه ‌استفاده ‌می‌شود. ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌4 ‌کیلو ‌گرد ‌و ‌خاک ‌جمع‌آوری ‌می‌کند ‌و ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌از ‌ ‌کیسه ‌استفاده ‌می‌کند. ‌در ‌واقع ‌تقریبا ‌آنچه ‌ما ‌مصرف ‌می‌کنیم ‌به ‌صورت ‌دقیق ‌تحت ‌کنترل ‌تولید ‌کنندگان ‌است
 
‌بنابراین ‌بیشتر ‌شرکت‌هایی ‌که ‌در ‌زمینه ‌بازاریابی ‌فعالیت ‌میکنند ‌پاسخ‌هایی ‌را ‌درباره ‌نوع، ‌مکان، ‌زمان ‌و ‌چگونگی ‌تقاضاهای ‌مشتریان ‌می‌دانند.اطلاعات ‌جزیی ‌به ‌تدریج ‌انباشته ‌می‌شود ‌و ‌برای ‌طرح ‌ریزی ‌استراتژی ‌های ‌بازاریابی ‌مطالب ‌مهمی ‌در ‌اختیار ‌دست ‌اندرکاران ‌قرار ‌می‌گیرد.
 
بازاریابان ‌برای ‌اینکه ‌بر ‌تقاضای ‌مشتریان ‌اثر ‌بگذارند ‌باید ‌درباره ‌یک ‌پرسش ‌دیگر ‌هم ‌پاسخ ‌مناسبی ‌بدست ‌آورند ‌و ‌آن ‌این ‌است ‌پس ‌از ‌آگاهی ‌از ‌چه، ‌کجا ‌و ‌چگونه ‌بودن ‌تقاضا ‌آنها ‌باید ‌در ‌مورد ‌علت ‌ها ‌(چه ‌چیز ‌باعث ‌می‌شود ‌که ‌ما ‌خواهان ‌چیزهایی ‌شویم ‌که ‌می‌خریم؟) ‌هم ‌بدانند. ‌و ‌این ‌سخت ‌ترین ‌پرسشی ‌است ‌که ‌باید ‌به ‌آن ‌جواب ‌داد.
 
‌مشکل ‌نزدیک ‌بینی ‌در ‌بازار
 
‌اشتباه ‌بسیاری ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌کالا ‌یا ‌خدمات ‌(محصول) ‌این ‌است ‌که ‌بیشتر ‌توجه ‌خود ‌را ‌معطوف ‌به ‌فیزیک ‌محصولاتی ‌که ‌به ‌مردم ‌ارایه ‌می‌دهند ‌می‌نمایند ‌و ‌به ‌منافع ‌و ‌مزایای ‌ناشی ‌از ‌آن ‌محصولات ‌توجه ‌نمی‌نمایند. ‌چنین ‌به ‌نظرمی سد ‌که ‌ ‌آنها ‌خود ‌را ‌فروشنده ‌محصول ‌می‌دانند ‌و ‌نه ‌برآورنده ‌نیازهای ‌مصرف ‌کننده. ‌تولید ‌کننده‌ای ‌که ‌پوسترهای ‌تبلیغاتی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌کتاب ‌و‌... ‌چاپ ‌و ‌تولید ‌می‌کند ‌چنین ‌می‌اندیشد ‌که ‌مشتری ‌پوستر ‌یا ‌کتاب ‌و ‌یا ‌هر ‌آنچه ‌او ‌سفارش ‌می‌دهد ‌نیاز ‌دارد. ‌ولی ‌واقعیت ‌این ‌است ‌که ‌او ‌می‌خواهد ‌نوعی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌کتابی ‌در ‌زمینه ‌مشخص ‌ ‌را ‌به ‌مردم ‌معرفی ‌و ‌ارایه ‌کند ‌و ‌چنین ‌نیازی ‌دارد.می ‌توان ‌گفت ‌که ‌این ‌دسته ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌محصول ‌و ‌فروشندگان ‌به ‌مشکل ‌<نزدیک ‌بینی ‌در ‌بازاریابی> ‌دچار ‌شده ‌اند. ‌آنان ‌چنان ‌خود ‌را ‌شیفته ‌محصولات ‌خود ‌می‌سازند ‌که ‌تنها ‌به ‌خواسته ‌های ‌کنونی ‌مصرف ‌کننده ‌توجه ‌می‌‌کنند ‌و ‌نیازهای ‌اصلی ‌او ‌را ‌نمی‌بینند. ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌متوجه ‌نیستند ‌که ‌محصول ‌فیزیکی ‌چیزی ‌جز ‌وسیله ‌یا ‌ابزاری ‌برای ‌حل ‌مساله ‌مصرف ‌کننده ‌نیست. ‌اگر ‌محصول ‌جدید ‌یا ‌با ‌کیفیت ‌بهتری ‌عرضه ‌شود ‌که ‌مشتری ‌با ‌قیمت ‌کمتری ‌بتواند ‌با ‌آن ‌نیازش ‌را ‌برطرف ‌سازد، ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌به ‌دردسر ‌خواهند ‌افتاد ‌و ‌مشتریانی ‌که ‌چنین ‌نیازی ‌داشته ‌باشند ‌خواستار ‌این ‌محصول ‌جدید ‌خواهند ‌بود.

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی

 

 

 

مقـدمه

اهمیت و ضرورت

بیان مسئله و هدف

فرضیه پژوهش

تعاریف عملیاتی

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

مقدمه

تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی

ویژگیهای روانی افراد بر اثر ورزش تغییر می کنند

آثار و ورزش در سلامت و پیشگیری از بیماریـها

ورزش و تغذیـه

ورزش جسـمی

ورزش مـوازی

ورزش حرکتی

ورزش غیـر هوازی

ورزش هوازی

فواید جسمانی

فواید روانشناختی ورزش

ورزشها و بازیها صفات فردی را مورد ارزیابی قرار می دهند

فعالیت بدنی ، آمادگی و بهداشت روانی

فشار روانی و ورزش

نشانگان عمومی سازش سلیه ( GAS)

مرحلـه مقاومت

مرحله فرسودگی ( خستگی )

ارزیابی نشانگان عمومی سازش

شیوه های درمان

استرس و بیماری

نقش دستگاه ایمنی در استرس

درمان فشار روانی با ورزش

دستورات تنش زدایی

بازوها ( عضله دوسر )

پیشانی

چشمان

ناحیه صورت

سینـه

شکـم

سـاق و پـاها

راهنمائی های عــام

جامعه آمـاری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش پژوهش

روایی و اعتبـار پرسشنامـه

 

بحث و نتیجه گیـری

محدودیت هـا

پیشنهادات

منـابـع

 

 

 

مقدمه

بشر از بدو تولد مهم ترین عامل بقای خود را حرکت می دانست فراز از دست حیوانات قدرتمند و وحشی حمله به حیوانات دیگر برای شکار و مصرف گوشت و غذا به این شکل حرکت مهم ترین رکن زندگی بود با افزایش جمعیت بر روی زمین افرادی که دارای قدرت بدنی بالا بودند برای بدست آوردن آنچه نیاز و میل با مشکل کمتری مواجه بودن و براحتی هر مکان یا دشتی را که برای کشاورزی می خواستند بدست می آوردند .

سالها گذشت تا ورزش بعنوان عامل رقابت و نزدیکی قهرمانان ملل مختلف معرفی شد اولین مسابقات در المیپاد کشور یونان بود که قهرمانهای چند کشور در آنجا با هم و حریفان دیگرمبارزه می کردند. قدرت بدنی بالا کافی نبود بلکه باید با تکنیک و روحیه ی بالا با حریفان مقابله کرد آرامش قبل از مسابقه برای نمایش خوب یک ورزشکار لازم بود حضور علم روانشناسی امروزه فقط به برتری ورزشکار کمک بلکه برای داشتن جامعه ای که بتواند دارای آرامش نسبی باشد و بهداشت روانی آن در سطح بالا باشد و کمک به اعضای یک جامعه ورزش را به عنوان یک راه درمان برای برخی بیماریهای روانی معرفی می کند در این بحث سعی شده با استفاده از پرسشنامه و منابع علمی بهداشت روانی در ورزشکاران و افراد عادی مورد مقایسه قرار گیرد .

 تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی

ورزش عامل فرهنگی است که در روند اجتماعی شدن تاثیر گذار است اجتماعی شدن بخشی از تکامل شخصیت انسانهاست که طی آن فرد ارزشهای گروهی را در ارزشهای فردی خود مستحیل و نهایتا" آنها را جانشین ارزشهای فردی می کند در رقابتهای ورزشی شخص الزاما" ارزشهای خود را با ارزشهای دیگران هماهنگ می سازد که این خودگاهی به سوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است .توسعه فعالیتهای ورزشی در جامعه و سوق دادن افراد به شرکت در این گونه فعالیتها از راههای گوناگون ممکن است بر عاملهای اجتماعی آن جامعه اثرهای مثبتی باشد و تغییراتی در رفتار اجتماعی فرد در مقابل جامعه ایجاد کند (فراهانی1383) البته این تغییرات بستگی به فرهنگ و ارزشهای معمول جامعه و شخصیت اجتماعی افراد نیز دارد . بخشی از تغییر رفتارهای اجتماعی که در نتیجه شرکت در محیطهای ورزشی حاصل می شود به شرح زیر است .

1- بروز شخصیت اجتماعی

شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است چنانچه تربیت بدنی در جامعه مطابق با اصول این علم در نظر باشد افراد ورزشکار از فرد گرایی و خود محوری بر کنار می مانند و رشد و حیات طبیعی در فرد بهبود می یابد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار می کند و در کنار آنها زندگی می کند .

2- احترام بر قوانین اجتماعی

از آنجا که انجام مهارتهای ورزشی طبق قوانین و مقررات خاص هر رشته اجرا می شود و رعایت مقررات بازی برای کلیه بازیکنان الزامی است بازی موقعیتی است برای آموزش رعایت مقررات و قراردادهای اجتماعی خصوصا" برای کودکان که در سنین اولیه با مقررات اجتماعی درگیر نیستند تاثیر کاربردی دارد .

3- قضاوت اجتماعی

ورزش پدیده ای است که در آن رقابت نقش مهمی ایفا می کند و دستیابی به نتیجه گاه با اختلاف نظر پراکندگی در تصمیم گیری و در نهایت قضاوتهای مختلف همراه است قضاوت یا از طرف بازیکنان و یا یک نفر دیگر به عنوان داور انجام می شود که در هر صورت رعایت آن برای کلیه افراد لازم اجرا است در ننتیجه شرکت در فعالیتهای ورزشی افراد برای قضاوت بهتر در جامعه آماده می شوند و به تصمیمات اتخاذ شده احترام می گذارند و بدان عمل می کنند .

4- بروز استعدادهای اجتماعی

تربیت بدنی و ورزش وقتی توسط گروههای سنی یکسان انجام پذیرد موجب می شود برخی استعدادهای نهفته و افراد که با فعالیتهای فردی بروز نمی کند در محیطهای ورزشی شکوفا شود کودکان و نوجوانان از طریق روابط ورزشی – اجتماعی درک ضعفهای اجتماعی خود کسب تجربیات جدید و تصحیح تجربیات گذشته و سایر خصوصیات اجتماعی را در خود پرورش می دهند (همان منبع )

5- توانایی برقراری روابط اجتماعی

حالت گوشه گیری و دوری جستن از اجتماع ممکن است در هر سنی خصوصا" در مراحل اولیه کودکی یا نوجوانی در بعضی از افراد ایجاد شود که در نتیجه توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگران ضعیف می شود . ورزش و تربیت بدنی و شرکت در مکانهای ورزشی موجب افزایش توانایی فرد در ایجاد ارتباط با دیگران می شود بازی با دیگران پروژه خجالت بی مورد را بر می دارد و فرد را برای ورود به اجتماع آماده می سازد فرد می تواند خصوصیات خود را در کنار ورزش به دیگران منتقل کند و حرفهای گفتنی خود را به زبان آورد کودک از راه بازی با دیگران روش همکاری داد وستد و ساختن شخصیت خود را در گروه می آموزد کودک به وسیله بازی یاد می گیرد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار سازد و مشکلات مربوط به روابط اجتماعی را حل کند و زندگی اجتماعی را بیاموزد و از همین طریق است که کودکان با دنیای بزرگسالان آشنا می شوند

6- احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی

میدان ورزشی کلاسی است برای تقویت احساس مسئولیت پذیری در صحنه اجتماع در این راستاست که هر کس در قبال دیگران خود را مسئول می داند

اجتماع بر اثر احساس مسئولیت فرد فرد خود می تواند پیروز سربلند باشد موانع ترقی و تعالی را از سر راه بر دارد وراحت تر در رسیدن به اهداف خود گام نهد .

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 59

دانلود مقاله تنظیم خانواده

دانلود مقاله تنظیم خانواده

دانلود مقاله تنظیم خانواده

دانلود مقاله تنظیم خانواده

دانلود مقاله تنظیم خانواده

 

 

 

تنظیم خانواده 1
تعریف 5
انواع روشهای تنظیم خانواده 6
انواع روشهای تنظیم خانواده 9
قرص های ترکیبی 10
نحوه مصرف صحیح 10
فراموشی مصرف قرص LD و HD 10
فراموشی مصرف قرص تری فازیک 11
عوارض قرص های ترکیبی 12
نکات مهم در برخورد با عوارض 12
موارد منع مصرف مطلق قرص های ترکیبی 13
موارد منع مصرف نسبی 13
قرص لاینسترول( شیر دهی) 14
نحوه مصرف صحیح 14
فراموشی مصرف قرص شیردهی 15
عوارض قرص شیردهی 16
موارد منع مصرف مطلق قرص شیردهی 16
موارد منع مصرف نسبی 16
کاندوم 17
نحوه صحیح استفاده از کاندوم 17
عیب ها یا عوارض کاندوم 18
نحوه مصرف صحیح 19
تذکر های حین مصرف 19
توبکتومی 20
زمان انجام توبکتومی 20
پس از زایمان طبیعی 20
عوارض توبکتومی که باید فورا ارجاع داده شوند 21
وازکتومی 21
نکات مهم قبل از عمل وازکتومی 22
آمپول DMPA ( مگسترول) 23
موارد منع مصرف مطلق آمپول 25
موارد منع مصرف نسبی آمپول 25
آی .یو. دی(IUD ) 26
زمان شروع استفاده از آی .یو دی 26
عوارض IUD 26
موارد منع مصرف IUD 27
بهداشت خانواده 28
مراقبت مادران باردار 28
تاریخچه پزشکی 28
تاریخچه بارداری 29
معاینه پوست 30
معاینه دهان و دندان 30
معاینه پستانها 30
افزایش تدریجی فشار خون 31
آهن 34
مولتی ویتامین 34
علائم خطر فوری 35
ارزیابی معمول مادر شامل 37
مراقبتهای ویژه در بارداری 38
معاینه پستان مادران( اعم از باردار یا شیرده) 39
1) بررسی مشکلات پستان 39
2) بررسی مشکلات شیردهی 40
ارزیابی و مراقبت از نوزاد 42
احیای نوزادان 43
1- مرحله مقدماتی 43
مراقبت ویژه کودکان 45
کودکان نیازمند به مراقبت ویژه 45
دو قلو یا چند قلویی 46
تغذیه کودکان 46
مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 49
کودک زیر 2ماه 49
ارزیابی 49
کودک 2 ماه تا 8 سال 51
ارزیابی کودک زیر 8 سال از نظر وزن 54
پایش رشد کودکان 56
نمودار رشد 57
نمودار رشد مورد استفاده در ایران 58
مفهوم منحنی ها و صدکها 59
ارزیابی کودک زیر 8 سال از نظر قد 61
ارزیابی شیرخوار زیر 18 ماه از نظر دور سر 63
ارزیابی کودک از نظر تغذیه 64
ارزیابی کودک از نظر بینایی 65
ارزیابی کودک زیر 8 سال از نظر وضعیت تکامل 67
مراقبت کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون و مکمل های داویی 68
مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا) 69
طبقه بندی سرفه یا تنفس مشکل 71
مراقبت کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله از نظر اسهال 73
سه طبقه بندی برای کم آبی وجود دارد 73
طبقه بندی اسهال پایدار 74
طبقه بندی اسهال خونی 75
طبقه بندی ناراحتی گوش 75
مراقبت کودک بیمار 2 ساله به بالا از نظر گلو درد 76
طبقه بندی گلو درد 77
مراقبت کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله از نظر تب 77
طبقه بندی تب 78
مراقبت کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله از نظر کم وزنی 79
ارزیابی سایر مشکلات 81
عفونت چشم 83
عفونت پستان 83
عفونت ناف 84
عفونت پوست 85
طبقه بندی مشکل شیرخوردن و خوب وزن نگرفتن 89
ارزیابی سایر مشکلات 91
مراجع 92

 

 

 

روش اندیشه و زندگی که به صورت داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسؤلانه توسط افراد و زوجین در جهت ارتقای سلامت و بهزیستی خانواده‌ها اتخاذ می‌شود و از این رو در توسعه اجتماعی کشور سهم مؤثری دارد.

اهداف

1)پرهیز از تولد کودک ناخواسته 2)داشتن کودک به تعداد دلخواه 3)تنظیم فواصل بین بارداریها 4)مراقبت زنان و زایمان در رابطه با سن پدر و مادر 5)تعیین تعداد کودکان برای خانواده

در نهایت هدف از برنامه‌های تنظیم خانواده فراهم نمودن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمی و روحی کل خانواده می‌باشد و تنها مترادف با کنترل موالید نیست.

انواع روشهای تنظیم خانواده

1- بلند مدت دائم ( توبکتومی، وازکتومی )

2- بلند مدت غیر دائم (آمپول DMPA)

3- کوتاه مدت (قرص های ترکیبی ، قرص شیردهی ، کاندوم ، IUD)

 

نحوه مصرف صحیح

مصرف این قرص ها باید در 5 روز اول قاعدگی ( روز اول تا روز پنجم ) اغاز گردد. برای اطمینان بیشتر بهتر است که مصرف آن روز اول خونریزی قاعدگی شروع شود. قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پایان بسته 21 عددی خورده می‌شود مصرف بسته بعدی پس از یک فاصله 7 روزه آغاز خواهد شد، دیگر مهم نیست که در این 7 روز چه زمانی قاعدگی رخ می دهد. مهم این است بین مصرف دو بسته قرص باید 7 روز کامل فاصله و استراحت باشد. در اولین دوره مصرف قرص در دو هفته اول باید علاوه بر آن از روش دیگری مثل کاندوم هم استفاده کرد.

فراموشی مصرف قرص LDو HD

1- در صورت فراموشی خوردن یک قرص و بخاطر آوردن تا زمان مصرف قرص بعدی، به محض به یاد آوردن قرص فراموش شده ، ان قرص خورده شده و بقیه قرص ها طبق معمول ادامه یابد.

2- چنانچه دو قرص فراموش شود بقیه قرص ها طبق معمول ادمه یافته و تایک هفته نیز از یک روش کمکی پیشگیری از بارداری استفاده می‌شود.

3- در صورت فراموشی بیش از دو قرص در هر زمان از سیکل ، خوردن بقیه قرص ها (روزی یک عدد) ادامه یافته و تا یک هفته از روش کمکی دیگر نیز استفاده شده و بلافاصله پس از اتمام این بسته ، مصرف بسته بعدی ( بدون فاصله 7 روزه) آغاز می‌گردد.

فراموشی مصرف قرص تری فازیک

1- در صورت فراموشی مصرف یکی از قرص ها در زمان مقرر و بخاطر آوردن آن در کمتر از 12 ساعت پس از زمان همیشگی، بلافاصله آن قرص مصرف و بقیه قرص ها در موعد مقرر خورده خواهد شد شایان ذکر است که گذشت زمان کمتر از 12 ساعت از زمان معمول خوردن قرص تاثیر پیشگیری از بارداری آن را کاهش نمی‌دهد.

2- در صورت فراموشی مصرف یکی از قرص ها در نوبت مقرر و به خاطر آوردن آن پس از 12 ساعت از زمان همیشگی، قرص فراموش شده خورده نشده ولی مصرف بقیه قرص ها طبق برنامه ادامه می‌یابد در این مورد حتماً باید از یک روش کمکی دیگر ( مثل کاندوم) نیز به منظور جلوگیری از بارداری تا پایان بسته استفاده شود.

عوارض قرص های ترکیبی

لکه بینی، تهوع، استفراغ ، سردرد ، کم شدن بیش از حد خون قاعدگی، کاهش شیر در صورت استفاده در زنان شیرده.

نکات مهم در برخورد با عوارض

لکه بینی بین قاعدگیها در عرض 3-2 ماه برطرف می‌گردد، در صورت برطرف نشدن لکه بینی بعد از 3-2 ماه فقط در یک دوره و در روزهایی که لکه بینی وجود دارد هر شب دو قرص LDخورده شده که دو روز پس از پایان لکه بینی مجدداً به روزی یک عدد تبدیل خواهد شد قرص های اضافی باید از یک بسته جدید تامین گردد.

موارد منع مصرف مطلق قرص های ترکیبی

شک یا اطمینان به حاملگی ، شک یا ابتلا یا سابقه ابتلا به سرطان پستان، سرطان های وابسته به استروژن مثل آندومتر ، خونریزی رحمی بدون علات مشخص، هر نوع بیماری کبدی، خانم سیگاری 35 ساله و بالاتر با مصرف بیشتر از 15 نخ سیگار در روز، ابتلا یا سابقه DVTو اختلالات ترمبوامبولیک، بیماریهای دریچه قلب بیماری کرونر، سکته مغزی، دیابت همراه با بیماریهای عروقی، فشار خون بالاتر از 100/160 میگرن با علائم عصبی موضعی، مادر شیرده زیر 6 ماهگی ، آنژین قلبی ناپایدار ، دیس لیپیدمی و....

نحوه مصرف صحیح

شروع مصرف قرص های دوران شیردهی 6 هفته پس از زایمان است به شرطی که قاعدگی اتفاق نیفتاده باشد و تغذیه انحصاری با شیر مادر صورت گیرد ولی اگر قبل از هفته ششم قاعدگی شروع شود مصرف قرص باید از روز اول عادت ماهانه آغاز گردد.در 6 ماه اول تغذیه انحصاری با شیر مادر قرص دوران شیردهی جهت اطمینان از عدم بروز حاملگی کافی است هر بلیستر لاینسترنول دارای 28 قرص بوده که باید هر شب یک عدد از آن راس ساعت معینی خورده شود. شروع مصرف بسته بعدی قرص بلافاصله پس از پایان بسته قبلی است بین دو بسته قرص نباید هیچ فاصله زمانی وجود داشته باشد.

فراموشی مصرف قرص شیردهی

فراموشی مصرف یک قرص تا 3 ساعت مسئله ای نبوده و ضمن خوردن قرص فراموش شده تا 3 ساعت آموزش و تاکید برای خوردن قرص های بعدی در ساعت مقرر لازم است.

 

 

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 96

دانلود مقاله شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله شبکه های کامپیوتری

 

 

معرفی شبکه های کامپیوتری  3

سخت افزار شبکه 43

نرم افزار شبکه 153

امنیت شبکه  259

 

 

 

چکیده

شبکه های کامپیوتری امروزی فصل نویسی در انفورماتیک است با وجود شبکه های کامپیوتری , محققین می توانند در اقصی نقاط دنیا تنها با فشردن کلیدهایی از صفحه کلید کامپیوتر , در چند ساعت بعد از تازه ترین اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند

تکنولوژی شبکه به سرعت در حال رشد است رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست مدت هاست که جمع آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام می شود علاوه بر این , کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق شبکه های کامپیوتری نقش مهمی را بازی می کند

این پروژه تحقیقاتی که شبکه های کامپیوتری را مورد بررسی قرار می دهد که در 4فصل تقسیم بندی و ویرایش گردیده است

 

مقدمه 

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود

در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:

-برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟

-چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟

-هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟

- انتظار کاربران از شبکه چیست ؟

- آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟

-چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟

 بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا  در تصمیم گیری بهتر یاری کند


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 271

دانلود مقاله شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی

دانلود مقاله شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی

دانلود مقاله شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی

دانلود مقاله شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی

دانلود مقاله زندگینامه شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی بن علی بن احمد عاملی

 

 

 

مقدمه مترجم

ماجدین علی بن مرتضی بحرانی

ماجدین محمد بحرانی

ماجدین هاشم بن علی بن مرتضی بحرانی

مانکدیم بن اسماعیل بن عقیل علوی

مؤید بن ابن علی مقری مسکنی

مؤید بن صالح

مؤید بن مسعود بن عبد الکریم

مجتبی بن امیره بن سیف النبی جعفری زینی

مجتبی بن حمزه بن زید

مجبتبی بن داعی بن قاسم حسنی

مجتبی بن محمد حسنی کلینی

مجمع بن محمد بن احمد مسکنی

محسن بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی

محسن بن محمد دیباجی

محسن بن محمد مؤمن استرآبادی

محفوظ بن وشاح بن محمد

محمد معزالدین

محمد رفیع الدین

محمد بن ابراهیم بن جعفر ، ابو عبدالله کاتب نعمانی

محمد بن ابراهیم شیرازی ، صدر الدین

محمد بن ابراهیم بن زهره حسینی حلبی

محمد بن ابی جعفر بن أمیر کا مصدری

محمد بن ابی الحسن بن هموسه ورامینی

محمد بن ابی الحسن بن عبد الصمد قمی

محمد بن ابی عمران موسی ، ابوالفرج کاتب قزوینی

محمد بن ابی غالب ، نجیب الدین

محمد بن ابی القاسم بن محمد طبری آملی

5 –تحلیل چند نمونه شعر از نظر طاهری

 

 


شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی

وی از علما و فضلا و محققان و مدققان و متبحران و جامع مراتب علمی بوده و دانشوری کامل و پرهیزکاری مورد وثوق و فقیهی محدث و متکلم و حافظ حدیث به شمار است و سراینده ی ایدب و تألیفات بسیاری دارد ؛ از جمله شرح تهذیب الاحکام ؛ شرح الاستبصار در سه مجلد در طهارت و صلاه ؛ حاشیه بر شرح لمعه در دو مجلد از آغاز تا کتاب صلح ؛ حاشیه معالم ؛ حاشیه اصول الکافی ؛ حاشیه الفقیه  ؛ حاشیه المختلف ، شرح الاثنی عشریه پدرش ؛ حاشیه المدارک ؛ حاشیه المطول ؛ روضه الخواطر و نزهه النواظر در سه مجلد ؛ رساله فی تزکیه الراوی ؛ رساله التسلیم در صلاه ؛ رساله للتسبیح و الفاتحه فیما عدا الاولیین و ترجیح التسبیح ؛ کتاب مشتمل علی مسائل و احادیث ؛ کتاب مشتمل علی مسائل جمعها من کتب شتّی ؛ حاشیه کتاب الرجال لمیرزا محمد ؛ دیوان شعر ؛ رساله ای به نام تحفه الدهر فی مناظره الغنی و الفقر و دیگر کتابها . او اشعار خوب و نغزی می سروده است .

این دو بیت از قصیده ای است که برای یکی از فضلا سروده است :

یا خلیلیّ باللطیف الخبیر و بودّ أضحی لکم فی الضمیر

خصّصا بالثنا إماماً جلیلاَ و خلیّاً أضحی عدیم النظیر

- ای دوست من ؛ سوگند به خدای مهربان که از حال همه ما با کاملاً با خبر است و سوگند به دوستی که از شما در دل من افتاده است .

- ( تا گوید ) اختصاص یافته اند به مدح کردن از پیشوای بزرگ و دوست مشترک بی همتا .

و این دو بیت هم از یکی از چکامه های اوست :

ما لفؤادی مدی بقائی قد صار و قفاً علی اعناء

و ما لجسمی حُلیف سقمٍ بدا به الیأس من شفائی

- چه کنم با دلی که در مدت زندگانی اش همگام با درد و رنج است .

- و چه چاره سازم برای جسمی که پیوسته بیمار است و از بهبودی مأیوس می باشد .

باری فرزندش چندین قصیده طولانی از وی ایراد کرده است ، از جمله همین دو قصیده ، دو قصیده ای که پیش از آن یاد شد .


 - در پاورقی از مؤلف نقل کرده است که ابن حاشیه را در کاشان دیده ام تا اواخر کتاب صوم است .

 - ایضا، این شرح را در استرآباد در هنگامی که علی بیک آنجا را فتح کرده بود دیده ام و حواشی و خط شارح بر آن نوشته شده بود .

 - مؤلف می گوید : مجلد اول این کتاب را به خط خود او در تبریز دیده و آن همان نزهه النواظر فی اخبار الاوائل و الاواخر است که مشتمل بر احوال انبیا و ائمه و ملوک و دیگران بوده و از فواید ؟؟؟ برخوردار می باشد و در آن کتاب به نقل روایات و احادیث پرداخته است .


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 108

دانلود مقاله بیماری طیور

دانلود مقاله بیماری طیور

دانلود مقاله بیماری طیور

دانلود مقاله بیماری طیور

دانلود مقاله ویروس شناسی و بیماری آنفلوانزای طیور

 

 

 


مقدمه

ارتومیسکوویروس ها یاویروس های آنفلونزاحامل نوعی بیماری بسیارواگیر هستند که دردستگاههای تنفس،گوارش واعصاب جایگزین می شوندوگاهی درطیورمرگ ومیربسیارشدیدی ایجادمی نمایند.

این ویروس ها به دوپاتوتیپ ویروسهای آنفولانزا با قدرت بیماری زایی شدید ((HPAIوویروس های آنفلوانزا با قدرت بیماریزایی کم یا متوسط (nHPAI) یا (mPAI) تقسیم می گردند.عفونت آنفلوانزا در گونه های مختلف پرندگان دریایی مهاجر وآبزی درسرتاسردنیا مشاهده شده است واین پرندگان به عنوان مخزن ومنبع ویروسهای آنفلوانزای طیورمحسوب می شوند.اگرچه ویروسهای  nHPAIازبیشترگونه های پرندگان اهلی جداشده اند ولی صنعت مرغداری وبوقلمون تا کنون بیشترین خسارات حاصله ازآنفلوانزارا متحمل شده است. ژنوم ویروس های آنفلوانزا حاوی RNAوهشت قطعه ای است. به همین دلیل بازارایی ژنتیکی در این ویروس ها زیاداتفاق می افتدوبه عنوان سدی بزرگ درراه کنترل وپیشگیری بیماری به حساب می اید .براساس پادگن های نوکلئوکپسید یاماتریکس ، ویروسهای آنفلوانزابه سه تیپ AوBوCطبقه بندی می شوند وتیپ A، عامل اکثرهمه گیری های آنفلوانزا درطیورودام ها و همچنین عامل مرگ میلیونها انسان درقرن حاضر بوده است. مهمترین پادگن های سطحی ویروس آنفلوانزا ، هما گلوتینین (HA) ونورامینیداز(NA) می باشند. براساس این پادگن ها ، تا کنون 15 تحت سروتیپ Hونه تحت سروتیپ Nگزارش شده است. کلیه تحت سروتیپ های ویروس های آنفلوانزا ازپرندگان اهلی جدا شده اند . ویروس های آنفلوانزا دردستگاه تنفس وگوارش پرندگان آلوده تکثیر پیدا می کنند وانتقال مستقیم ویروس ازپرنده ای به پرنده ی دیگر ازطریق آئروسل و ذرات معلق منتشره ازدستگاه تنفس و مدفوع وانتقال غیرمستقیم ازطریق آب یاغذای آلوده انجام می گیرد. روند شکسته شدن HAبه دومولکول HA1وHA2در بیماریزایی ویروس نقش مهمی دارد که به حضوریا عدم حضورپروتئازها دردستگاه گوارش و تنفس طیوربستگی دارد. تشخیص آزمایشگاهی عفونت آنفلوانزابراساس آزمایش های سرم شناسی ، ویروس شناسی ومولکولی می باشد. به دنبال جدا سازی ویروس های آنفلوانزا ، تیپ وسرو تیپ آن الزاماً مشخص می شود وپاتوتیپ آن باید توسط آزمایش های  InvitroوInvivoمورد ارزیابی قرار گیرد. جداسازی ویروس های HPAIیا ویروسهای متعلق به تحت سرو تیپ های H5و H7باید به اطلاع مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی دامپزشکی رسانده شود. به دلیل آنکه پرندگان دریایی مهاجروابزی به راحتی می توانند به طورهمزمان با ویروس هایی که ازنظر پادگن های HوN، متفاوت هستند ، آلوده شوند ، لذا آنفلوانزای طیوراحتمالاًهمیشه به عنوان یک بیماری غیرقابل پیش بینی باقی خواهد ماند. مهمترین اقدام دربرنامه ی پیشگیری و کنترل آنفلوانزا ممانعت ازتماس پرندگان دریایی و مهاجروآبزی با گله های ماکیان ، بوقلمون و مرقابی می باشد. بلا فاصله بعد از ورود ویروس های آنفلوانزا به یک منطقه ، انجام سیا ست های کشتار، قرنطینه و واکسیناسیون ، احتمال انتشارویروس ازیک منطقه به منطقه دیگررابه شدت کاهش می دهد.

درمجموع برای بررسی و شناسایی بیماری ، نیاز به فراورده های سرمی است. بنابراین موسسه ی واکسن و سرم سازی رازی اقدام به تهیه آنتی سرم اختصاصی پروتئین هما گلوتینین ویروس آنفلوانزای سویه ی N2 H9شایع درایران نمود تا به عنوان کنترل مثبت برای سرم های مجهول درآزمایش های تشخیصی به کار گرفته شود.

خلاصه فارسی

برای تشخیص سرولوژیکی عفونت های آنفلوانزای طیور, روش های آزمایشگاهی مختلفی ازجمله آزمایش ممانعت ازهماگلونیناسیون(HI) ، ممانعت ازنورامینیداز(NI) ، رسوب برروی ژل آگار(AGP) والیزا (ELISA) بکارمی رود که بااستفاده ازاین آزمایشات می توان تیپ وتحت تیپ ویروس آنفلوانزارامشخص کرد.

باتوجه به گسترش بیماری آنفلوانزادرسطح کشوروبروزاپیدمی های اخیربیماری درصنعت طیورایران ، ارائه ی راه حلی برای تشخیص سریع بیماری درمرغداری هاجهت اجرای برنامه های کنترلی واحتمالاًریشه کنی ضروری است. چنین برنامه هایی بااستفاده ازآنتی ژن هاوآنتی سرم های وارداتی انجام می شودکه این فراورده هاباصرف هزینه های هنگفتی تهیه می شوندوبا توجه به اینکه تحت تیپ ویروس آنفلوانزای شایع درایران H9N2می باشد ، موسسه ی تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی تصمیم به تهیه وارزیابی آنتی ژن وآنتی سرم اختصاصیH9جهت استفاده درآزمایش های مختلف کنترلی وتشخیصی نمود.

اهمیت اقتصادی بیماری

ضررهای اقتصادی ناشی از آنفلوانزای مرغی ، سویه ی ویروس گونه های پرندگان آلوده ، تعداد مزارع درگیر، روشهای کنترلی مورداستفاده وسرعت انجام برنامه هایی کنترلی وریشه کنی ، بستگی دارد. دراکثرکشورهای پیشرفته ، HPAIوMPدرصنعت طیورتجاری ، بیماری های بومی نمی باشند. شیوع بیماری وضررهای اقتصادی ناشی ازآن ، درهمه گیری های MPAIیا HPدرطیورتجاری وغالباً درماکیان وبوقلمون هاروی داده است. بعضی ازکشورهای پیشرفته ، همه گیری های بومی MPAIرادر طیورصنعتی خود دارند ودر بعضی از این کشورها ، MPAIبصورت بومی در سیستم های بازار محلی طیور (بازار طیورزنده) وسیستم پرورش طیوردرخانه که اقوام بومی نواحی  وابسته به مراکزشهری ،ایجاد می کنند ، دیده می شود. اصطلاح LPM  به جای اصطلاح پرندگان زنده استفاده می شود.

ضررهای ناشی ازوقوع همه گیری های HPAIدرطیور اهلی در مزارع تجاری تولیدی یا درطیورسیستم های LPMوسیع می باشد . ضررهای مستقیم شیوع HPAIشامل هزینه های حذف طیور، ضررهای واگیری ومرگ و میر،هزینه های قرنطینه و نظارت بهداشتی وپرداخت غرامت برای حذف پرنده های بازاری زنده می باشد .

همه گیری های MPAI، زیانهای اقتصادی عمده ای را برای تولیدکنندگان بوقلمون و مرغابی، مخصوصاً زمانی که با عوامل بیماری زای ویروسی یا باکتریایی ثانویه همراه باشند ، در پی دارد. درکل زیان های ناشی ازاین دسته در مقایسه باHPAI  کمتر می باشد ، زیرا گله های آلوده ، با یک برنامه کنترلی ، حذف می گردندوواگیری آنها کمترمی باشد وتجارت ملی و بین المللی معمولاًاسیبی نمی بیند.   

اهمیت بیماری از نظرسلامت عمومی

درحالت کلی ، ویروس های آنفلوانزا ، به هنگام انتقال ، با میزان خود وبا افراد همان گونه  وگاهی اوقات درانتقال بین گونه ای ، با گونه های که قرابت نزدیکی دارند ، سازگارمی شوند . در موارد نادری ، ویروسهای A  Iقابلیت انتقال پذیری به انسان را نشان داده اند.

ازنظرتجربی ، ویروس های AIمختلف ، نشان داده شده است که توانایی محدودی برای تکثیردردستگاه تنفسی فوقانی انسان هادارند ، اگرچه درمواردنادری ، انتقال ویروس های AIبه انسان به دوروش مجزاصورت گرفته است : 1) انتقال کل ژنوم ویروسAIو 2)انتقال قطعات ژنی ویروسAI.

مواردانفرادی انتقال تمام ژنوم ویروس هایAI به انسان ، اثبات شده اند. با این وجودچنین مواردی درمقایسه با ویروس های آنفلوانزای سازش یافته باانسان که هرساله ودرطی پاندمیک های بیماری ، روی می دهد ، بندرت می توانند صدهامیلیون نفررادرگیرسازند . مواردانتقال ویروس های آنفلوانزای خوکی به انسان ، درمقایسه باانتقال ویروس های AI، بیشترگزارش شده اند ، امااین امرزیادمعمول نمی باشد. این تفاوت اندک درانتقال پذیری ویروس آنفلوانزای مرغی وخوکی ، ممکن است ناشی ازتفاوت خصوصیات گیرنده های سلولی اپی تلیوم دستگاه تنفسی باشد. ویروس های AIبه صورت خاصی به –acetylneuraminic acid–galactose α N–2,3 متصل به گیرنده هایSialoligosaccharide  (اتصال3,2  α) ، باندمی شوند ، درحالی که ویروس های آنفلوانزای خوکی وانسانی بهglactose α N-acetylneuraminic acid-2,6

متصل به گیرنده های Sialoligosaccharide(اتصال 2,6 α)باندمی گردند ، اپی تیلیوم تنفسی پرندگان غالباً اتصال α2,3 رادارد ، درحالی که اپی تلیوم تنفسی انسان دارای اتصال α2,6 واپی تلیوم تنفسی خوک دارای مخلوطی ازاتصال α2,3 و α2,6 است. این امرممکن دلیل تعداد موارد بیشترانتقال آنفلوانزای خوکی به انسان درمقایسه با آنفلوانزای مرغی به انسان ، باشد.

پنج موردازعفونت انسانی ، در اثر انتقال ویروسهایAIگزارش شده است. در1959یک مرد 46ساله ، هپاتیت عفونی پیشرفته ای را به دنبال مراجعت ازسفردوما هه دریایی از طریق آسیا ، آفریقا واروپا نشان داد.یک ویروس HPAI(H7N7) ازخون وی جداشد. بهبودیش کامل شد ، اما هیچ نوع انتی بادی خنثی کننده علیه ویروس های AIدر خون وی ، رد یابی نشد طی سالهای 1978تا1979 ، یک ویروس  (H7N7)MPAIباعث واگیری یک بیماری تنفسی و مرگ درچلچله های دریایی درشمال غربی ایالات متحده شد. کونژکتویت خود محدودی در کاراگرافی که با چلچله ها کارمی کردند به هنگام شیوع بیماری ، گزارش شد.

ساختمان و عملکرد هما گلو تینین

پروتئین HIویروس انفلوانزا ، موجب اتصال ویروس به سلول های حساس می شود. HAمهم ترین پروتئینی است که آنتی بادی های خنثی کننده برضد آن ساخته می شوند. تغییرات این پروتئین ، موجب پیدایش سویه های جدید ویروس و اپیدمی های بعدی آنفلوازا می گردد. نام هما گلو تینین ازتوانایی این پروتئین درآگلوتینه کردن گلبولهای قرمزدر شرایط خاص گرفته شده است. می توان چینش اسید های امینه ی HAرااز چینش ژن ان ، مشخص کرد وبا کمک کریستالوگرافی اشعه ی Xساختمان سه بعدی پروتئین را تعیین نمود و بدین ترتیب رابطه بین عملکرد HA  وساختمان آن را مشخص کرد. پروتئین HA   حاوی566 اسید آمینه است (شکل4-2). یک سیگنمال کوتاه در آمینو ترمینال ، باعث راهیابی این پلی پپتید به شبکه آندوپلاسمیک می شود وسپس سرانجام سیگنال حذف می گردد. ازبرش پروتئین HA، دو زیر واحد HA1و HA2حاصل می شود که به کمک پیوند دی سولفیدی ارتباطشان را با یکدیگر به طور محکمی حفظ می کنند. زنجیره ی هیدرو فوبی که در نزدیکی کربوکسی ترمینال HA2قرار دارد ، باعث اتصال مولکول HA  به غشاء سلول می شود و دنبا له ی هیدروفیل کوتاه را درسیتوپلاسم قرارمی دهد. ذرات اولیگوساکاریدی درچندین نقطه به مولکول HA  اضافه می شوند.

مولکول HAپس از تابیده شدن برروی خود ، ساختمان پیچیده ای راتشکیل می دهد. دایمرهای HA1و HA2ساقه ی درازی را تشکیل می دهند که پایه ی آن برروی غشا ی سلول و گلبول بزرگی نیز درراس آن قرار می گیرد ، پنج مکان آنتی ژنی واقع برروی مولکول HAدچار جهش های گسترده ای می شوند. این مکان ها درساختمان سطحی ویروس قرار گرفته اند ودرپایداری مولکول HAنقشی ندارند ، اما درخنثی سازی ویروس توسط میزبان دخالت می کنند . مکان های دیگر مولکول HAدر تمامی سویه ها بدون تغییرباقی می مانند . احتمالاً وجود این مکان ها برای حفظ ساختمان و عملکرد ویروس ضروری است .

برجستگی HAواقع برروی ذره ی ویروس ، تریمری است که ازدو مولکول HA2ودر بین انها یک مولکول HA1تشکیل شده است (شکل4-2) . تریمر بودن HAدر مقایسه با حالت منومری ان ، موجب پایداری بیشتر این مولکول می شود. گیرنده مولکول  HAکه به سطح سلول اتصال می یابد ، بصورت پوشش دار ، در راس هر یک از گلبولهای بزرگ قرارمی گیردوآنتی بادی ها به آن دسترسی ندارند.

پروتئازهای سلولی ،مولکول HA  را به قطعات HA1و HA2برش می دهند. این برش برای عفونت زایی ذره ویروسی ، ضروری است. از انجایی که آنزیم های پروتئاز دردستگاه تنفسی به میزان بیشتری وجود دارند ، ویروس های آنفلوانزا به طور طبیعی در این مناطق ایجاد بیماری می کنند. ویروس هایی که ازآنزیم های منتشری نظیر پلاسمی برای بریدن مولکول  HAاستفاده می کنند ، توانایی آلوده کردن سلول های بیشتری رادارند.آمینو ترمینال HA2ازبریده شدن مولکول HAتولید می شود وحضورآن برای تلفیق پوشش ویروس و غشاء سلول میزبان که یک مرحله ی اساسی درعفونت زایی ویروس است ، ضروری می باشد. pHاسیدی باعث تغییراتی در ساختمان ذره ویروسی می شود و بدین ترتیب موجب تلفیق ویریون با سلول میزبان می گردد. (میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، ترجمه سعید صالحی و همکاران ، 1381 )

اثرهما گلوتینین در بیماری زایی

ژن HA، عامل تعیین کننده ی عمده بیماری زایی شدید در ماکیان است. اما همکاری مناسب تمام هشت قطعه ی ژنی برای ایجاد حداکثر پتانسیل بیماری زایی ، ضروری و مورد نیاز است. به صورت خلاصه شکسته شدن HAبه پروتئین های HA1و HA2برای عفونت زایی ویروس وایجاد سیکل های تکثیر ضروری است . در مورد ویرس های MPAI، پروتئاز های شبیه تریپسین که درجاهای آنا تومیکی محدودی مانند لومن تنفسی و اپی تلیوم روده ا ی یا در ترشحات لومن نتفسی یافت می شوند ، برای شکسته شدنHA  ودزنهایت ایجاد

 ویروس عفونس ، ضروری اند. محل شکستگی پروتئولیتیک HAویروس های MPAIدارای یک اسید آمینه ی بازی منفرد(آرژینین)درانتهای کربوکسی HA1و یک محل گلیکولیزاسیون در اسیدآمینه ی شماره ی13 می باشدکه محل شکستگی پروتئولیتیکی را محافظت می کند. در مقابل ویروس هایHPAI  ،HAایدارند که بوسیله ی پروتئازهای Furinموجود دراکثر سلول های اعضاءاحشایی،سیستم عصبی وسیستم قلبی عروقی ، شکسته می شود.

آنزیم های شبه تریپسین نیزHAویروس های HPAIرا خواهند شکست. این ویروس ها دارای ساختار محل شکستگی پرئتئولیتیکی HAای باجانشین شونده ها یا ضمائمی ازچندین اسید آمینه ی بازی در انتهای کربوکسیHA1   وعدم امکان محافظت محل گلیکولیزاسیون دز اسیدآمینه ی شماره ی 13 می باشند. برای مثال ویروس H7N12000-1999 ایتالیا ، زائدهای متشکل ازپنج اسید آمینه (دو اسید آمینه ی بازی) درمحل شکافت پروتئولیتیکی داشت.H5N21995 مکزیکو دارای هر دوی جانشین شونده ها و زوائدی ازاسیدهای آمینه بازی در محل شکافت پروتئولیکی است وH5N21984-1983 ایالات متحده ، واجدجانشین شونده هایی از13 اسید آمینه ی بازی درمحل شکافت وفاقدمحل گلیکولیزاسیون دراسید آمینه شماره ی13 می باشد. ذرتست های آزمایشگاهی ، پیش بینی پتانسیل بیماریزایی (یعنی احتمال اینکه یک ویروس MP  خاص تبدیل بهHPخواهد شد) براساس تغییرات ساختاری درمحل شکستگی پروتئولیتیکی هماگلوتینین وحساسیت آن به شکسته شدن بوسیله ی آنزیم های مختلف دربافت های گوناگون می باشد. برای مثال توانایی ایجاد پلا کهای بزرگ درمحیط کشت بافتی مانند محیط کشت فیبرو بلاست جنین جوجه بدون اضافه کردن تریپسین با شکسته شدن فورینی HAوhpدرآزمایشاتinvivo درجوجه ها همبستگی دارد. اما ویروس های MPAIنیازمند اضافه کردن تریپسین خارجی برای شکسته شدن HAوایجاد پلاکهای بزرگ هستند. تشخیص HA ی شکسته شده درمحیط های کشت سلولی –بافتی بدون تریپسین بوسیله ی radioimmuno precitationبا HPبدون ویروس همبستگی دارد. تمام ویروس های HPAIوMPدرتخم مرغ های جنین دار، تولیدHAشکسته شده را می کنند. شناسایی اسید های آمینه ی بازی درمحل شکستگی پروتئولیتیکی HAباHPبا پتانسیزل تبدیل ویروس به HPهمبستگی دارد. علاوه بر این ، توانایی شکسته شدن HA، با اتصال گیرنده ای بین محل اتصال به گیرنده ی HAو گیرنده ی درسلول های میزبان ،اهمیت دارد. دانسته ها درمورد این پدیده کم می باشد. اما تحت تاثیرهردوی خصوصیات میزبان(آداپتاسیون میزبانی) وتروپیسم سلولی یا بافتی در بدن میزبان می باشد.این امرممکن است تکثیر ویروس رامحدود به سلولها ،بافت ها واعضا خاص نماید. نشان داده شده است که تغییرات درمحل اتصال به کیرنده ی HA، دامنه ی میزبانی یک ویروس آنفلوانزا را تغییرمی دهد.

مکانیسم های پاتو بیولوژی سلولی: براساس شواهد بیوشیمیایی ومورفولوژیکی ، ویروس های AIبا دو مکانیسم اثرپاتولوژیکی خود را بر روی سلول هایمرغی ، اعمال می کنند: نکروزو آپوتپوز.نکروز در انواع سلولها از جمله سلول های توبول کلیوی ، اپی تلیوم آسینی پانکراس ، میوسیت های قلبی سلول های قشری آدرنال(فوق کلیه)و سلول های اپی تلیال ریوی،تشخیص داده شده است.

نکروزمرتبط با تکثیرشدید ویروس و اجتماع نوکلئو پروتئین ویروسی AIدر هسته وسیتوپلاسم سلول است. مرگ سلول آپوپتوتیک درسیستم های کشت سلولی مختلف اثبات شده است. و چندین سیتوکائین شامل trasforming growth factor-betaوinterferon-betaدراین مورد دخالت دارند. در بدن موجود زنده ،مرگ سلولی آپوپتوتیک ،اغلب در لنفوسیت ها مخصوصاً به هنگام عدم وجود تکثیر ویروسی AIمستقیم،تشخیص داده می شود. با این وجود آپوپتوزدرنورون ها ، اپی تلیوم تنفسی وسلو لهای آلوئولهای ریوی موش آلوده شده با ویروس های آنفلوانزای آداپته شده با موش که تکثیر ویروس آنفلوانزا را داشت ، اثبات گردیده است. درجنین های جوجه ، آپتوپتوزونکروزممکن است تظاهرات بیو شیمیایی مشابهی داشته باشند. واین امر نشان می دهد که تمایز این دو ازهم همیشه آسان نمی باشد و یا بدرستی صورت نمی گیرد.


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 107

دانلود مقاله کژ رفتاری های نوجوانان

دانلود مقاله کژ رفتاری های نوجوانان

دانلود مقاله کژ رفتاری های نوجوانان

دانلود مقاله کژ رفتاری های نوجوانان

دانلود مقاله عوامل موثر بر کژ رفتاری های نوجوانان

 

 

 

مقدمه 2

بیان مسئله 4

چهار چوب نظری 5

نظریه بی هنجاری مرتن 5

نظریه بی هنجاری دوکیم 9

نظریه شکل ظاهری 11

نظریه ساختار زیستی 12

نظریه روانشناختی 13

نظریه وضعیت اقتصادی 14

نظریه کنترل اجتماعی 15

نظریه انتقال فرهنگی 16

نظریه التقاتی 17

سوالات تحقیق 19

اهداف واهمیت پژوهش 20

روش جمع آوری اطلاعات 22

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 23

مقدمه 26

تاریخچه توچه به بزهکاری نوجوانان درجهان 29

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار درایران   33

عوامل محیطی جرم 34

شهر نشینی وجرم 34

حاشیه نشینی وجرم 36

مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر ها 38

فقر وبیکاری 39

جمعیت وجرم 41

نقش خانواده در ساخت اجتماعی 42

بزهکاران جوان –بزهکاران نوجوانان واطفال 47

تقسیم بندی بزهکاران 50

تشریح مشکل 52

جمله سوالی مشکل 52

تشریح عوامل سازنده مشکل 54

انگیزه ها  و عوامل درونی 54

انگیزه ها وعوامل برونی 57

مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی 58

مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی 68

مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی 72

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال ونوجوانان 73

استراتژی پیشگیری از بزهکاری 81

جمع بندی ونتیجه گیری 87

پیشنهادات پژوهش 88

نتایج حاصل ازپژوهش 91

فهرست منابع 92

 

 

 مقدمه

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار » می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد

با توجه به وضع موجود نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که اقدامات لازم در زمینه مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان چیست ؟

عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و در نتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورندشماری نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم و ایمان موجبات رشد انسان را فراهم می آوردو آفاتی نظیر خودپرستی ، حب دنیا ، مجادله با حق راسبب می شود که در نتیجه انسان از رشد و کمال بازمانده و به سوی تبهکاری سوق داده می شود

از طرفی می توان گفت که قرن حاضر ، قرن اضطراب و سرعت است و اطفال و نوجوانان عجله دارند تا هرچه سریعتر خود را به مقصد خیالی و مورد نظر برسانند، هر چند که در این راه قواعد و مقررات و قوانین درهم شکسته شوند بنابراین بزهکاری به عنوان یک پدیده شوم به گونه های مختلف در همه جوامع بشری در طول اعصار و قرون وجود داشته و هر زمانی به شکلهای متفاوت ولی با ریشه های مشترک انجام می گیرد

فرد بزهکار بیماری است که در اجتماع رشد کرده و بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد ، در نتیجه باید او را شناخت ، علل و عوامل بیماریش را پیدا کرد و درمانش نمود تا امنیت اجتماعی از دست رفته به جامعه برگردد و جامعه بتواند فعال و پویا و با نشاط باقی بماند

بیان مسئله 

افرادی که دریک جامعه معین زندگی می کند به عنوان سرمایه ومنافع انسانی آن جامعه محسوب می گردند پیشرفت می گردند پیشرفت یک جامعه علاوه برمنابع مناسب مالی به طور تنگاتنگی بستگی به کیفیت منابع موجود انسانی دارد واطفال ونوجوانان به عنوان اصلی ترین ومهمترین بخش این منابع ، نقش بسزایی رادراین زمینه ایفا می نمایند

همانگونه که توجه به مسائل تغذیه وبهداشتی در دوران کودکی مابه معنای تربیت منابع سالم انسانی ( ازنظرجسمی ) می باشد عنایت به مسائل روانی اطفال پذیر متضمن رفتارهای سازگار وبهنجار آنان است وهرگاه این توجه به مسائل اقتصادی سیاسی ، فرهنگی واجتماعی نیز معطوف گردد مثبت این ادعا خواهد بود که نوعی پیشرفت نسبی وهمه جانبه در جامعه صورت پذیرفته است ودر غیر اینصورت آن جامعه شاهد پیامدهای زیانباری خواهد بود که به منابع انسانی خود بها ندهد ، به همان اندازه خسارات ناشی ازاین غفلت خواهد بود ازمهمترین عواقب سوئی که در کمیت چنین جامعه ای می باشد ، پیدایش پدیده بزهکاری ، ناسازگاری و کثر مداری نوجوان است

بزهکار ی یک پدیده زیستی اجتماعی –روانی است که متاسفانه اکنون درجامعه آماربالایی رابه خود اختصاص داده است وابعاد گسترده ای را شامل می شود که می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد که ریشه یابی درمورد آن جای تامل واندیشه دارد و دلایل گوناگونی رابرای آن می توانیم بیان کنیم ، بنابراین علل وعوامل این پدیده را با تکیه برکسیختگیهای خانوادگی بررسی می کنیم

 نظریه بی هنجاری رابرت مرتن

آیا اهداف فرهنگی و وسایل اجتماعی نهادی در جامعه سازگار هستند یا ناسازگار و اگر ناسازگار هستند علت آن ناسازگاری چیست؟

مرتون که از ساخت گرایان است معتقد است که درحیات اجتماعی دوعنصر ساختاری نقش تعیین کننده دارند یکی از این عناصر فرهنگ است و عنصر دیگر اجتماعساختار فرهنگی عبارتست از مجموعه ای سازمان یافته از ارزشها و هنجاری که هدایت کننده رفتار در بین اعضای یک جامعه یا گروه مشترک استساختار اجتماعی عبارتست از مجموعه ای سازمان یافته از روابط اجتماعی که اعضای جامعه در اشکال مختلف در آن درگیر و شریک هستند عنصر اصلی این تعریف روابط اجتماعی است

نقش و کارکرد اساسی عنصر فرهنگ تعیین و معرفی اهداف و ارزشها در زندگی اجتماعی است

عنصر اجتماع نیز تعیین کننده وسایل نهادی شده نیل به اهداف است ، یعنی بایدها و نبایدها را تعیین می کند مرتون معتقد است که اگر در جامعه ای کارکرد این دو عنصر اساسی هماهنگ با هم باشد در آن جامعه نظم وجود دارد و الگوی تطابق مردم در زندگی الگویی هم نوایانه خواهد بود به عبارت دیگر در چنین جامعه ای افراد دنبال اهدافی می روند که در درجه اول فرهنگ تعیین کرده است و راه تحقق آن اهداف با وسایل دنبال می شود که در جامعه مشروعیت دارد حال اگر این هماهنگی نباشد یعنی بین فرهنگ و اجتماع از لحاظ کارکردی ناهماهنگی و گسست پیش بیاید آنگاه شاهد ناهمنوایی در میان مردم و رواج انحراف خواهیم بود

مرتون می گوید الگوی انحرافات و ناهمنوایی و ناسازگاری در جامعه تابع کم و کیف رابطه بین فرهنگ و اجتماع است مرتون مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف می کند : اختلاف اساسی میان معیارهای اجتماعی و واقعیت اجتماعی ، به عبارت دیگر اختلاف کلی میان آنچه هست و آنچه مردم طبق هنجارها و ارزشهایشان می پندارند که باید باشد ناسازگاری اهداف و وسایل از طریق ایجاد آنومی(بی هنجاری) منجر به بروز اختلال در نظم اجتماعی می شودبه عبارت دقیق تر این ناسازگاری منجر به بروز کجرویهای اجتماعی می شود و این کجرویها طی یک مجموعه فرآیندهای اجتماعی به آنومی(بی هنجاری) تبدیل می شود بدین ترتیب که اگر رفتار انحرافی یعنی عدول از هنجاریها با توجه به عدم کنترل اجتماعی منجر به دستیابی موفقیت آمیز به اهداف گردد این موفقیت می تواند موجب ترغیب دیگران به انجام رفتار انحرافی شود با این روند مشروعیت هنجارهای نهادی شده از بین می رود و رفتار انحرافی در سطح وسیعی شیوع می یابد

رابطه میان اهداف و وسایل

رابطه میان اهداف و وسایل طبق الگوی مرتون چهار نوع می باشد:

1- همنوایی      2- مناسک گرایی               3- واپس گرایی         4- شورش(طغیان)

1- همنوایی یعنی پذیرش جمعی اهداف و وسایل دستیابی به اهداف که هر دو بنا کننده هماهنگی متعالی بین دو جنبه ساختار زندگی است

2- مناسک گرایی یعنی پذیرش وسایل و طرد اهداف مناسک گرایی پاسخی انطباقی است فرد علی رغم ترک و فراموشی اهداف مهم فرهنگی ، همچنان هنجارهای نهادی را رعایت می کند

3- واپس گرایی پاسخی است که در آن فرد هم اهداف و هم وسایل را طرد می کند بدین ترتیب وی نه آرزویی دارد و نه در فعالیتهای عادی روزمره درگیر می شود

4- شورش وطغیان افراد به مانند افراد پیشین نه اهداف را قبول دارند و نه وسایل را اما سعی در جایگزین آنها دارند در این وضعیت اهداف و وسایل ترد افراد تغییر می یابد و ممکن است نوع جدیدی از یکپارچگی بین اهداف جدید و وسایل جدید ایجاد شود

مرتون در خلال بحث درباره اهداف و وسایل نهادی شده مفهوم یکپارچگی را یادآور

می شود

نظام اجتماعی به واسطه تأکید بیش از حد بر اهداف اجتماعی و متقابلاً عدم تأکید بر وسایل نیل به آن اهداف از یک نوع سوء یکپارچگی رنج می برد در این نظام اغلب مردم دریافته اند که امکان دسترسی به موقعیت را ندارند یا حداقل در محدوده مقررات اجتماعی موجود چنین امکانی وجود ندارد با درک چنین مطلبی مردم برای حصول به موقعیت به شیوه های انحرافی روی می آورند حاصل این وضع زوال بیشتر مقررات اجتماعی است به طور خلاصه آنومی هنگامی پدید می آید که شکافی بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و ظرفیتهای ساختار اجتماعی برای نیل به موقعیت وجود داشته باشد یعنی اولی از ایجاد رفتار و نگرش و دومی از تحقق آن جلوگیری نماید در نتیجه کیفرهای نهادی شده به عنوان وسیله نظم اجتماعی ضمانت خود را از دست می دهند و نبوغ و استعدادهای افراد به تباهی کشیده می شود

نظریه بی هنجاری دورکیم

هرگاه نظارتی که جامعه بر رفتارها و هنجارها دارد ضعیف یا حذف شود ، حالت بی هنجاری یا نابسامانی در جامعه به وجود می آید بی هنجاری از تضعیف وجدان اخلاقی ناشی می شود و عموماً با بحرانهای بزرگ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی همراه است به نظر دورکیم نظم اخلاقی نیروی بیرونی است که برخواهشها و امیال درونی انسان مهار می زند این نظم اخلاقی یا وجدان اخلاقی  به صورت وجدان جمعی در می آید و امیال سیری ناپذیر انسان را کنترل می کند وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفتاقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می ریزد ، امیال سیری ناپذیر از قید هنجارها آزاد می شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهشها ،ماهیتاً محدود است فرد نمی داند که نمی تواند به هر خواهشی دست یابد رقابت برای رسیدن به هدفهای دست نیافتنی افزایش می یابد لذت در رقابت است و هدف دست نیافتنی است کوششها افزایش می یابد و نتیجه کمتر حاصل می شود درا ین وضعیت شوق زندگی از میان می رود و در نتیجه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می گردد

آنومی یا بی هنجاری صرفاً به دوران بحران ورونق اقتصادی محدود نمی ماند ، به نظر دورکیم مسأله بی هنجاری در جامعه مدرن به صورت مزمن در آمده است و این وضع بسیار اسفبار است به نظر او ورود جوامع به دنیای صنعت در قرن بیستم ، روابط انسانهارا از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می کند به طوریکه اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مردن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل می روند و با افزایش تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می شود ، ارتباطات از صورت برخورد آشنا به صورت برخورد با بیگانه در می آید از همه مهمتر اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می گردید ، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیتهای مذهبی ، حالت بی هنجاری تسریع می شود ، به طوریکه سودجوییهای آدمها از فشار هنجارها رها شده و کسب سود فراتر از هر قاعده ای قرار می گیرد در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف مورد احترام جامعه نائل شود با واقعیت تلخ شکست رو به رو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می توانست  احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی ، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند

از نظر دورکیم اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کرد ، وی منافع فردی خودرا بر منافع جمعی تفوق می دهد و جامعه با آسیبهای اجتماعی رو به رو شده و این آسیبها و انحرافات با گرایشهای خودگرایانه نمود خواهد یافت


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 93

دانلودمقاله ابزارهای مالی جهت رشد اقتصادی

دانلودمقاله ابزارهای مالی جهت رشد اقتصادی

دانلودمقاله ابزارهای مالی جهت رشد اقتصادی

دانلودمقاله ابزارهای مالی جهت رشد اقتصادی

دانلود مقاله بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تامین سرمایه و رشد اقتصادی

 

 

دانلود مقاله مدیریت انگیزش

دانلود مقاله مدیریت انگیزش

دانلود مقاله مدیریت انگیزش

دانلود مقاله مدیریت انگیزش

دانلود مقاله مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

 

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلودمقاله هنر فلزکاری

دانلود مقاله نگاهی اجمالی به سیر هنر فلزکاری

از دوران کهن تا معاصر

 

 

 بررسی پیشینه هنر فلزکاری در ایران 3
مقدمه 3
فلزکاری دوران کهن 3
فلزکاری لرستان 6
فلز کاری در دوران هخامنشیان 8
فلزکاری در دوره سلوکیان 14
فلزکاری در دوره اشکانیان 15
فلزکاری دوره ساسانی 16
فلزکاری پس از ظهور اسلام 25
هنر فلزکاری در دوران سامانیان،  دیالمه و آل بویه 26
هنر فلزکاری در عصر سلجوقی 26
هنر فلزکاری دوره مغول 30
فلزکاری در دوره تیموری 31
هنر فلزکاری در دوره صفویه 33

برخی از عوامل تأثیر گذار بر هنر فلزکاری در گذشته 40
از انقلاب صنعتی تا تحولات معاصر 43

 

 

فلزکاری دوران کهن
استفاده از فلز در خاورمیانه و خاور نزدیک به چندهزارسال می رسد.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
هنوزماهیت و نژاد ساکنان پیشین فلات قاره ایران در پردۀ ابهام است ولی ازاکتشافات ومطالعات اخیر چنین برمی آید که این اقوام غارنشین بوده اند و تمدنی خام وابتدایی را داشته اند که مهاجران آریایی به تکامل وتوسعه آن پرداخته اند.

الف) مس
بر اساس مدارک موجود مس اولین فلزی بود که در فلزکاری مورد استفاده قرارگرفت.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
در دورۀ مس ساکنان بومی مس را بدون آنکه ذوب کنند چکش کاری می کردند و برای ساختن آلات مانند: درفش و سنجاق مورد استفاده قرار می دادند.  اما از3000سال ق.  م از مس ذوب شده در ساختن اشیاء بهره بردند و در وسایلی مانند: تیر،  خنجر،  کج بیل و ظروف استفاده کردند.  (احسانی؛ 1382؛ 3)
کهن ترین اشیاء بدست آمده از مس اشیایی هستند که با روش چکش کاری ساخته شده اند،  قدیمی ترین نمونه شئ مسی در ایران بین هزاره هفتم تا ششم ق. م از تپه علی کش (دوره علی کش) تپه سیلک(دوره اول) و زاغه(دوره چشمه علی) بدست آمده است.  (لک پور؛ 1375؛ 7)
ب) مفرغ
پس از کشف ذوب مس و فلزات،  فلزکاران توانستند با افزودن قلع به مس آلیاژ سختی بدست آورند و به دنبال آن عصر مفرغ آغاز شد.  (لک پور؛ 1375؛ 8)
 برای اولین بار سومری ها در بین النهرین در حدود 3500 ق. م مفرغ را شناختند و مورد استفاده قرار دادند.  به دلیل نرم بودن مس این فلز نتوانست در ساخت بعضی از اشیاء فلزی مناسب افتد،  در نتیجه بشر آن دوران به فکر ترکیب دو فلز مس و قلع که خود به تنهایی نرم ولی از ترکیب آن دو مفرغ که فلزی سخت است افتد.  (احسانی؛ 1382؛ 52)
ج) آهن
پس از گذشت دوره های سنگ،  مس،  مفرغ در هزاره دوم ق. م عصر آهن شروع شد.  در آغاز با پالایش آن در کوره های کوچک دستی،  این فلز نایاب و گران بها را برای ساخت زیور آلات درردیف طلا و نقره مورد استفاده قرار می دادند.  ولی پس از شناخت خواص فیزیکی آن در قبال نرمش مس و شکنندگی مفرغ انسان پیش از تاریخ به مزایای مقاومت آهن و فواید بکار گرفتن آن در کشاورزی،  معماری و ساخت ابزار جنگی و سایر لوازم زندگی پی برد.  (احسانی؛ 1382؛ 54)
هر چند هیتیان در غرب ایران از 1500سال ق. م آهن را می شناختند ولی این فلز نایاب تا قرن هفتم ق. م عملا ً مورد استفاده نبود.  (احسانی؛ 1382؛ ص29)
استفاده از آهن از هزارۀ اول میلادی،  وضع اقتصادی و اجتماعی این عصر را دگرگون کرد اصولا ًکشف آهن که فلزی مقاوم تر از مفرغ ومس بود،  طلیعه ای بود برای تحول فرهنگ و تمدن بشری و طلوع تمدنی 4000 ساله که تا زمان ما با تحولات گوناگون ادامه یافت.  (احسانی؛ 1382؛ 26)
 نباید تصور کرد که پس از این عصر، آهن کاملا ً به جای مس و مفرغ مورد استفاده قرار گرفت.
زیرا مس و مفرغ تا چند قرن بعد هنوز مورد استفاده معمولی طبقات مختلف بوده است.  بعدها استعمال همگانی آهن در جنگ،  کشاورزی و معماری شناخته شده و بعدها مورد نیاز مبرم قرار گرفت.  (احسانی؛ 1382؛ 29)
د) طلا و نقره
طلا فلزی است که مانند مس و نقره بصورت خالص هم در طبیعت یافت می شود،  ولی هنوز مشخص نیست که بشر اولیه اول طلا را شناخت یا مس را.  (احسانی؛ 1382؛ 52)
بشر از 4000 سال ق. م پس از کشف طلا با کاربرد نقره آشنا بوده است.  نقره مانند طلا و مس در طبیعت بصورت خالص موجود است.  ولی بیشترین مقداراز آن از سنگ معدن سرب استخراج می شد، در اعصار پیش از تاریخ از طریق احیای سرب مذاب حل شده،  محلول نقره و طلا را از آن جدا می کردند.  آثار کشف شده در تپه های سیلک کاشان متعلق به هزاره چهارم ق. م یادآور این نکته است که مردم این ناحیه از ایران با کاربرد این فلز و پالایش و ساخت اشیاء سیمین آشنایی کافی داشته اند.  (احسانی؛ 1382؛ 53) (تصاویر 1-1-1 و 1-1-2)


1-2:  فلزکاری لرستان
ناحیه ای از ایران که به نام لرستان شناخته می شود،  بخشی ازدرّه های فرا دست سلسله جبال زاگرس است که از غرب به عراق،  از شرق به بروجرد و نهاوند و از جنوب به خوزستان (ایلام قدیم) و از شمال به کرمانشاه محدود می شود.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 2)
لرستان محل زندگی بازماندگان نژادهای گوناگون بوده است.  از میان این اقوام گوتی ها و لولوبی ها شناخته شده اند،  که کوه نشینان «شرقی» بوده اند که در هزاره سوم ق. م در این ناحیه سکونت گزیدند.
متون «آکاد»ی از حضور قوم «کاسیت» در آغاز هزاره دوم ق. م نام می برند.  این ها نیز اصلیتی شرقی داشته اند و اسب را به این سرزمین شناسانده اند.  اقوام گوناگون دیگری در پایان هزاره دوم ق. م در این منطقه سکنی گزیده اند.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 3)
درغرب ایران،  قبایل مهاجرهیتیت ها و میتانی ها و کاسی ها که از نژاد مردم قفقازبودند.  در هنرمفرغ ریزی که از2500سال ق. م که آهن هم بعدها در ردیف آن قرارگرفت،  مهارت زیادی داشتند. کاسی ها پس ازمهاجرت از سرزمین های شمال قفقاز،  در لرستان فعلی که دارای آب و هوایی گرم تر بوده در دره های سرسبز رشته کوه های زاگرس سکنی گزیدند.  (احسانی؛ 1382؛ 18)
هنر لرستان هنر سوارکاران و گله داران است،  که مردم درکوچ به سرمی بردند ازهمین رو تنها اشیاء کوچک حمل شدنی همچون اسلحه،  دهنه،  حلقه زین ویراق و ظروف را دربرمی گیرد که همه با ظرافت آراسته شده اند.  برنزهای لرستان به سال های 2500 و650 ق. م ساخته شده اند که مشخص ترین آنها به قرن 12 ق. م تعلق دارد.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 4)
در منطقه ای این چنین که مردم عرصه آمد و شد و تاخت و تاز اقوام و آداب و سنن گوناگون بوده است، دگرگونی های فرهنگی آهسته، اندیشه ها وباورهای دینی پایدار و هنر،  ناب و پاکیزه بوده اند.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 4)
باید دانست ویژگی هنر مفرغ لرستان،  درباورهای مذهبی مفرغ کاران این زمان بود که تحول و رونقی در این هنر عالی و ارزنده به وجود آورد،  به اعتقادات مردم این ناحیه متکی به قدرت آسمانی بودند و زندگی خود را صرف تهیه مقدمات مرگ و زندگی در جهان دیگر می کردند و به این باور بودند که وسایل زندگی انسان در این جهان در دنیای دیگر هم مورد نیاز او خواهد بود.
از خصوصیات جالب این هنر تزیینات بت های مفرغی است که برپایه این اعتقادات و با الهام از سحر خدایان اساطیری و نقش خلاقه آنها ممزوجی از تجسم اشکال جانوران و انسان بود که بصورت بتهای مختلف مورد پرستش قرار می گرفت یا برای مداوای روحی و جسمی بیماران بکار می رفت.  (احسانی؛ 1382؛ 19)
به استثناء چند اثر،  اغلب مفرغ ها از ترکیب خیالی سر جانوران با سایر بخش های اندام آنها ساخته شده اند.  شمار مهمی از این مفرغ ها را لوازم سوار کاری در بر می گیرد.  به سبب بسیاری این اشیاء و همچنین بسیاری اشیاء حمل شدنی دیگر به جای اشیاء بزرگ چنین می نماید که صنعت لرستان را جمعیتی کوچ نشین حمایت می کردند.  دهنه ها و تزیینات زین و یراق و نشانه ها بیشترین شکل هایی هستند که تا کنون شناخته شده اند.  یا از اندام انسانی که میان یک جفت حیوان جای داده شده است.  همچنین سنجاق هایی با نقش پرنده،  سر حیوان یا گیاه و انواع گوناگون آویز در میان این اشیاء وجود دارد.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 9)
عرضه بدن انسان به اشیاء معینی محدود می شود،  بتها،  با الویت بیشتر،  سنجاق ها با سر مدور،  کمربند،  لوحه،  تیردان و سپر.  نقش گل کوکب و انار در حاشیه های تزیینی اشیاء ساخته شده است از ورق فلز بکار رفته است.  نقش گل کوکب ویژه اوایل هزاره اول ق. م است.
از میان شکلهای حیوانی،  نقش بز کوهی و قوچ بیش از دیگر شکل ها به کار رفته است.  این نقشها روی دهنه،  نشانه،  فسان (سوهان چاقو) سر سنجاق،  انتهای دست بند و حلقه های زین و یراق دیده می شود.  اسب،  نقش نادری است که بیشتر روی دهنه بکار رفته است.  شیر و به ندرت پلنگ روی تبر،  نشانه ها،  سر سنجاق،  سر دست بند،  ورق فلز،  دسته فسان و گهگاه روی دهنه اسب دیده می شود.  نقش حیوانات خیالی از جمله ابوالهول،  کمتر به کار رفته است و اغلب تنها روی دهنه.  (صادق بهنام؛ 1350؛ 10-9)
اشیاء مفرغی یافت شده در گورستان های این نواحی در هر زمان دارای خصوصیات مشخصی است که شاید حاکی از این باشد که برای اقوام مختلف صاحب عقاید مذهبی و اجتماعی گوناگون ساخته شده بودند.  (احسانی؛ 1382؛ 22)
هنرمندان مفرغ کار این ناحیه برای مردمی که در زمان های مختلف در این ناحیه حکومت می کرده اند،  مطابق میل واعتقاد مذهبی و اجتماعی آنها کار کرده اند.  (احسانی؛ 1382؛ 21)(تصاویر 1-2-1؛ 1-2-2؛ 1-2-3)


1-3:  فلز کاری در دوران هخامنشیان:
امپراتوری هخامنشیان توسط سلسله پادشاهان هخامنشی ایران که سرزمین اصلی شان ایالات پارس،  واقع در جنوب غربی ایران است،  بنیان گذاری گردید.  وسعت امپراتوری هخامنشی از جنوب غربی اروپا و مصر تا آسیای مرکزی گسترش یافته بود.
اشیائی که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند به دو روش قالب گیری و چکش کاری ساخته شده اند.  (لک پور؛ 1375؛ 9)
جهت سهولت هر چه بیشتر در امر پژوهش،  هر کدام از این دسته آثار را،  بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) جام های هخامنشی
جام های زرین و سیمین هخامنشی به چهار گروه تقسیم می گردد:
1- جام هایی به شکل سر جانوران،  معروف به جام های شاخ دار
2- جام هایی مزین به دسته ای از تنه کشیده جانوران
3- جام های ساده بدون دسته
4- جام های لب تخت. 
جام هایی به شکل سر جانوران،  معروف به جام های شاخ دار:
قدمت این نوع جام ها بین 1000 تا 800 ق. م است و به شکل شاخ های تو خالی گوزن ساخته می شدند.  این سبک یادگاری از دوران بربریت است و آریایی ها به سرزمین ایران آوردند.  آنها براین باور بودند که با نوشیدن از ظروفی به شکل جانوران نیرومند،  نیروی جانور به انسان منتقل می شود.
انتهای این ظروف که ساغر نام دارند،  به کله جانورانی مانند شیر،  ببر،  گوزن،  اسب،  گاو نر و قوچ ختم می شود.  (احسانی؛ 1382؛ 66)(تصویر 1-3-3)


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 72

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

 

دانلود مقاله طراحی مدار محافظ

دانلود مقاله طراحی مدار محافظ

دانلود مقاله طراحی مدار محافظ

دانلود مقاله طراحی مدار محافظ

دانلودمقاله طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

 

دانلود مقاله مفاهیم پایه برای بچه های پیش دبستانی

دانلود مقاله مفاهیم پایه برای بچه های پیش دبستانی

دانلود مقاله مفاهیم پایه برای بچه های پیش دبستانی

دانلود مقاله مفاهیم پایه برای بچه های پیش دبستانی

دانلود مقاله مفاهیم بنیادی ریاضی برای بچه های قبل از

ورود به دبستان

دانلود مقاله کارآفرینی تولید پودر تخم مرغ

دانلود مقاله کارآفرینی تولید پودر تخم مرغ

دانلود مقاله کارآفرینی تولید پودر تخم مرغ

دانلود مقاله کارآفرینی تولید پودر تخم مرغ

 دانلود طرح کارآفرینی جهت تاسیس یک شرکت در زمینه

تولید پودر تخم مرغ

 

 
 
چکیده طرح 4
  مقدمه ، تاریخچه و شرح موضوع پروژه 5
1-1- موارد مصرف پودرهای تخم مرغ 9
2-1- انواع پودر تخم مرغ 11
مزیت‌های استفاده از پودر کامل تخم‌مرغ مخصوص فرآورده‌های آردی 14
3-1- نکاتی در مورد تخم مرغ 20
رنگ زرده به چه عواملی بستگی دارد؟ 28
5-1- مقایسه تخم خوراکی پرندگان که در ساخت پودر کاربرد دارند 33
6-1- درجه بندی تخم مرغهای مورد استفاده در پودر سازی 36
8-1- تاریخچه تولید پودر تخم مرغ 44
9-1- معرفی محصول 45
10-1- کالاهای قابل جایگزینی با پودر تخم مرغ 46
11-1- کشورهای عمده تولید کننده پودر تخم مرغ 46
12-1- قابلیت نگهداری 47
13-1- کشورها و یا سازنده های عمده ماشین الات 48
14-1- گزارش تعداد واحد و ظرفیت اسمی محصول در استان/شهرستان(در حال تولید) 49
15-1- گزارش تعداد واحد و ظرفیت اسمی محصول در  استان/شهرستان(طرح های در دست اجرا
 مروری بر خط تولید محصول 51
1-2- فریز ، یخچالی و خشک کردن (تولید پودر ) 54
2-2- روشهای خشک کردن و تهیه پودر تخم مرغ 55
3-2- مروری کلی بر روش تولید 58
4-2- افزودنی های مجاز و مواد اولیه کمکی فرایند تولید 63
 ارزیابی فنی (لیست تجهیزات و . . .) 65
1-3- لیست تجهیزات و ابزار آلات صنعتی مورد نیاز 66
2-3- لیست تجهیزات اداری مورد نیاز 67
3-3- نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه 68
4-3- وسایل حمل و نقل داخل و خارج از کارخانه 69
5-3- مواد اولیه مور نیاز 69
6-3- لیست تجهیزات دفتری و بهداشتی 70
 ارزیابی مالی (برآوردهای مالی) 71
1-4- برآورد هزینه تجهیزات و ابزار آلات صنعتی مورد نیاز 72
2-4- برآورد هزینه تجهیزات اداری مورد نیاز 73
3-4- برآورد هزینه نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه 74
4-4- برآورد هزینه های وسایل حمل و نقل داخل و خارج از کارخانه 75
5-4- برآورد هزینه مواد اولیه مور نیاز 76
6-4- لیست تجهیزات دفتری و بهداشتی 77
7-4- برآورد هزینه برق و سوخت مصرفی 77
8-4- برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری 78
9-4- برآورد سرمایه ثابت 79
1-9-4- هزینه های سرمایه ای 79
2-9-4- هزینه های قبل از بهره برداری 79
10-4- برآورد سرمایه در گردش 80
11-4- نحوه سرمایه گذاری 80
12-4- برآورد هزینه استهلاک 81
13-4- برآورد هزینه های تولید سالیانه 82
14-4- قیمت تمام شده محصول 83
15-4- محاسبه فروش کل 83
16-4- محاسبه نقطه سربه سر 84
17-4- محاسبه دوره بازگشت سرمایه 85
18-4- سود و زیان ویژه 85
فصل پنجم : استانداردهای پودر تخم مرغ 86
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 88
پیشگفتار 91
ویژگیهای پودر تخم مرغ 93
جدول شماره 2 ـ حد مجاز آلودگیهای میکروبی پودر تخم مرغ 95
6 ـ بسته بندی و نشانه گذاری 112
راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص) 114
اساسنامه 127
فرمها و تقاضانامه های ثبت شرکت و . . . 147
 
 
 

 
 
 
  مقدمه

مدتی است که در برخی موارد به خصوص در صنایع بزرگی مثل دامپروری ، بیسکویت سازی و ... تخم مرغ جای خود را به پودر تخم مرغ داده است . پودر تخم مرغ توسط کارخانه های زیادی در ایران و سراسر جهان به بازار عرضه می گردد. از محاسن پودر تخم مرغ می توان موارد زیر را بر شمرد:
1. نگهداری پودر تخم مرغ به مدت طولانی تر از نگهداری تخم مرغ تازه 
2. استفاده آسان تر در صنایع مختلف
3. حجم کم آن نسبت به تخم مرغ تازه
4. وجود سفیده و زرده هریک جداگانه و همین طوربه صورت ترکیبی
5. جلوگیری از آلودگی های ثانویه
6. کنترل آسان تر در صنایع مورد استفاده و ... 
تخم مرغ ها از سرد خانه بیرون آورده شده وزن می شود. تخم مرغ ها ی کثیف قبل از شکسته شدن به ماشین شستشو فرستاده می شود. تخم مرغ های فاسد جدا سازی شده حذف می گردد. شکستن تخم مرغ ها می تواند به دو روش دستی یا ماشینی انجام گیرد. یک کارگر ماهر می تواند 500 تا 800 عدد تخم مرغ را در یک ساعت بشکند. در مواردی که تعداد تخم مرغ ها زیاد است از ماشین های تمام اتوماتیک استفاده می گردد. برای تولید پودر سفیده تخم مرغ جدا سازی دقیق سفیده از زرده اهمیت فراوانی دارد. حتی یک مقدار کم از زرده می تواند باعث شود که کیفیت نگهداری آلبومن در تخم مرغ پایین بیاید. ماشین های جدید قادرند این جدا سازی را با خطای کم انجام دهند که قابل قبول است. در تولید پودر تخم مرغ کامل و یا پودر زرده (به تنهایی) همه زردÙ‡ ها هموژنیزه می شوند. جهت جدا سازی پوسته داخلی و خارجی به صورت کامل عمل صاف کردن انجام می گیرد و سپس عمل پاستوریزاسیون در دمای 64 تا66 درجه سانتی گراد به مدت 2 تا 4 دقیقه صورت می پذیرد. این عمل جهت مقابله با باکتری های ایکولای و سالمونلا می باشد. پس از پاستوریزاسیون عمل خشک کردن با اسپری خشک کننده انجام می گیرد. میزان دمای هوای خشک 150 تا 200 درجه سانتی گراد است. 
پودر نهایی 2 تا 4 درصد رطوبت دارد و وزن حجمی آن 0/3 تا 0/35 گرم بر سانتی متر است. پس از سرد کردن پودرها در جعبه های مناسب بسته بندی می شود.
شرکت گل پودر تخم مرغ ایران  با بکارگیری پیشرفته‌ترین تکنولوژی تولید پودر تخم‌مرغ مطابق با استانداردهای جهانی انواع پودرهای تخم‌مرغ خالص و فرموله شده را جهت صنایع غذایی مختلف تولید خواهد نمود.
 
پودر تخم‌مرغ جانشینی مناسب و بهداشتی برای تخم‌مرغ در صنایع غذایی می‌باشد که براحتی در فرمولاسیون محصول جایگزین شده و مشکلات مصرف تخم‌مرغ مانند حمل و نقل ، دفع ضایعات ، نگهداری و ... را حذف می‌کند.
حجم کم قابلیت نگهداری بالا و سهولت جابجایی این امکان را فراهم می سازد که بجای نیاز به خرید روزانه تخم مرغ تازه با تناوبهای زمانی طولانی تر اقدام به خرید پودر تخم مرغ نمود.پودر تخم مرغ را می توان به سادگی و سریع در فرمولاسیون تولید محصولات بکار برد که این امر باعث سهولت و افزایش سرعت تولید می شود.
سهولت استفاده از پودر تخم مرغ باعث کاهش هزینه های حمل و نقل کارگری و تجهیزات مربوط به نگهداری شستشو شکستن جداسازی و غیره . . . می گردد.
خواص کاربردی زرده و سفیده تخم مرغ متفاوت بوده و تولید کنندگان در صورت استفاده از پودر تخم مرغ امکان انتخاب هر کدام از این دو ماده را به تنهائی داشته و با مشکل مصرف فراوردهای مکمل مواجه نخواهند بود.
میزان ترکیبات غذائی پودر تخم مرغ دارای یکنواختی و ثبات بیشتری نسبت به تخم مرغ تازه بوده که باعث سهولت در محاسبات فرمولاسیون محصولات می گردد.
پوسته تخم مرغ حاوی تعداد زیادی باکتریهای بیماریزا از جمله سالمونلا است که حتی محتویات تخم مرغ سالم نیز نسبت به آنها مصون نیست و استفاده از تخم مرغ تازه در صنایع غذائی با خطر انتقال آلودگی همراه می باشد . پودر های تخم مرغ در شرایط کاملا بهداشتی و با بکارگیری تکنولوژی مدرن روز ومطابق بااستانداردهای جهانی تهیه گردیده وعاری ازهرگونه آلودگی می باشد واستفاده ازآنها احتمال آلودگی محصول رابه حداقل می رساند.
کنترل کیفیت تخم مرغ خریداری شده ازلحاظ سلامت ودرصد ترکیبات نحوه شستشو شکستن و جداسازی تخم مرغ از وظایف مهم و مشکل مسئولین کنترل کیفی در واحدهای تولیدی به منظور حفظ سلامت و یکنواختی محصول است که جایگزین کردن پودر تخم مرغ می تواند باعث سهولت کار و آسودگی خیال مصرف کنندگان گردد.
دفع ضایعات حاصل از تخم مرغ ( پوسته تخم مرغهای شکسته تخم مرغهای فاسد ) و فروش کارتن و شانه بجای مانده به بهای ناچیز از یکدیگر مشکلات مصرف کنندگان تخم مرغ تازه است که با جایگزین شدن پودر مرتفع می گردد.

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی و و بررسی جنبه های مختلف آن

 

 

 

مفاهیم ومبانی

معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی به مفهوم عام

شیئیت

‌قدمت

پیام انسانی

مفهوم خاص میراث فرهنگی (میراث فرهنگی معنوی)

تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بین المللی

تعریف اموال فرهنگی در قرارداد حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ

مبانی حمایت از میراث فرهنگی

مبانی ارزشی

مبانی قانونی

علل ذاتی

تاریخچه حقوق میراث فرهنگی درایران

قبل از انقلاب

تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه

تشکیل وزارت فرهنگ وهنر

جلب همکاری سازمانهای ملی و دولتی

تربیت کارشناسان و متخصصان مورد لزوم

میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

استقرار ضوابط میراث فرهنگی پس از انقلاب

جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران

میراث فرهنگی در قوانین بنیادین کشور

میراث فرهنگی در قانون اساسی

قانون اساسی چین

قانون اساسی کره جنوبی

قانون اساسی کانادا

قانون اساسی سوریه

میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه اول توسعه

قانون برنامه دوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه

میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

میراث فرهنگی در قوانین شهری

مقررات شورای عالی شهرسازی

مقررات شهرداری‌ها

معافیت آثار فرهنگی تاریخی و موزه‌ها از عوارض شهرداری

میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور

میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور

معافیتهای مالی

قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی

حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن

تعیین حریم آثار فرهنگی –تاریخی وضوابط حفاظتی آن

حفاری

حقوق و تکالیف مربوط به دارندگان مجوز حفاری

نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عملیات حفاری

حفاری در املاک خصوصی

ورود وصدور (قاچاق )

قاچاق اموال فرهنگی تاریخی بدل

استرداد اموال فرهنگی تاریخی

خرید وفروش

خرید و فروش آثار فرهنگی تاریخی منقول

خرید وفروش آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول

سازمانهای حمایت کننده در کشور

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

تشکیل سازمان

اهداف و وظایف سازمان

ارکان سازمان

تشکیلات ستادی سازمان

پژوهشگاه

اهداف ووظایف

شورای مرکز

انجمن میراث فرهنگی

ثبت آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران

اطلاع به دولت

الحاق به معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

موضوع ودامنه مشول

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین

روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون

حمایت عام

حمایت خاص

اشغال

حمایت عالی

قلمرو اجرائی کنوانسیون

اقدامات زمان صلح

فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء

احترام به اموال فرهنگی تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری

تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی تاریخی

پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده

تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری

ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص

علامتگذاری آثار

ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی تاریخی

اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ

خودداری از هر گونه عمل خصمانه بر علیه اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از سرقت وغارت اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از اقدامات تخریبی و مصادره اموال فرهنگی تاریخی

ممنوعیت عمل انتقامی ( مقابله به مثل)

همکاری با مقامات دولتی که سرزمین آن اشغال شده است

خودداری از استفاده نظامی از عرصه و حریم آثار فرهنگی تاریخی

خودداری از هر گونه عمل خصومت آمیز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمایت مخصوص

خودداری از توقیف و تصرف اموال منقول فرهنگی تاریخی به عنوان غنیمت جنگی

تشکیل کمیته مشورتی ملی در کشورهای عضو کنوانسیون 1954 لاهه

مقررات شکلی و اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدید نظر در کنوانسیون

 فسخ کنوانسیون

‌نقش یونسکو در اجرای کنوانسیون 1970

نقش مدیر کل یونسکو

نقش سازمان یونسکو

تعهدات دول عضو کنوانسیون

تعهدات ملی

تعهدات تقنینی

تصویب کنوانسیون

تصویب قوانین کیفری واداری

تعهدات اجرایی

تأسیس مؤسسات ذیربط

آموزش

تعهدات نظارتی

نظارت پلیسی

نظارت قضائی واداری

تعهدات بین المللی

موضوع و دامنه شمول

میراث فرهنگی

آثار

مجموعه ها

محوطه ها

میراث طبیعی

ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی

محوطه های طبیعی

ابعاد حمایت از میراث فرهنگی در کنوانسیون

تعهدات کشورهای عضو معاهده 1972 در سطح ملی

‌تعهدات بین المللی کشورهای متعاهد

ثبت آثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

شرایط ثبت اثر فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

وجود حفاظت حقوقی

مدیریت مناسب

شرایط ثبت اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی

فهرست میراث چهانی در معرض خطر

مقررات شکل اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدیدنظر در کنوانسیون

فسخ کنوانسیون

 

 

دانلود مقاله زندگینامه صائب تبریزی

دانلود مقاله زندگینامه صائب تبریزی

دانلود مقاله زندگینامه صائب تبریزی

دانلود زندگینامه صائب تبریزی

دانلود زندگینامه صائب تبریزی 

 

دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

 

 

دانلود زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

دانلود زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

دانلود زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

دانلود زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

دانلود زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

 

دانلود مقاله پارک چیتگر

دانلود مقاله پارک چیتگر

دانلود مقاله پارک چیتگر

دانلود مقاله پارک چیتگر

دانلود مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی

پارک چیتگر

 

 

 

بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

مقدمه

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله قوه قضاییه در رابطه زندانیان

دانلود مقاله راهکارهای قوه قضاییه در رابطه با

کاهش آمار زندانیان

 

 

 

بررسی‎راهکارهای‎تعدیل جمعیت‎کیفری در زندانها

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلیپژوهشی

روش پژوهش

مصاحبه

پیشنهادات مهم

گزارش همایش کاهش استفاده از مجازات زندان در استان اصفهان

لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود

آئین نامه نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴

تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح 

 

رییس کل دادگستری هرمزگان
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست

رای شماره ۴۲۹مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند

میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از ۴برابر شد

شرایط قوانین به گونه‌ای است که ورود افراد به زندان بسیار آسان است

بررسی‎راهکارهای‎تعدیل جمعیت‎کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروریاست. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی ازعواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده استآمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحتالشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان بهنحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیتجمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسیقرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر براساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودیدر زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیامعتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با درنظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح وتربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایشاعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی اینتحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌هاموجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 50

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای